Örlidsås 1:3, Falköping

Skogsskifte i Hällestad, SV om Floby på totalt 4,6 ha med total skogsvolym 1193 m3sk. Egen jakt.

Fakta

TypSkogsmark
Totalareal5 hektar
Pris750 000 kr eller högstbjudande

Mindre skogsskifte SV om Floby

Skogsskifte på totalt 4,6 ha med total skogsvolym 1193 m3sk. Egen jakt.

Fastighet

Falköping Örlidsås 1:3.
Skogsmark - inriktning Fritid, Skog
Område: Floby

Typ

Skogsmark.

Inriktning

Fritid, Skog

Jakt

Jakt på såväl älg som småvilt. Gården ingår i ett jaktlag med en areal på ca 1200 ha.

Vägsamfällighet

Granne har rätt att nyttja väg.

Byggnader

Finns inga byggnader på fastigheten.

Vatten och el

Finns ej.

Pantbrev

Inga pantbrev.

Arealuppgifter

Flera arealuppgifter är redovisade. Taxerad areal 5 ha, Lantmäteriareal 5,12 ha och Skogsbruksplanen 4,7 ha.

Visning av fastigheten

Intressent har möjlighet att på egen hand besiktiga fastigheten.

Övrig information

Kontakta gärna mäklaren för ytterligare information om fastigheten och dess
verksamhet.

Fastigheten säljes genom skriftligt anbud med angivande av prisnivå.
Skall vara mäklarföretaget tillhanda senast 2020-03-03
Inom några dagar efter ovanstående datum kommer samtliga intressenter att erhålla
information om budnivå, samt vidare handläggning.

Prisidé på hela fastigheten 750.000 kr / eller högstbjudande.

Tillträdet av fastigheten kan ske omgående eller senare enligt överenskommelse.
Säljaren kommer vid kontraktsskrivning att friskriva sig för fel och brister i fastigheten.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Vid kontraktsskrivning skall 10 % av köpesumma betalas i handpenning.
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten, bl.a.
skick, areal och gränser. Köparen ges möjlighet genom ombud eller på egen hand
besiktiga fastigheten.
Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras
av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan gjord 2019-08-14 är den totala volymen 1193 m3sk. på 4,6 ha skogsareal. Fördelning: 38 % tall, 34 % gran, 28% löv. Bonitet 7,5 m3sk/ha/år. Se vidare skogsbruksplan.

Ekonomi

Pris 750000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 330 000 kr fördelat på: Skogsmark 330 000 kr. Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Vägbeskrivning

Se bilagd karta.

HitCounter