Stångarö 49, Nykvarn

Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49Stångarö 49

Fakta

TypJordbruk
Boarea84 m2
Totalareal61.4 hektar
Tomtarea2000 m2
Pris8 000 000 kr

Beskrivning

Stångarö 49 med totalt 61,4 hektar ligger i Turinge socken i Nykvarns kommun.
Fastigheten är belägen ca 5 km nordväst om Södertälje samt ca 8 km nordost om Nykvarn.
Det finns ett bostadshus samt ett antal ekonomibyggnader. Fastigheten gränsar till Malmsjön
där det finns en privat bad strand med tillhörande brygga.
Jakt och fiskerätten följer fastigheten.

Fastighet

Nykvarn Stångarö 1:6 samt 1:7.
Jordbruk
Adress: Stångarö 49, 151 52 Södertälje

Typ

Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Byggnadsår: 1909
Boarea: 84 m2
Biarea: 36
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Tomt: Tomtarea 2000 m².

Åkermark

Areal: 17,3 ha

Skogsmark

Areal: 39,3 ha.

Impediment

Areal: 2,6 ha.

Övrig mark

Areal: 2,2 ha.

Fastigheten Stångarö 1:6 och 1:7 ligger i Nykvarns kommun och består av två närliggande skiften. Fastighetens totala areal uppgår till ca: 61 ha varav ca: 39 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet är skattat till c:a 6 200 m³sk. Trädslagsfördelningen är: tall 46 %, gran 30 % och löv 24 %. Åldersfördelningen har två toppar, en i åldern 20-25 år och en med skog äldre än 120 år. Det finns två stycken nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.
Åkermarken har varit utarrenderad men arrende kontrakt är uppsagt från och med i år. Det finns inga stödrätter som följer med fastigheten. Den uppmätta arealen enligt skogsbruksplan över stämmer ej med den taxerade arealen.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader:
Ladugården med en byggyta om ca 120 kvm uppförd med liggande timmer inrymmer förrådsutrymmen samt en verkstads del som är uppvärmd.
Magasins med en byggyta om ca 60 kvm, eternit tak. Inrymmer ett dubbelgarage.
Snickarbod med en byggyta om ca 20 kvm Timrad byggnad.
Vedbod med en byggyta om ca 10 kvm, plåttak.
Mindre hus med en byggyta om ca 20 kvm. En källare tillhör huset.
Loge med en byggnadsyta om ca 180 kvm, plåttak, skjutdörrar, grusat golv.
Jordkällare
Byggnad på ofri grund:
I den nordöstra delen av fastigheten finns en byggnad uppförd på ofri grund. Arrendet löper på fem år men är nu uppsagt för omförhandling. Den årliga arrende summan är förnärvarande 7 500 kr per år.
Jakt kan bedrivas på dovvilt, rådjur samt vildsvin. Jakträtten tillfaller den nya ägaren på tillträdesdagen.
Fiske kan bedrivas med handredskap i Malmsjön. Tilldelning två stycken fiskekort. Det finns även kräftor i sjön.
Badplats: Det finns en egen privat badplats som tillhör fastigheten.

Ekonomi

Pris 8000000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 6 748 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 650 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 954 000 kr, Åkermark 2 010 000 kr, Impediment 98 000 kr, Ekonomibyggnader 191 000 kr, Skogsmark 2 845 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Grundvattenskydd, 01-IM9-71/2964.1
Last: Officialservitut Utrymme, 0181-94/36.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Grundvattenskydd
Nyttjanderätt Område
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Nykvarn Kämsta GA:3 ändamål: Vägar, Gemensamhetsanläggning: Nykvarn Stångarö GA:4 ändamål: Vägar, Samfällighet: Nykvarn Stångarö S:1
Planbestämmelser: Byggnadsplan Byggnadsplan Förbud Mot Schaktning, Trädfällning Vattenskyddsområde Fornlämning (3 st)

HitCounter