Bäling 286, Nordanstig

Skogsmark med fin stuga för rast och rekreation. Skog i ett skifte med stor andel yngre skog, ca 3 350 m³sk. Jakten i Jättendals VVO med ca 9 900 ha.
Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286Bäling 286

Fakta

TypSkogsmark
Antal rum2
Boarea32 m2
Totalareal25 hektar
Pris1 100 000 kr
Budgivning pågårHögsta bud 1 225 000 kr

26 ha skog i ett skifte med ca 3 350 m³sk samt en stuga med rum och kök ca 32 m².

En fin fastighet för den som vill äga skog och ha en lugn plats att vara på. Fastigheten är under bildande genom försäljning av fastigheten Bäling 14:1 och med skogsmark från Djursta 4:6. Marken ligger i ett sammanhängande område som genomkorsas av en samfälld väg. På marken finns en stuga lämplig för rast och rekreation. Stugan har rum och kök med både kamin och vedspis och köksinredning.

Fastighet

Nordanstig Bäling 14:1 och del av Djursta 4:6.
Skogsmark - inriktning Fritid, Skog
Adress: Bäling 286, 829 61 GNARP
Område: Gnarp

Typ

Skogsmark.

Inriktning

Fritid, Skog

Stuga

Boarea: 32 m2
Rumsbeskrivning: Rum med kamin och kök med vedspis och köksinredning i furu. Byggnaden har solpanel för belysning och draget elsystem med elelement och belysning men är ej ansluten till elnät, anslutning för elverk finns.
Byggnadens rum:
Rum och kök: Rum med kamin och kök med vedspis och köksinredning i furu. Byggnaden har solpanel för belysning och draget elsystem med elelement och belysning men är ej ansluten till elnät, anslutning för elverk finns.

Jakt

Marken i ingår Jättendals viltvårdsområde som omfattar ca 9 900 hektar mark.
Jakten är ej utarrenderad utan innehavs av markägaren.
För upplysningar om hur jakten bedrivs inom viltvårdsområdet så kan ordförande Sven-Olov Bergman, tel nr: 070-323 44 57, svara på frågor

Skogsmark

Fastigheten har ca 24,7 ha produktiv skogsmark. Trädslagsfördelningen är: tall 22 %,
gran 37 % och löv ca 41 %. Virkesförrådet är ca 3 350 m³sk med ett medeltal på 135
m³sk/ha. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 4,1 m³sk. Avverkningsförslag under
planperioden föreslås till ca 2 200 m³sk varav ca 1 700 m³sk är föryngringsavverkning.
Skogsbruksplanen är uppdaterad 2019-02-06 av Kräbäck skogsekonomi AB

Impediment

Myrimpediment ca 1,4 ha.

Förvärvstillstånd

Fastigheten är belägen i glesbyggdsområde och en köpare skall ansöka om förvärvstillstånd och betala tillhörande ansökningsavgift.

Övrigt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom
arealer och virkesförråd skall endast ses som cirkauppgifter. Beskrivningen är upprättad
på av säljaren lämnade uppgifter. För att undvika missförstånd bör spekulant själv noga
undersöka skogen och kontrollera virkesförråd före lämnat bud. Denna beskrivning kan
ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör
huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om
omständigheterna ger anledning till detta.

Ekonomi

Pris 1100000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 973 000 kr fördelat på: Skogsmark 969 000 kr, Impediment 4 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Nordanstig Bäling ga:4. Samfällighet: Nordanstig Lönnånger S:4
Skattetal: Öresland/penningland 0:12

Vägbeskrivning

Väg E4 från Hudiksvall norrut mot Sundsvall ca 35 km. Avtagsväg höger mot Bäling,
kör vidare på väg mot Mugg. Marken ligger på båda sidor om vägen, ca 4 km från E4.

HitCounter