Vigelsbo 65, Östhammar

Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65Vigelsbo 65

Fakta

Totalareal526 hektar
Pris35 000 000 kr

Beskrivning

Egendomen Vigelsbo 537 ha. Arealen består av ca 400 ha skog med ett virkesförråd om 203 m3sk/ha vilket ger ett totalt virkesförråd på cirka 81.500 m3sk. Väl samlad areal. Boende i herrgårdsmiljö.

Fastighet

Östhammar Vigelsbo 4:1, Stynsbo 1:2.
Adress: Vigelsbo 65, 748 92 Österbybruk

Herrgården/Huvudbyggnad

Byggnadsår: 1700-talet
Boarea: 360
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Flygelbyggnad

Byggnadsår: 1800-talet
Boarea: 160
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Åkermark

Jordarterna bedöms mestadels bestå av lättare leror. Ägaren söker Eu-stöd för marken. En del av marken odlas med spannmål, dock utan skriftlig kontrakt. En del av marken har använts som bete för en djurbesättning och en del av arealen har varit EU-träda. Stödrätter finns för 80,15 ha. Stödrätterna ingår i fastighetsförsäljningen.

Skogsmark

Vigelsbos dominerande värde ligger i skog och mark. 400,8 ha produktiv skogsareal med en bonitet om 6,9 m³sk. Ett virkesförråd om 203 m³sk / ha vilket ger 81.500 m³sk. Mycket bra arrondering och ett väl utbyggt vägnät. Nuvarande ägare har på ett systematiskt sätt i över 50 år drivit ett effektivt
skogsbruk, främst med inriktning på uppbyggnad samt förbättringar samt väl uppbyggda bestånd. Vigelsbos jakt bedöms som utmärkt, med god arrondering, varierat landskap och tillgång till sjö.
Inför försäljningen har helt ny skogsplan upprättats av Mellanskog. Efter planens upprättande har ingen avverkning på fastigheten utförts. Den kompletta skogsplanen rekvireras från mäklarbyrån.

Jakt

All jakt är för närvarande upplåten genom avtal på 1 år i taget. Samma jaktlag har bedrivit jakt på Vigelsbo i över 20 år. Jaktlaget disponerar även en stuga som ger övernattningsmöjlighet. Årligen ges normalt licens på en vuxen älg samt kalv. Jaktlaget skjuter normalåret tilldelning av älg samt 7-10
rådjur och 7-8 vildsvin per år på markerna.

Fiber

I trakten dras nu fiberkabel via Stadsnätsbolaget. Ägaren har anmält intresse för anslutning men ej ingått avtal.

Drift och skötsel

Ägarna Gunnar och Monica Svensson har varit ägare av gården sedan tidigt 1960-tal och har i egen regi drivit och skött gården tillsammans med personal. Innan dess sköttes gårdens drift av Gunnar Svenssons far respektive farfar. Tills slutet av 1920-talet ingick Vigelsbo i företagskoncernen Gimo-Österby Bruk.

Ytterligare fastighetsinformation

Ytterligare och mer djupgående fastighetsinformation ges i separat bilagor. Fastighetens servitut samt inskrivningar framgår av bilagor; utdrag från fastighetsregistret samt övriga kontraktsbilagor och offentliga register. Hyresavtal, jakträttsupplåtelse, naturvårdsavtal avseende skogsområde, avtalsservitut m.m kan rekvireras från mäklarbyrån.

Gårdens ekonomibyggnader

Vigelsbo har drivits som ett modernt och effektivt lantbruk av sin ägare. Lantbruksdelen av Vigelsbo omfattar c:a 81 ha fördelat på 66 ha åker samt 15 ha betesmark. Ägarens drift har varit spannmålsodling och grisproduktion, med för detta anpassade stallutrymmen samt tork och lagring av spannmål, maskinförvaring, verkstadsutrymmen m.m. Gårdens ekonomibyggnader är i gott skick och kan lätt anpassas efter varierande användningsområden och önskemål.

Ekonomi

Pris 35000000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 25 040 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 250 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 1 630 000 kr, Betesmark 189 000 kr, Åkermark 1 631 000 kr, Skogsmark 20 525 000 kr, Impediment 57 000 kr, Ekonomibyggnader 758 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Avlopp, 0382IM-13/3678.1
Last: Avtalsservitut: Elledning Mm, 0382IM-07/21043.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 03-IM1-20/35A.1
Last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201500031371:1.1
Last: Avtalsservitut: Vattentäkt Och Vattenledning, 0382IM-13/3672.1
Last: Officialservitut Väg, 0382-12/51.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Avlopp
Avtalsservitut D-2015-00031371:1
Avtalsservitut Elledning Mm
Avtalsservitut Kraftledning
Avtalsservitut Vattentäkt Och Vattenledning
Nyttjanderätt Område
Nyttjanderätt Tele
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Östhammar Vigelsbo GA:1, Samfällighet: Östhammar Vigelsbo S:1, Samfällighet: Östhammar Vigelsbo S:2, Samfällighet: Östhammar Vigelsbo S:3
Skattetal: Mantal 1,22600
Planbestämmelser: Fornlämning (1 st)

HitCounter