Mälbo 201, Tierp

Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201Mälbo 201

Fakta

TypJordbruk
Antal rum8
Boarea208 m2
Totalareal54 hektar
Tomtarea2000 m2
Pris6 200 000 kr

Välskött gård med goda kommunikationer

Välskött gård belägen i Vendel. Fastigheten omfattar cirka 31 hektar åker och 19 hektar skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,7. I den nyupprättade skogsbruksplanen finns ett förslag på föryngringsavverkning av drygt 1000 m³sk. Fastigheten har en stor bostad med god standard och många ekonomibyggnader som samtliga är väl underhållna med stora användningsmöjligheter. Från fastigheten är det cirka 3 km till motorvägspåfart 191 vilket gör kommunikationen till Uppsala, Stockholm och Gävle snabb.

Kontakta ansvarig mäklare för visning.

Fastighet

Tierp Mälbo 1:2.
Jordbruk
Adress: Mälbo 201, 748 95 Örbyhus
Område: Vendel

Typ

Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan, brutet tak
Byggnadsår: 1929
Boarea: 208 m2
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Bostaden har genomgått stora renoveringar under de senaste åren. Taket på bostadens äldre del byttes 2005. 2011 renoverades köket. Tilläggsisolering tillsammans med ny fasad och nya fönster genomfördes under perioden 2013 till 2015. 2015 installerades en ny vedpanna. Nytt tak på bostadens utbyggnad 2017. I övrigt har duschrum med bastu samt toaletten på bottenvåningen renoverats under senare år.

Åkermark

Areal enligt taxeringen 32 ha. Areal enligt SAM-ansökan cirka 31,1 ha. Av fastighetens åkermark är cirka 13 ha beläget vid gårdscentrumet. Resterande areal är fördelad på tre enheter belägna mellan en och tre kilometer från gårdscentrumet. Cirka 22 hektar av gårdens areal är väldränerad bördig lerjord. Resterande areal är mer varierande jordarter med övervägande del mullrika jordar, med vissa inslag av lera och sandjord. Ägaren har brukat all areal till och med brukningssäsongen 2019. Samtliga EU-stödrätter för gårdens areal innehas av ägaren och följer med fastigheten.

Skogsmark

Fastighetens skogsareal uppgår, enligt skogsbruksplanen, till 19 ha med ett totalt virkesförråd om cirka 2200 m³sk vilket ger en medelvolym om cirka 117 m³sk per ha. Fastighetens beräknade medelbonitet är 6,7 m³sk per ha. Fastighetens skogsareal är något utspridd, dock har samtliga skogsskiften anslutning till väg vilket underlättar skogsbruket. Under planperioden finns ett rekommenderat avverkningsförslag om cirka 1150 m³sk varav cirka 1040 m³sk är föryngringsavverkning. Samtliga uppgifter om fastighetens skog är hämtade från aktuell skogsbruksplan upprättad våren 2019. För att ta del av komplett skogsbruksplan kontakta ansvarig mäklare.

Jakten

Fastighetens jakträtt har varit upplåten till en granne. Upplåtelsen är uppsagd så jakträtten övergår till en köpare på tillträdesdagen som därefter fritt kan förfoga över jakten.

Andel i vägsamfälligheter

Fastigheten har andel i Tierp Gyllerboda GA:1 och Tierp Vendels-Stav GA:1 vilket är gemensamma vägar. Det är ingen årlig kostnad för dessa. Utdebitering från samfälligheterna sker enbart vid behov eller när en större åtgärd ska genomföras.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning eller på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer att försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst under budgivningsprocessen avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuell skogsbruksplan. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, skogsvolymer, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. Spekulant bör själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning ska ej ses som en komplett redogörelse över fastigheten utan enbart som en vägledning för spekulanter. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

1. Ladugård och maskinhall/köttdjurstall

Sammanbyggd ladugård och f.d. lösdriftstall för köttdjur. Hela byggnaden har plåttak.
Ladugården har murade väggar och överbyggnad av trä. Ladugården är cirka 15*8 meter med betonggolv och en invändig takhöjd på cirka 2,1 meter. Överbyggnaden inrymmer höskulle.

Köttdjurstallet har betonggolv, stomme av trä med delvis murade bottenväggar. Stallet är cirka 17*8,5 meter uppdelat i tre fack med separata skjutportar. På baksidan finns en utbyggnad om cirka 27*7,5 meter med betonggolv, trästomme, plåttak och väggar av trä samt vindväv. Både köttdjurstallet och utbyggnaden nyttjas i dagsläget för förvaring av maskiner och halm.

2. Verkstad och maskinhall

Byggnad med verkstad och maskinhall. Byggnaden har trästomme, plåttak samt plåt- och träpanel.
Byggnaden inrymmer en isolerad verkstad om cirka 4,6*11,6 meter med Pridoport om 4,5*4,5 meter. Verkstaden är möjlig att hålla uppvärmd genom en luftvärmepump .
I samma byggnadskropp finns en oisolerad maskinhall om cirka 20*12 meter uppdelad i fem separata fack. Ett av facken har betonggolv, övriga har grusgolv.

3. Maskinhall med betonggolv

Maskinhall om cirka 20*12 meter med med trästomme och plåttak. Byggnaden har betonggolv, fribärande takkonstruktion och tre stycken väl tilltagna skjutportar. Byggnaden är enkel att isolera och inreda till exempelvis verkstad eller liknande. På baksidan av maskinhallen är en utbyggnad om cirka 5*12 meter uppförd. Utbyggnaden har trästomme, plåttak och grusgolv.

4. Magasin & verkstad/ f.d. potatislager

Äldre magasin sammanbyggt med f.d. potatislager, numera verkstad. Magasinet är en enklare byggnad med bra trästomme och plåttak. Verkstad om cirka 18,4*4,3 meter, isolerad, med betonggolv och 3*3 meters Pridoport. Takhöjden i verkstaden är cirka 3,1 meter.

5. Spannmålstork samt övriga byggnader

Spannmålstork uppförd 1999 med dubbel Akron satstork om 12 m³ styck. Inlastning sker med en 40-tonselevator. Utlastningsficka som rymmer cirka 25 ton vete. Total lagringskapacitet är cirka 160-170 ton vete. Separat pannrum med Akron varmluftspanna. Oljetanken har ägaren hyrt och denna tillhör därför inte anläggningen.

Utöver ovan nämnda ekonomibyggnader finns ett äldre traktorgarage om cirka 50 m² med murade väggar, plåttak samt tre separat portar. Det finns även ett oisolerat bilgarage med plåttak och takskjutport sammanbyggt med en före detta vedbod.

Ekonomi

Pris 6200000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 4 594 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 135 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 1 177 000 kr, Åkermark 1 085 000 kr, Skogsmark 1 237 000 kr, Impediment 8 000 kr, Ekonomibyggnader 952 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2018. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Officialservitut: Vattentäkt, hydroforanläggning, 03-84:154.2
Rättigheter last: Avtalsservitut: Kraftledning, D201400539260:1.1
Ledningsrätt: Kraftledning, 0360-16/56.1
Ledningsrätt: Starkström, 03-98:207.1
Officialservitut: Väg, vattentäkt, 03-84:154.3
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut D-2014-00539260:1
Gemensamhetsanläggningar: Tierp Gyllerboda GA:1, Tierp Vendels-Stav GA:1.
Planbestämmelser: Fornlämning (1 st)

Övrigt

Fastigheten är belägen cirka 37 km från Uppsala och 15 km från Örbyhus. I Örbyhus finns bland annat mataffär, bensinstation, pizzerior, distriktssköterska, och tågstation för Upptåget. Från fastigheten är det cirka 5 km till Vendels Kyrkby där det finns dagis och skola till årskurs 5. I Örbyhus finns skola årskurs 6-9. Gymnasium finns i Uppsala eller Tierp. Cirka 2 km från fastigheten går buss 514 med regelbundna turer till Uppsala och Örbyhus. Fastigheten är belägen cirka 3 km från motorvägspåfart 191 vilket gör kommunikation till Uppsala, Stockholm och Gävle snabb.

Vägbeskrivning

Från Uppsala: Kör E4 norrut till avfart 191. Kör av motorvägen och sväng vänster mot Husby. Kör cirka 700 meter till T-kors och sväng vänster mot Husby. Efter cirka 2,3 kilometer sväng vänster in på grusväg, gården ligger där vägen slutar.

HitCounter