Bredgården Stentorpet 38, Uppsala

Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38Bredgården Stentorpet 38

Fakta

TypSkog och åker
Totalareal32 hektar
Pris2 850 000 kr Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt av bud.

Beskrivning

Fastighet belägen nära Vattholma. 32 hektar fördelat på 20 hektar skog samt 12 hektar åker och övrig mark. Fastigheten är välarronderad med all mark samlad i ett skifte. Bostad om cirka 100 kvadratmeter samt torpstuga och enkla ekonomibyggnader.
Fastigheten försäljs på uppdrag av Allmänna Arvsfonden. Fastigheten kan förvärvas av juridisk person.
Fastigheten beskrivs mer ingående i bifogade pdf filer i form av skogsplan, kartor m.m. på fastighetsmäklarens hemsida.

Fastighet

Uppsala Bredgården 1:5.
Skog och åker
Adress: Bredgården Stentorpet 38, 743 93 Vattholma
Område: 2,5 mil norr om Uppsala

Typ

Skog och åker.

Torpet

Byggnadstyp: 1 plan
Byggnadsår: Äldre

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: 1933 enligt taxeringsuppgift
Boarea: 105
Biarea: 10
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Tomt: Tomtarea 2500 m².

Norunda Häradsallmänning

Fastigheten Bredgården 1:5 äger andel i Norunda Häradasallmänning med 0,299 mantal. Vilket omräknat betyder en ägarandel om ca 0,299 / 316 * 4632 ha skog. Detta ger årlig utdelning / avkastning om ca 5500 :- / år.

Åkermark

Areal: 9 ha enligt taxering. 8,47 ha enligt Samansökan. Samansökan för år 2019 kan erhållas.

Skogsmark

Areal: 20,9 ha. Nyupprättad skogsbruksplan anger 118 m3sk / ha, 2475 m3sk totalt. Bonitet 7,4. Skogsplan kan erhållas.

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980

Area 260 kvm. Beskaffenhet: stort renoveringsbehov

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom arealer, skogsvolymer, byggnadsytor och avstånd skall endast ses som cirkamått. Skogsbruksplan är främst avsedd för skogens ändamålsenliga skötsel och får ej ses som en utfästelse om skogens innehåll m.m. Säljare är Allmänna Arvsfonden och de tar inget ansvar för fastigheten och fakta avseende denna. Därför bör en spekulant noga undersöka fastigheten och kontrollera alla uppgifter före lämnat bud. Vid seriöst köpintresse skall mäklarkontorets egen intresseanmälningsblankett insändas komplett ifylld. Den bifogas beskrivningen men kan även erhållas digitalt. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Ekonomi

Pris 2850000 kr Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt av bud..

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 981 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 400 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 579 000 kr, Åkermark 236 000 kr, Skogsmark 1 699 000 kr, Ekonomibyggnader 67 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Last: Officialservitut Väg På Samf Väg, 03-72:354.1
Last: Officialservitut Väg, 03-79:80.1
Last: Officialservitut Väg, 03-81:54.1
Gemensamhetsanläggningar: Samfällighet: Uppsala Karskulla S:2, Samfällighet: Uppsala Norunda Allmänning S:1, Samfällighet: Uppsala Norunda Allmänning S:2, Samfällighet: Uppsala Spångbo S:1
Skattetal: Mantal 0,224

Markupplåtelseavtal avseende fiberledning har tecknats. Avtalet kan erhållas.

Vägbeskrivning

Från Uppsala kör väg 290, efter ca 20 km tag mot Salsta / Tensta. Kör denna väg ca 2,5 km så ligger gården på höger sida om vägen.

HitCounter