Hensviksvägen 26, Norrtälje

Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26Hensviksvägen 26

Fakta

Antal rum2
Boarea30 m2
Totalareal15 hektar
Pris1 800 000 kr

Beskrivning

Trevlig fritidsfastighet nära Östersjön. På fastigheten finns ett fritidshus från 2012 om cirka 30 kvadratmeter uppfört. Huset är i mycket gott skick, fullt utrustat för sommarboende med stora möjligheter att göra om till heltidsboende. Fastigheten omfattar 16 hektar mark, som till största delen är skogsmark, främst bevuxen med vacker tallskog. Marken är till stor del bergbunden men utan stora block och stenar så både promenad och drivningsförhållande för virke är goda. Anslutningen till allmän bilväg är bra vilket gör tillgängligheten god. Skogen är huvudsakligen äldre medelålder så en framtida ägare har stora möjligheter att forma beståndet genom gallringar och skörda framtida avkastningar. Från fastigheten är det knappt 3 km till marinan i Herräng där det finns gott om båtplatser och möjlighet att ta sig vidare ut i Roslagens skärgård. Dessutom finns flertalet badplatser och vackra naturupplevelser i området.

Skog och mark kan besiktas i egen regi. Anmäl ert intresse till ansvarig mäklare för att boka visning av bostaden och få mer information om försäljningsprocessen.

Fastighet

Norrtälje Häverö-Västernäs 1:29.
Adress: Hensviksvägen 26, 76049 Herräng

Huvudbyggnad

Byggnadstyp: 1 plan
Byggnadsår: 2012
Boarea: 30 m2
Renoveringar: Byggnaden är färdigställd 2012. Efter det har inga renoveringar genomförts.

Beskrivning av bostaden
På fastigheten finns en fritidsbostad om cirka 30 kvadratmeter uppförd. Skicket på bostaden är mycket bra. Bostaden har två rum varav ett är sovrum och ett är kombinerat kök och allrum. Köket är utrustat med spis, ugn, kyl/frys samt micro. Det finns matplats för fyra personer och utrymme för samvaro framför eldstaden. Badrummet har duschkabin, varmvattenberedare och mulltoalett. Huset är genomgående ljust med väl tilltagna fönsterytor. I sovrummet finns en rymlig klädkammare/garderob och egen utgång till bostadens södra uteplats.

Samfälligheter

Enligt fastighetsutdraget innehar fastigheten andel i flera samfälligheter. Av dessa är flertalet gemensamma vägar och diken. En av samfälligheterna (Häverö-Västernäs S:4) avser en äldre fiskeplats i Strömsviken, se karta. Fastigheten har även andel i en fiskesamfällighet (Häverö-Västernäs FS:5) vilken avser fiske i sjön Blåkaren. För mer information om detta kontakta ansvarig mäklare.

Jakträtt

Fastighetens jakträtt är upplåten till det lokala jaktlaget med ett flerårigt avtal. För mer information om jakträttsupplåtelsen kontakta ansvarig mäklare.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen undersökning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer att försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar eventuell slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, skogsvolymer, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. Spekulant bör själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Då fastighetens areal är angiven utifrån mätning på karta bör spekulant extra noggrant undersöka denna uppgift före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning ska ej ses som en komplett redogörelse över fastigheten utan enbart som en vägledning för spekulanter. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Förråd

Utöver bostaden finns ett oisolerat förråd med grusgolv och plåttak uppfört på fastigheten.

Skogsmark

Areal 11 ha enligt taxeringen. Enligt uppmätning på fastighetskarta är fastighetsarealen totalt cirka 16,2 hektar varav vägar och tomtmark är cirka 1,1 hektar. Fastighetens skogsareal är väl samlad i ett skifte och har god tillgång till allmän bilväg då Hensviksvägen går genom skiftet. Marken är till stor del bergbunden med väldigt lite block och sten, vilket gör marken till en lättgången och trevlig rekreationsskog. Det dominerande trädslaget på fastigheten är tall och mycket av skogen är äldre medelålder. Ägaren har genomfört en mindre gallring efter stormen Alfrida. Trots detta finns en fortsatt möjlighet för en framtida ägare att själv forma skogsbeståndet på fastigheten genom gallring och övriga skogsvårdsåtgärder.

Ekonomi

Pris 1800000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 284 000 kr fördelat på: Skogsmark 272 000 kr, Impediment 12 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning Mm, 01-IM1-83/11111.1
Avtalsservitut: Kraftledning, 0188IM-10/7562.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsservitut Kraftledning Mm
Gemensamhetsanläggningar: Norrtälje Häverö-Västernäs FS:5, Norrtälje Häverö-Västernäs S:1, Norrtälje Häverö-Västernäs S:2, Norrtälje Häverö-Västernäs S:3, Norrtälje Häverö-Västernäs S:4, Norrtälje Häverö-Västernäs S:6, Norrtälje Häverö-Västernäs S:7

HitCounter