Rävnäs 108B, Tierp

Mjölkgård med lösdriftsstall byggt 2007 och 1980, 80 liggbås och tandemstall 2x4. Bostad med 5 rum och kök. Marken ligger väl samlad runt gården.
Rävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108BRävnäs 108B

Fakta

TypJordbruk
Antal rum5
Boarea136 m2
Totalareal104 hektar
Tomtarea4000 m2
Pris8 000 000 kr eller högstbjudande

Mjölkgård med lösdriftsstall för 80 kor. 105 ha mark med ca 78 ha åker/bete.

Gården var tidigare ägd av Stora Kopparberg och har friköpts och brukats av familjen i flera generationer. Mjölkproduktion och potatis är de dominerande produktionsinriktningarna för områdets lantbruk och så har det även varit på den här gården. Potatisodlingen i egen regi är avvecklad och mjölkproduktionen har i stället byggts ut i omgångar under åren. Den senaste utbyggnaden gjordes 2007 då ligghallen med mjölkgrop byggdes. Det finns ett gott samarbete med gårdarna i närheten med maskinsamverkan och rullande markbyte med Upplands Potatis som odlar potatis på lämpliga jordar. Vallodlingen dominerar växtodlingen och gräset lagras i korv eller rundbal för att ingå i fullfoder till mjölkkor och ungdjur. Gårdens marker sträcker sig ända ner till Karlholmsfjärden där betesmarkerna ingår i ett Natura 2000 område.

Fastighet

Tierp Rävnäs 1:6.
Jordbruk - inriktning Mjölk, Spannmål, Övrigt
Adress: Rävnäs 108B, 81962 Karlholmsbruk

Typ

Jordbruk.

Inriktning

Mjölk, Spannmål, Övrigt

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: 1957
Boarea: 136 m2
Biarea: 165
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Balkong, uteplats: Inglasad altan ca 35 m² med pool utanför, vilken ej använts på flera år.
Tomt: Tomtarea 4000 m².
Renoveringar: 2015 Nytt yttertak,
2017 Renoverade badrum,
2017 Nytt avlopp med infiltration.
Byggnadens rum:
Kök: Barkök, ca 24 m², med spis, spisfläkt, diskmaskin, kyl, frys och äldre köksinredning.
Vardagsrum: Rum med öppen spis ca 20 m².
TV-Rum: Rum med utgång till altan och 5 garderober, ca 20 m².
Sovrum: Sovrum med 5 garderober ca 18 m².
Sovrum: Gavelrum, ca 12 m².
Sovrum/kontor: Rum med två garderober, ca 10 m².
Badrum: Nyrenoverat badrum 2017 med badkar, handfat och vc.
Duschrum: Nyrenoverat duschrum 2017 med dusch, handfat och vc.
Källare: Källare under del av huset, ca 90 m², med pannrum, tvättstuga, flera förrådsrum,
pumprum med avhärdningsfilter. Utgång till trädgård.

Arrenden och samarbeten

Gården brukar totalt 170 ha som ingår i SAM ansökan. Arrendemarken är fördelad på 5 st arrenden varav ett även omfattar rullande markbyten med Upplands Potatis. Dessutom finns ett skötselavtal på 8 ha.

Stödrätter

Stödrätter till gårdens mark ingår utan ytterligare ersättning.

Betesmark

Areal: enligt SAM ca 19 ha. Betesmarken finns i två områden med ca 13 ha i anslutning till gårdscentrum och ca 5,5 ha i ett område mot Karlholmsfjärden. Arrenderad mark ansluter till den egna marken och betesmarken vid Karlholmsfjärden omfattar totalt ca 27 ha.

Åkermark

Areal: enligt SAM ca 59 ha. Med varierande jordarter från sandjord till styv lera. Marken är markkarterad år 2019.

Skogsmark

Areal: 19,8 ha. Virkesförråd ca 2 400 m³sk med en bonitet på ca 5,7 m³sk/ha. Skogsbeståndet utgörs av 45% tall, 23% gran, 31% löv och 1% lärk. Avverkningsförslag under planperioden är 2 300 m³sk slutavverkning. Skogsbruksplanen är upprättad 2020-02-03.

Reservelverk

Permanent uppställt reservelverk med en effekt om 50 kVA.

Vatten

Gården har två grävda vattenbrunnar, brunnarna ingår i ett gemensamt vattensystem.

Jakt

Jakten är upplåten på muntligt ettårsavtal till Väla Jaktlag. Jaktlaget äger en byggbod som står på marken och används som jaktstuga.

Natura 2 000 område

Betesmarken närmast Karlholmsfjärden ligger inom Natura 2000 området Ledskär.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger i glesbygdsområde och omfattas av bestämmelserna om förvärvstillstånd. En framtida köpare skall ansöka och bekosta ansökan om förvärvstillstånd.

Mjälkkobesättning

Gårdens djurbesättning kan köpas mot särskild värdering. Koantalet är i dag ca 82 st, tillkommer kvigor, kvigkalvar och tjurkalvar under 3 månader.
Besättningsmedel för helårskor de senaste tre åren är 9 500 kg ECM med halterna 4,8% fett och 3,8% protein.

Lösöre

Maskiner och redskap som finns på gården kan köpas mot särskild värdering.

Byggnad på ofri grund

I fastighetens norra del finns en byggnad på ofri grund som nyttjas som sommarstuga med arrendeavtal.

Övrigt

Gården har del i Väla vägsamfällighet och har år 2019 betalat 7250 kr i vägavgift.

Lada och magasin

Byggnadsyta ca 540 m³. Träbyggnad med eternittak och trägolv. Magasinsdel med tippgrop och elevator används för syrad spannmål. Byggnaden har spannmålskross och flera silor för krossad spannmål samt foderkomponenter.

Plansilo

Betongsilo med tälttak, används som halmlager.

Gödselbassänger

Två bassänger med gummiduk, lagringskapacitet 1 600 m³ vardera.

Maskinhall/verkstad

Byggnad med plåttak, plåt/murade väggar, byggnadsyta ca 245 m². Isolerad verkstadsdel med murade väggar och betonggolv, ca 82 m², port med 4 m fri höjd. Maskinhall ca 108 m². Förrådsdel med snedtak och grusgolv ca 55 m².

Mjölkstall

Byggnadsyta ca 1 150 m². Utgörs av två ladugårdsbyggnader i vinkel.
Mjölkstallet, byggt 2007 med betongväggar, A-Betong, plåttak med öppen nock och skrapgångar med gummimatta. Tandemstall 4 x 2 med höj och sänkbart golv, DeLaval mjölkmaskiner med MPC, mjölkmätning och avtagare. Kraftfoderstationer i mjölkgropen. Byggnaden har 80 st. liggbås.
Utfodringsstall, byggt 1980 och ombyggt 2007. Träbyggnad med plåttak. Byggnaden har 42 ätplatser vid foderbord med fullfoder. 5 st. seminerings/behandlingsboxar och 3 st. ungdjursboxar på spalt samt 10 st. enkalvsboxar samt mjölkrum med Wedholms mjölktank 6 000 l. Ladugårdskontor med toalett och dusch. Foderberedningsrum för fullfoder och Mullerup rälsgående utfodringsvagn Free stall feeder M2000, samt 2 st. sinboxar.

Ungdjursstall

Byggnadsyta ca 680 m². Äldre stenbyggnad med plåttak samt vidbyggt kalvstall i trä med plåttak.
Ungdjurs/rekryteringsstall för 80 vuxna djur med ströbädd och skrapgång samt foderbord utmed långsidan. Kalvstall med ströbädd och skrapgång för 44 st. kalvar upp till 6 månader alternativt 18 st. vuxna djur.

Ekonomi

Pris 8000000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 4 687 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 147 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 758 000 kr, Betesmark 219 000 kr, Åkermark 1 175 000 kr, Skogsmark 1 028 000 kr, Ekonomibyggnader 1 360 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0360IM-14/3523.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-19/403.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-80/52182.1
Last: Ledningsrätt Starkström, 03-91:521.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning(3 st) Nyttjanderätt Tele
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Tierp Väla GA:1, Samfällighet: Tierp Väla S:1, Samfällighet: Tierp Väla S:2, Samfällighet: Tierp Väla S:4, Samfällighet: Tierp Väla S:5, Samfällighet: Tierp Väla S:6
Planbestämmelser: Landskapsbildsskydd Natura 2000-Område Fornlämning (3 st)

Vägbeskrivning

Tag väg 76 från Skärplinge mot Karholm/Gävle ca 7,2 km. Tag därefter väg mot Snatra följ vägskyltar fram till gården.

HitCounter