Stavby

57 hektar jordbruksmark beläget i Stavby

Cirka 44,5 hektar åkermark samt cirka 12,5 hektar bete, skog och övrig mark.

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning