Strand 230, Falun

Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230Strand 230

Fakta

Antal rum11
Boarea300 m2
Tomtarea1000 m2
Pris4 600 000 kr eller högstbjudande

Vackert belägen gård 2 mil från Falun

Fastighet belägen i Strand cirka 20 km från centrala Falun. Gården är vackert belägen med utsikt över Vikasjön där den även har egen strandlinje. Bostadshuset har många stora rum och har genomgått en betydande renovering med bland annat nytt kök, ny fasad och nya fönster. På fastigheten finns stall med 12 boxplatser, egen ridbana och 7 hektar åkermark. Det finns även ett stort garage med dubbla portar och bra med utrymme för egen verkstad.

Fastighet

Falun Strand 10:4.
Adress: Strand 230, 791 92 Falun

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan med hel källare
Byggnadsår: 1909
Boarea: 300 m2
Biarea: 100
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Bostadens kök renoverades 2010. Byggnadens huvudentré renoverades 2015. 2017 byttes byggnadens fasad och fönster. Även groventrén och WC-utrymmet NB iordningställdes 2017. I samband med fasadrenoveringen 2017 uppfördes husets båda altaner.
Byggnadens rum:
Entrévåning: Bostaden är stor och ljus med väl tilltagna fönsterpartier och övervägande ljus färgsättning. Till bostaden välkomnas Ni av en ljus entré men stor glaspartier och golv med golvvärme. Ni erbjuds även goda utrymmen för umgänge och ett stort antal sovrum.
Bostadens kök är renoverat 2010. I samband med renoveringen byttes all köksinredning och samtliga vitvaror. Det uppfördes även en stor köksö vilket gör köket till bostadens centrala mötesplats. Ni når köket både via huvudentrén och groventrén.
Bostaden har ett stort vardagsrum om cirka 30 kvadratmeter. Från vardagsrummet har Ni fin utsikt över Vikasjön. I fil med vardagsrummet finns ytterligare utrymme som antingen kan inredas som ett extra sovrum eller fungera som sällskapsyta.
Övervåning: Övervåningen erbjuder en stor ljus hall med stort fönsterparti och ljust massivt trägolv från Floda. Det finns även WC/badrum med både dusch och hörnbadkar. På övervåningen finns tre större och ett mindre sovrum samt ett oinrett rum som kan inredas till ett extra sovrum.
Källare: Bostaden har hel källare som bland annat inrymmer tvättstuga, matkällare och hobbyrum. Källarens väggar är av natursten som är huggen på fastigheten. Då källarplanet ligger i suterräng med fönster mot sjön är det goda möjligheter att inreda en lägenhet.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter visning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning eller på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst under budgivningsprocessen avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuell skogsbruksplan. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga
undersöka fastigheten före lämnat bud. Då fastighetens areal är angiven utifrån mätning på karta bör spekulant undersöka denna uppgift extra noggrant. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick.

Övrigt

Taxeringsvärde och areal är beräknade och skall ses som ungefärliga. Taxeringsvärdet kan komma att ändras i nästa fastighetstaxering och arealen bestäms i lantmäteriförrättningen.
Fastighetens andelar i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter fördelas i lantmäteriförrättningen så att de andelar som behövs för styckningslottens ägande och brukande samt andelar som är kopplade till boendet såsom fiske och strand mm läggs till denna styckningslott.

Maskinhall

Friliggande maskinhall om cirka 280 kvadratmeter (23,5*12 meter). Byggnaden har betongplatta, stålstomme, delvis murade lecaväggar samt överbyggnad med träpanel och plåttak. Byggnaden har fyra fack varav ett har en port och tre är öppna.

Fd. ladugård/spannmålsmagasin

Gårdens före detta ladugård och spannmålsmagasin är en gemensam byggnad. Ladugårdsdelen har väggar murade i tegel samt en överbyggnad av trä som inrymmer höskulle. Gårdens före detta spannmålsmagasin är en träbyggnad med flera våningsplan. Nuvarande ägare har förvarat pellets till gårdens värmepanna på magasinet. Byggnaden inrymmer även pannrum där gårdens gemensamma panna finns. På baksidan av byggnaden finns även en utbyggnad med betonggolv och plåttak som idag används som flisförråd. Det finns även ett utrymme om cirka 30 kvadratmeter som i dagsläget nyttjas som garage.

Garage/Verkstad

På fastigheten finns ett garage/verkstad. Byggnaden har både en varmisolerad garagedel samt en kall carportdel. Hela byggnaden har betonggolv. Den isolerade delen är cirka 85 kvadratmeter (10*8,5 meter) med två separata fack där varje fack har en egen skjutport (2,8*2,8 meter). I garagedelen finns två separat inredda förrådsdelar om cirka 9 kvadratmeter. Byggnaden värms av värmepump (luft-luft).

Häststall & ridbana

Ljust och luftigt stall med 12 boxplatser. Takhöjden i stallet är 2,45 meter. I stallet finns även isolerad sadelkammare, spolspilta och pentry samt WC. I stallet finns vattenelement för uppvärmning via gårdens flis-/pelletspanna. I anslutning till stallet finns gjuten gödselplatta samt utrymme för foderhantering där det är möjligt att ställa in fullstora rundbalar med lastare. I dagsläget är samtliga stallplatser uthyrda. Till fastigheten finns en ridbana om cirka 20*65 meter.

Åker

Fastighetens åkerareal är enligt uppmätning på karta cirka 6,9 hektar. Arealen ligger väl samlad invid gårdscentrumet. Jordarna på fastigheten är övervägande lättare jordar med stor sandinblandning. Merparten av åkerarealen nyttjas i dagsläget som hästhagar.

Ekonomi

Pris 4600000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 640 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 260 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 1 636 000 kr, Åkermark 206 000 kr, Ekonomibyggnader 538 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Last: Avtalsservitut: Kraftledning, 20-IM1-92/15456.1
Last: Ledningsrätt Vatten-Och Avlopp, 2080-2728.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar: Samfällighet: Falun Persbo FS:4, Samfällighet: Falun Rensbyn FS:16, Samfällighet: Falun Strand FS:11, Samfällighet: Falun Strand FS:12, Samfällighet: Falun Strand S:16, Samfällighet: Falun Vika Kyrkby FS:12

Övrigt

Fastigheten är belägen i byn Strand cirka 20 km från centrala Falun. Från fastigheten är det cirka 5 km till Vika Kyrkby. Där finns skola från förskoleklass till årskurs sex. Skola årskurs sju till nio samt gymnasium finns i Falun. I Vika Kyrkby finns bensinmack, affär, café, ishockeyplan, flera fotbollsplaner, elljusspår och utomhuspool med vattenrutschbana. Vintertid plogas kontinuerligt isbanor på Vikasjön. I Strand finns ett friluftsbad med bastu.

Vägbeskrivning

Från Falun: Kör österut på E16/väg 69. Tag avfarten mot Fagersta/Hedemora och fortsätt väg 69. Efter cirka 9,5 km sväng höger mot Strand. Efter cirka 4 km (där vägen delar sig mot Hedemora eller Rankhyttan) ligger fastigheten på höger sida. Adress: Strand 230, 791 92 Falun.

HitCounter