Tjänster

Vi utför:

  • Förmedlingar av gårdar och egendomar
  • Värderingar
  • Arrende
  • Generationsskiften
  • Fastighetsbildning
  • Förvaltar gårdar
  • och allt annat kopplat till ägar- och brukarbyte

Tel 018-374 375
Fax 018-374 300
E-mail: uppsala@egendomsmaklarna.se

Våra mäklare

 
Bo Pettersson
Fastighetsmäklare /
Lantmästare
018-374 375
0705-374 500
Skicka e-post
Björn Målsäter
Fastighetsmäklare /
Lantmästare
018-374 384
0705-374 006
Skicka e-post
Torgny Pettersson
Fastighetsmäklare /
Ekonomagronom
018-374 374
070-300 40 99
Skicka e-post