Sålda fastigheter

 • Lilla Matteröd 3031

  Lilla Matteröd 3031, Hässleholm

  Trevlig jordbruk-/skogsfastighet i naturskön miljö på 40,2 ha enl nyupprättad skogsbruksplan. FASTIGHETEN KAN TÄNKAS SÄLJAS I DELAR!
  TypJordbruk
  Antal rum3
  Boarea108 m2
  Totalareal37 hektar
 • HitCounter
 • Floby Istorp 2

  Floby Istorp 2, Falköping

  En gård med trevligt och naturskönt läge strax utanför Floby på totalt 29 ha, bostadshus byggt 1989 i ett plan. Ekonomibyggnader med garage och mindre stall, 24,2 ha skogsmark med skogsvolym på totalt 3869 m3sk, ca 6 ha inägomark, bra jakt på såväl älg som småvilt. Fastigheten har gräns i ån Lidan.
  TypJord och skogsfastighet
  Boarea143 m2
  Totalareal29 hektar
 • HitCounter
 • Altuna Björsbo 1

  Altuna Björsbo 1, Enköping

  Fin gård med åker och betesmark väl samlad runt stallet. På gården har det bedrivits uppfödning, träning och tävling med Islandshästar. Stallanläggning med 10 boxar och lösdriftsstall för totalt ca 25 hästar. Belyst ridbana och ovalbana samt ekonomibyggnader med lada, magasin och maskinhall. Två bra bostäder med fin trädgård i ett högt läge och med utsikt över marken.
  TypJordbruk
  Totalareal52 hektar
 • HitCounter
 • Finnerånger 126

  Finnerånger 126, Tierp

  Bra produktionsgård för kött och mjölk, hästar m.m Anpassad för c:a 100 kor samt rekryteringsdjur och uppfödning av 30-40 stutar.
  TypGård i norra Uppland
  Totalareal74 hektar
  OmrådeKarlholm, Norra Uppland
 • HitCounter
 • Tånga 66

  Tånga 66, Östhammar

  Söderboda ligger vackert i skogen med utsikt över den egna marken. Bostaden ligger på en liten höjd med uppvuxen trädgård som är omgärdad av stora lövträd. Gården har el och eget vatten men är i övrigt inte moderniserad. Ladan ger bra med plats men är inte överdrivet stor. Marken ligger samlad i ett skifte och kan vara grund för egna odlingar och djur men kan också arrenderas ut till säljaren eller andra grannar i omgivningen. Skogen är i varierande åldrar och en del är nyligen avverkat så där kommer det snart att vara ungskog.
  TypJordbruk
  Antal rum2
  Boarea60 m2
  Totalareal10 hektar
  Område4,5 mil NO Uppsala
 • HitCounter
 • Vigelsbo 65

  Vigelsbo 65, Östhammar

  Egendomen Vigelsbo 537 ha. Arealen består av ca 400 ha skog med ett virkesförråd om 203 m3sk/ha vilket ger ett totalt virkesförråd på cirka 81.500 m3sk. Väl samlad areal. Boende i herrgårdsmiljö.
  Totalareal526 hektar
 • HitCounter
 • Grolanda Backen

  Grolanda Backen, Falköping

  En gård med trevligt och naturskönt läge mellan Falköping och Herrljunga på totalt 25 ha, äldre omodernt bostadshus men med stora möjligheter att inreda och modernisera. Ekonomibyggnader består av flera uthus, 9 ha skog 1700 m3sk, 14 ha inägomark, bra jakt på såväl älg som småvilt.
  TypJord och skogsfastighet
  Antal rum3
  Totalareal26 hektar
  OmrådeGrolanda
 • HitCounter
 • Myra 102

  Myra 102, Östhammar

  Avstyckad gård med stora möjligheter för företagaren, men även för den enbart som enbart önskar en vacker boendeplats med gott om utrymme. På fastigheten finns en bra bostad samt en isolerad verkstad om cirka 105 m² med kontorsdel. Fastigheten har en vacker gårdsbild med flera ekonomibyggnader som samtliga har bra tak och är i gott skick. På fastigheten finns stora möjligheter att kombinera såväl motor- som djurintresse men även möjlighet för företagaren att ha egen verkstad eller lager i närhet av bostaden. Möjligheterna att inreda djurstall i ekonombyggnaderna är goda. För en köpare finns eventuellt möjligheten att köpa eller arrendera mer mark till fastigheten. Fastigheten genomgår avstyckning under försäljningsprocessen. Den slutgiltiga arealen som säljs kommer vara cirka 3,8 hektar. Den exakta arealen kommer att fastställas i samband med avstyckningen. För mer information kontakta ansvarig mäklare.
  Antal rum4
  Boarea170 m2
  Totalareal83 hektar
  OmrådeÖsterbybruk
 • HitCounter
 • Skarpösby 104

  Skarpösby 104, Östhammar

  Avstyckad gård med bostad och ekonomibyggnader. Rymlig bostad, ca 153 m², 5 rum och kök och hel källare. Ladugård/lada, ca 250 m² och garage. Arealen på den nybildade fastigheten beräknas bli ca 2 700 m².
  TypAvstyckad gård
  Antal rum5 rum, varav 4 sovrum.
  Boarea153 m2
  OmrådeAlunda
 • HitCounter
 • Götbrunna Ängby 5

  Götbrunna Ängby 5, Uppsala

  Välskött och trevlig mindre gård belägen med bra pendlingsavstånd till Uppsala. Fastigheten är belägen vid vägens slut, i utkanten av byn Haga cirka 30 km norr om Uppsala. På fastigheten finns en bra bostad om cirka 155 m², med stort kök, 4 rum och stor tvättstuga/groventré. Bostaden har genomgående bra standard och skick då den genomgått betydande renoveringar och ombyggnationer de senaste åren. Hela bostaden har golvvärme som värms med jordvärmepump, vilket ger mycket låga driftskostnader. Fastigheten har bra möjligheter till hästhållning då arealen är cirka 2,4 hektar varav cirka 2 hektar nyttjas som hagmark. På fastigheten finns även ett bra bestånd av ekonomibyggnader, bland annat stall med tre boxplatser, lösdriftsmöjligheter och ridbana. Det finns även en rymlig maskinhall som är möjlig att inreda till verkstad eller garage. Det finns även en lada samt stora hundgårdar och fristående isolerat hundhus.
  Antal rum5
  Boarea155 m2
  Totalareal2 hektar
 • HitCounter
 • Söderby 135

  Söderby 135, Östhammar

  Gård om cirka 55 ha fördelat på 36 ha skog samt 14 ha åker och bete belägen cirka 9 km från Österbybruk. Gårdscentrumet är vackert beläget på en höjd där vägen slutar. Fastighetens dominerande inriktning är skog men det finns även goda möjligheter för mindre djurhållning eller annan verksamhet som kräver ytor och arealer. På fastigheten finns en bostad om cirka 150 m² fördelad på 4 rum och kök. Bostaden är i gott skick med nytt badrum och nya fönster men har, i övrigt, en äldre standard så visst behov av ytskiktsrenovering förekommer. På gården finns ekonomibyggnader med stora möjligheter att inreda verkstad eller stall för häst och får. Fastigheten har god arrondering och skogen har bra tillgänglighet med bra bilvägar. Fastighetens virkesförråd uppgår till cirka 4600 m³sk vilket ger ett medeltal om 124 m³sk per ha. En stor del av virkesförrådet är medelålders gallringsskogar vilket ger en köpare stora möjligheter att själv forma sitt framtida skogsbestånd. Det finns ett rekommenderat avverkningsförslag på cirka 2600 m³sk. Fastighetens jakträtt ingår idag i det lokala jaktlaget som jagar på cirka 600 hektar. Det finns en god stam av vildsvin, älg och rådjur. Skog och mark kan besiktas i egen regi. Anmäl ert intresse till ansvarig mäklare för att boka visning av byggnaderna.
  Antal rum4
  Boarea148 m2
  Totalareal53 hektar
 • HitCounter
 • Mälbo 201

  Mälbo 201, Tierp

  Mycket välskött gård belägen i Vendel. Fastigheten omfattar cirka 31 hektar åker och 19 hektar skog. I den den nyupprättade skogsbruksplanen finns ett förslag på föryngringsavverkning av drygt 1000 m³sk. Fastigheten har en stor bostad med god standard och många ekonomibyggnader som samtliga är väl underhållna med stora användningsmöjligheter.
  TypJordbruk
  Antal rum8
  Boarea208 m2
  Totalareal54 hektar
  OmrådeVendel
 • HitCounter
 • Bredgården Stentorpet 38

  Bredgården Stentorpet 38, Uppsala

  Fastighet belägen nära Vattholma. 32 hektar fördelat på 20 hektar skog samt 12 hektar åker och övrig mark. Fastigheten är välarronderad med all mark samlad i ett skifte. Bostad om cirka 100 kvadratmeter samt torpstuga och enkla ekonomibyggnader. Fastigheten försäljs på uppdrag av Allmänna Arvsfonden. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person. Fastigheten beskrivs mer ingående i bifogade pdf filer i form av skogsplan, kartor m.m. på fastighetsmäklarens hemsida.
  TypSkog och åker
  Totalareal32 hektar
  Område2,5 mil norr om Uppsala
 • HitCounter
 • Edared Nordgården 1

  Edared Nordgården 1, Mark

  Med högsta läge och vidsträckt utsikt över Hedåns dalgång. Edared/Bönhult är en kombinerad skogs- och jordbruksgård på 32,5 ha. 20 ha mycket välskött och bördig skog med framför allt gran och en totalvolym på ca 3.500 m3sk. 10 ha aktivt brukad åker/bete varav ca 5,5 ha ligger på hemskiftet - i södersluttning ner mot Hedån. Mycket rejält stockhus från början av 1900-talet. Huset är i friskt och i bra skick. Huset har eternitklädsel på 3 väggar. Nuvarande ägare har nyligen klätt om söderväggen med stående vit träpanel (och tilläggsisolerat). Hel källare i huggen sten under under hela huset. Traditionell ladugård i vinkel. Del av taket behöver åtgärdas. I övrigt en frisk och bra byggnad med stor potential för djurhållning. Samhället Fotskäl är en aktiv och expanderande bygd. Här finns nybyggd förskola - till årskurs 6 (F-6). Högstadium finns i Sätila. I närheten av kyrkan byggs nya villor. Aktiv ishall. Två välkända travanläggningar finns "runt hörnet" med möjlighet att hyra träningstid Fotskäls Bio finns i bygdegården. I Sätila finns bank (Sparbanken Sjuhärad), vårdcentral, apotek, post, restaurang, pizzeria och affär. Till macken i Fjärås (och E6) är det 2 mil. Till Kungsbacka är det 3 mil. Till Skene är det 2 mil. EDARED/BÖNHULT är den perfekta gården för en familj som vill ha djurhållning i lagom skala (häst, får m.m.). 20 hektar värdefull barrskog - med flera "paradbestånd" av gran.
  TypJordbruk
  Antal rum5
  Boarea118 m2
 • HitCounter
 • Skog i

  Skog i, Leksand

  47 ha skogsmark med 5 800 m³sk med en medelbonitet på 5,9 m³sk/ha. Fastigheten är under bildande och kan köpas som egen fastighet eller läggas till en annan fastighet i området. Skogen har en väl samlad ägovidd efter omarrondering och har en nybyggd skogsbilväg som slutar på skiftet med en vändplan.
  TypSkogsmark
 • HitCounter
 • Sätra 1:13 Västland

  Sätra 1:13 Västland, Tierp

  Skogsfastighet i ett sammanhållet område. 8 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 1843 m3sk / 230 m3sk / ha. Bonitet 8,2.
  Totalareal9 hektar
 • HitCounter
 • Viö 226 Rödeby

  Viö 226 Rödeby, Karlskrona

  Skogsgård med boende och ekonomibyggnader möjlighet för mindre djurhållning. Fastigheten ligger med lugnt läge i naturskön omgivning med endast 15 min med bil till Rödeby.
  TypSkogsfastighet
  Antal rum5
  Boarea93 m2
  Totalareal24 hektar
  OmrådeRödeby
 • HitCounter
 • Ljungarum Ljungdala gård 1165

  Ljungarum Ljungdala gård 1165, Hässleholm

  VISNING MÅN 10/2 kl 15.30 ANMÄLAN BUDGIVNING PÅGÅR
  TypJordbruk
  Antal rum3
  Boarea104 m2
  Totalareal10 hektar
 • HitCounter
 • Örlidsås 1:3, Falköping

  Skogsskifte på totalt 4,6 ha med total skogsvolym 1193 m3sk. Egen jakt.
  TypSkogsmark
  Totalareal5 hektar
  OmrådeFloby
 • HitCounter
 • Åkerby-Uggelsta 109

  Åkerby-Uggelsta 109, Uppsala

  Gården Åkerby-Uggelsta. Belägen strax utanför och inom synavstånd till Uppsala. Enskilt beläget med markarealen direkt i anslutning runt omkring gården. 7,5 ha mark med åker och betesmark samt vackra ålindor utefter ån.
  TypJordbruk
  Totalareal7 hektar
  OmrådeGård nära Uppsala
 • HitCounter
Visar 1-20 av 169 objekt.