Götbrunna Ängby 5, Uppsala

Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5Götbrunna Ängby 5

Fakta

Antal rum5
Boarea155 m2
Totalareal2 hektar
Tomtarea2500 m2
Pris2 800 000 kr eller högstbjudande

Beskrivning

Välskött och trevlig mindre gård belägen med bra pendlingsavstånd till Uppsala. Fastigheten är belägen vid vägens slut, i utkanten av byn Haga cirka 30 km norr om Uppsala.

På fastigheten finns en bra bostad om cirka 155 m², med stort kök, 4 rum och stor tvättstuga/groventré. Bostaden har genomgående bra standard och skick då den genomgått betydande renoveringar och ombyggnationer de senaste åren. Hela bostaden har golvvärme som värms med jordvärmepump, vilket ger mycket låga driftskostnader.

Fastigheten har bra möjligheter till hästhållning då arealen är cirka 2,4 hektar varav cirka 2 hektar nyttjas som hagmark. På fastigheten finns även ett bra bestånd av ekonomibyggnader, bland annat stall med tre boxplatser, lösdriftsmöjligheter och ridbana. Det finns även en rymlig maskinhall som är möjlig att inreda till verkstad eller garage. Det finns även en lada samt stora hundgårdar och fristående isolerat hundhus.

Fastighet

Uppsala Götbrunna 1:9 och 1:10.
Adress: Götbrunna Ängby 5, 74372 Björklinge

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: 1929
Boarea: 155 m2
Biarea: 25
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Fastigheten har genomgått mycket omfattande ombyggnation och renovering under nuvarande ägares innehav.
2008 helrenoverades bostadens kök och alla el- samt VA-ledningar i köket ersattes med nya. Då installerades även vattenburen golvvärme i köket.
2013 byggdes bostaden ut med den del som idag är vardagsrum samt de två mindre sovrummen på övervåningen. Samtidigt installerades jordvärmeanläggningen och vattenburen golvvärme i resterande del av bostaden, både botten- och övervåning. I samband med utbyggnationen byttes även bostadens tak, fönster och panel. Vid panelbytet tilläggsisolerades bostaden. Dessutom iordningställdes även bostadens badrum och tvättstuga/groventré. I samband med detta byttes resterande VA-ledningar samt det mesta av kvarvarande elsystem.
2015 uppfördes altanen.
2020 nytt avloppssystem med trekammarbrunn och efterrening enligt de krav som ställs av Uppsala kommun.

Arrendemöjlighet

Nuvarande ägare har nyttjat cirka en hektar angränsande åkermark som extra betesmark. För en köpare finns eventuellt en möjlighet att fortsätta med detta. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Åkermark

Fastigheten omfattar cirka två hektar åkermark väl samlad invid gårdscentrumet. Marken är idag instängd och nyttjas som betesmark.

Vägsamfällighet

Fastigheten har del i Nyboda-Gråmuren vägsamfällighet. Fastighetens andel är 0,5%. Kostnad uppkommer enbart vid utdebitering. För nuvarande ägare har den sammanlagda kostnaden varit cirka 500 kr de senaste tio åren.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning samt på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer att försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar eventuell slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuell skogsbruksplan. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, skogsvolymer, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. Spekulant bör själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Då fastighetens areal är angiven utifrån mätning på karta bör spekulant extra noggrant undersöka denna uppgift före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning ska ej ses som en komplett redogörelse över fastigheten utan enbart som en vägledning för spekulanter. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Hundhus

Isolerad byggnad om cirka 24 m² som är uppvärmd av en värmepump luft-luft. Byggnaden nyttjas idag som hundhus för ägarens kennel men är möjlig att bygga om och inreda till kontor eller gäststuga. I anslutning till hundhuset finns stora hundgårdar under tak.

Stall

Stall med tre boxplatser varav en större fölbox samt möjlighet till lösdriftshållning. Byggnaden var tidigare en ladugård men är renoverad och ombyggd till stall 2010, med bland annat plangjutet golv och frostfritt vatten. Takhöjden i stallet är cirka 2,2 meter. Byggnaden har tegeltak och murade väggar med överbyggnad av trä. Överbyggnaden inrymmer en bra höskulle. Invid stallet finns även en ridbana som är cirka 20*35 meter.

Maskinhall samt lada

Maskinhall om cirka 200 m² med trästomme, plåtväggar och tak av fribärande plåt. Maskinhallen har bra tillgänglighet via två större vikportar av verkstadsmodell samt en skjutport i plåt. Vikportarna är cirka 4,5 samt 3,6 meter breda och cirka 4 meter höga. Byggnaden har för närvarande grusgolv men goda möjligheter att gjuta och inreda en isolerad verkstad i hela eller delar. Sammanbyggd med maskinhallen är en lada med två större fack för maskinförvaring samt ett mindre förråd. Det finns även en hundgård i anslutningen mellan ladan och stallet.

Ekonomi

Pris 2800000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 463 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 350 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 1 706 000 kr, Betesmark 15 000 kr, Åkermark 34 000 kr, Ekonomibyggnader 358 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2018. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Vägbeskrivning

Från Uppsala: Kör länsväg 600 (gamla E4) norrut cirka 30 kilometer. Vid gul skylt "Haga 1" sväng vänster och följ vägen direkt till höger. Efter cirka 300 meter sväng vänster igen. Efter cirka 1 km, mitt i byn Haga sväng höger (se till-salu skylt). Fastigheten ligger där vägen slutar. Adress: Götbrunna Ängby 5, 743 72 Björklinge.

HitCounter