hsl_splash.jpg

Vi är Egendomsmäklarna i Hässleholm

Egendomar, lantbruk, skog, hästgårdar och attraktiva fastigheter

Hässleholmskontoret förmedlar främst Jordbruksegendomar, Skogsfastigheter och Hästgårdar.

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde sträcker sig från mellersta Skåne upp genom norra Skåne
och in i södra Småland.

Vi har ett stort kontaktnät och är godkända värderingsmän hos samtliga banker och andra såsom
advokatkontor, bokföringsbyråer och boutredningsmän.