Myra 102, Östhammar

Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102Myra 102

Fakta

Antal rum4
Boarea170 m2
Totalareal83 hektar
Pris2 300 000 kr eller högstbjudande

Välskött gård med bra boende och fin verkstad

Avstyckad gård med stora möjligheter för företagaren, men även för den enbart som enbart önskar en vacker boendeplats med gott om utrymme. På fastigheten finns en bra bostad samt en isolerad verkstad om cirka 105 m² med kontorsdel. Fastigheten har en vacker gårdsbild med flera ekonomibyggnader som samtliga har bra tak och är i gott skick.

På fastigheten finns stora möjligheter att kombinera såväl motor- som djurintresse men även möjlighet för företagaren att ha egen verkstad eller lager i närhet av bostaden. Möjligheterna att inreda djurstall i ekonombyggnaderna är goda. För en köpare finns eventuellt möjligheten att köpa eller arrendera mer mark till fastigheten.

Fastigheten genomgår avstyckning under försäljningsprocessen. Den slutgiltiga arealen som säljs kommer vara cirka 3,8 hektar. Den exakta arealen kommer att fastställas i samband med avstyckningen. För mer information kontakta ansvarig mäklare.

Fastighet

Östhammar Myra 1:2 del av.
Adress: Myra 102, 748 93 Österbybruk
Område: Österbybruk

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: 1890
Boarea: 170 m2
Renoveringar: Under sommaren 2018 byttes fönstren på södra gaveln av huset. Under tidigare ägares innehav har bostadens väggar samt vissa av golven på nedervåningen tilläggsisolerats.


Allmänt om bostaden:
Huset boarea är enligt mätning cirka 170 m². Enligt taxeringen uppgår bostadens boarea till 94 m² med en biarea om 60 m². Elektrisk golvvärme installerat i stora delar av nedervåningen. Som komplement till golvvärme och luftvärmepumpen finns en kakelugn i vardagsrummet samt en kakelugn i sovrummet på bottenvåningen. Dessutom finns en kamin i allrummet på övervåningen. Vedspisen i köket är tagen ur bruk. Enligt den energibesiktning som utförts 2019 har bostaden ett bra energibalansvärde med hänsyn till dess ålder.


Interiörbeskrivning:
Bostadens nedervåning: Ett stort, ljust kök med vackert ljust trägolv, köksinredning i trä och gott om plats för matbord. Stort vardagsrum/matsal med kakelugn, vilken används som kompletterande värmekälla i bostaden. Innanför köket finns ett sovrum med vackert trägolv och kakelugn. Toalett med tvättmaskin och torktumlare. I nedervåningens hall, vardagsrum och på toaletten finns elektrisk golvvärme.

Bostadens övervåning: Ett stort allrum/vardagsrum med en central placerad vedkamin som effektivt värmer övre plan av bostaden. Stort ljust sovrum, badrum med golvvärme. Stor garderob som enkelt kan inredas till ett mindre sovrum.

Vatten och avlopp

Fastigheten har grävd brunn för dricksvatten. Enligt uppgift från tidigare ägare anlades denna vattenbrunn ny under slutet av 80-talet. Inför försäljningen har ett nytt vattenprov tagits. För att ta del av resultatet kontakta ansvarig mäklare. Dricksvattenbrunnen är gemensam med fastigheterna Myra 1:13 och Ackarby 1:20. Dessa äger rätt att nyttja vattentäkten enligt servitut.

Fastighetens avloppssystem är en trekammarbrunn med infiltration. Avloppet är anlagt och godkänt av kommunen 1989. Avloppsanläggningen är gemensam med fastigheten Myra 1:13. För mer information, kontakta ansvarig mäklare.

Lantmäteriförrättning

Fastigheten utbjuds till försäljning under pågående avstyckning och lantmäteriförrättning. Tillträde till fastigheten kommer inte kunna ske innan lantmäteriförrättningen är avslutad. Den nybildade fastigheten, vilken är utbjuden till försäljning, kommer att befrias från inteckningar. I beskrivningen angivna rättigheter och belastningar samt andelar i gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter avser hela fastigheten innan avstyckning har skett. För mer information om avstyckningsprocessen kontakta ansvarig mäklare.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning samt på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer att försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Varje spekulant, godkänd av säljaren, får välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. Spekulant bör själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Då fastighetens areal är angiven utifrån mätning på karta bör spekulant extra noggrant undersöka denna uppgift före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning ska ej ses som en komplett redogörelse över fastigheten utan enbart som en vägledning för spekulanter. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Verkstad, garage och kontor

Fristående byggnad inredd som verkstad och garage. Hela byggnaden har trästomme, träpanel och bra plåttak. Verkstad och garage är sammanbyggt med gångmöjlighet mellan dessa. Båda utrymmena är isolerade, har bra betonggolv och gott om lysrör. För uppvärmning finns en äldre oljepanna men denna har inte nyttjats senaste åren. En viss del av byggnaden är inte inredd utan fungerar som kallförråd idag.

Verkstaden är cirka 70 m² totalt. Ungefär 23 m² har en takhöjd på 4,3 m. Resterande del av verkstaden har en takhöjd på cirka 2,65 m. Verkstaden har två portar. En som är cirka 2,95*2,7 m (höjd*bredd) samt en som är cirka 2,35*3,0 (höjd*bredd).

Garagedelen är cirka 35 m² med en takhöjd på cirka 2,1 m. Garaget har takskjutport. Över garaget finns ett kontor med pentry inrett.

Övriga ekonomibyggnader

Ladugård och lada: Vinkelbyggd ladugård och lada. Ladugården har väggar av liggande timmer samt en murad utbyggnad. Ladan är till viss del liggande timmer. Resterande del av ladan har trästomme och träpanel. Både ladugård och lada har bra plåttak.

Magasin: Byggnad med grundsockel av huggen natursten, väggar av liggande timmer, överbyggnad av trä och bra plåttak. Halva byggnaden är inredd som festlokal. Halva byggnaden är kallförråd.

Gräsklippargarage och vedbod: Sammanbyggt gräsklippargarage och vedbod. Garaget är cirka 12 m², isolerat, med betonggolv och takskjutport. Vedboden är cirka 40 m². Hela byggnaden har ett bra plåttak.

Fastighetens mark

Fastighetens totalareal uppgår enligt mätning på karta till cirka 3,8 hektar. Av detta är cirka 3 hektar öppen mark. Ungefär hälften av fastighetens öppna mark är åkermark. Resterande del av fastigheten öppna mark är skogsbevuxna åkerholmar samt betesmark. Av fastighetens totala areal är cirka 0,8 hektar gårdsplan och tomtmark. För intresserad köpare finns möjligheter att köpa/arrendera mer mark till fastigheten i samband med detta köp. Samtliga arealangivelser är utifrån mätning på fastighetskarta.

Ekonomi

Pris 2300000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 5 377 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 160 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 543 000 kr, Ekonomibyggnader 247 000 kr, Betesmark 41 000 kr, Åkermark 525 000 kr, Skogsmark 3 845 000 kr, Impediment 16 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning, 0382IM-14/4634.1
Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-13/319.1
Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-95/35095.1
Ledningsrätt Starkström, 0382-01/31.1
Officialservitut Vattenledning, 0382-12/27.1
Officialservitut Vattentäkt, 0382-12/27.2
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning(3 st)
Gemensamhetsanläggningar: Östhammar Järlebo GA:2

Vägbeskrivning

Från Uppsala kör väg 290 mot Österbybruk. I korsningen mellan väg 290 och väg 292 sväng vänster mot Tierp, kör 3 km och sväng vänster mot Dannemora kyrka. Efter cirka 5 km sväng vänster mot Myra och följ grusvägen cirka 300 meter. I Y-korset håll vänster, efter cirka 450 meter ligger gården på vägens vänstra sida. Adress: Myra 102, 748 93 Österbybruk

HitCounter