”En heltäckande mäklarbyrå för stad och landsbygd”

”Vi är fristående och jobbar med alla banker och kreditinstitut”.

Förmedling av
- jord och skogsfastigheter i västra Sverige  
- hyreshus, lokaler, tomter och kommersiella fastigheter

Kontraktsskrivning gällande fastighetsaffärer

Fastighetsvärdering

Korttidsförvaltning av jord och skogsbruksfastigheter