Egendomsmäklarna Hässleholm

Vi är Egendomsmäklarna i Hässleholm

Egendomar, lantbruk, skog, hästgårdar och attraktiva fastigheter.
Hässleholmskontoret förmedlar främst jordbruksegendomar, skogsfastigheter och hästgårdar.

Vårt huvudsakliga verksamhetsområde sträcker sig från mellersta Skåne upp genom norra Skåne
och in i södra Småland.

Vi har ett stort kontaktnät och är godkända värderingsmän hos samtliga banker och andra såsom
advokatkontor, bokföringsbyråer och boutredningsmän.