Finnerånger 126, Tierp

Bra produktionsgård för kött och mjölk, hästar m.m Anpassad för c:a 100 kor samt rekryteringsdjur och uppfödning av 30-40 stutar.
Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126Finnerånger 126

Fakta

TypGård i norra Uppland
Totalareal74 hektar
Pris6 000 000 kr eller högstbjudande

Fastighet

Tierp Finnerånger 12:10.
Gård i norra Uppland - inriktning Hästgård, Kött, Mjölk, Spannmål, Övrigt
Adress: Finnerånger 126, 81962 Karlholmsbruk
Område: Karlholm, Norra Uppland

Typ

Gård i norra Uppland.

Inriktning

Hästgård, Kött, Mjölk, Spannmål, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt ca 74 ha, fördelat på skog 3 ha, åker 39 ha, bete och övrig mark 32 ha.

Bostadsbyggnad

Rumsbeskrivning: Bostaden är ett trähus i 1½plan, troligen uppförd under 1930-talet, renoverad under 1980-talet. Uppskattad boyta ca 170 kvm.
Grund betong/ murad, stomme, fasad och bjälklag av trä, tak betongpannor,
3-glasfönster. Kommunalt vatten, avlopp 3-kammarbrunn. Uppvärmning vattenburet system, fastbränslepanna med flisanläggning samt ved.
BV ca 90 kvm fördelat på hall, tvättstuga, stort välutrustat kök samt 3 rum, öppen spis i ett av rummen och utgång till en uteplats under tak från ett annat rum. Groventré/pannrum med toalettrum.
ÖV ca 80 kvm, 4 sovrum med stora garderober, hall med garderob och badrum.

Uthusbyggnad, ca 85 kvm, träbyggnad med plåttak. Används som garage, förråd och vedbod. Innehåller även 2 hästboxar ( som går att använda som en stor fölningsbox) och 2 ponnyboxar.

Finkarherrgården, ca 140 kvm timmerbyggnad i behov av totalrenovering.
Byggnadens rum:
: Bostaden är ett trähus i 1½plan, troligen uppförd under 1930-talet, renoverad under 1980-talet. Uppskattad boyta ca 170 kvm.
Grund betong/ murad, stomme, fasad och bjälklag av trä, tak betongpannor,
3-glasfönster. Kommunalt vatten, avlopp 3-kammarbrunn. Uppvärmning vattenburet system, fastbränslepanna med flisanläggning samt ved.
BV ca 90 kvm fördelat på hall, tvättstuga, stort välutrustat kök samt 3 rum, öppen spis i ett av rummen och utgång till en uteplats under tak från ett annat rum. Groventré/pannrum med toalettrum.
ÖV ca 80 kvm, 4 sovrum med stora garderober, hall med garderob och badrum.

Uthusbyggnad, ca 85 kvm, träbyggnad med plåttak. Används som garage, förråd och vedbod. Innehåller även 2 hästboxar ( som går att använda som en stor fölningsbox) och 2 ponnyboxar.

Finkarherrgården, ca 140 kvm timmerbyggnad i behov av totalrenovering.

Skogsmark

Areal ca 3 ha.. Består främst av inägobackar och åkerkanter.

Åkermark

Areal ca 39 ha. Varierande jordarter såsom leror, mo, mjäla, morän och sand.
Fastighetens stödrätter medföljer i försäljningen.
Ägarna av Finnerånger brukar fn 281 ha, egen och arrenderad mark.
EU- ansökan kan rekvireras från mäklarbyrån.

Betesmark och övrig mark

Areal ca 32 ha. Övrig mark utgörs av delvis beskogade hagmarker.

Ladugård, ca 500 kvm, uppförd med murade väggar, överbyggnad av trä och tegeltak. Inredd med foderliggbås för kor. Sammanbyggd i vinkel med ungdjursladugården, ca 350 kvm. Kalvavdelning, mjölkrum och personalrum med dusch och wc. Nybyggd lösdriftshall med väggar av trä och vindnät, tak av plåt, körbart foderbord, skrapgång och liggytor i djupströ.
Utfodringen sker med en rälsgående, datastyrd kombifodervagn. Mjölkgrop med en Fullwood dubbel 6:a med avtagare.Två gödselbrunnar, ca 1250 resp. ca 530 kbm samt pumpbrunn, ca 30 kbm. Gården har tills nyligen drivits med ca 100 kor i produktion samt rekrytering och uppfödning av ca 30 - 40 stutar.

Torkhus,ca 500 kvm plåtbyggnad uppförd 1972 inredd med en Svegma satstork från år 2000 och en Haga varmluftspanna. Lagringsmöjligheter ca 300 ton.

Maskinhall, ca 850 kvm byggnad i trä med limträtakstolar, kondensskyddad takplåt och betonggolv. Ca 170 kvm av maskinhallen är inredd till en isolerad verkstad med stora portar.

Magasin, ca 175 kvm träbyggnad med tegeltak.

Ekonomi

Pris 6000000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 225 000 kr fördelat på: Småhusbyggnad lantbruk 690 000 kr, Småhusmark lantbruk 147 000 kr, Skogsmark 158 000 kr, Impediment 70 000 kr, Åkermark 1 070 000 kr, Betesmark 90 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut D-2017-00275398:1
Avtalsservitut D-2018-00756425:1
Avtalsservitut Elledning Mm
Avtalsservitut Jordkabel
Avtalsservitut Kraftledning(2 st)
Avtalsservitut Vattenledning Mm
Nyttjanderätt Branddamm
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Tierp Finnerånger GA:1
Planbestämmelser: Byggnadsplan Fornlämning (3 st)

Övrigt

Förskola och skola tom årskurs 6 i Karlholmsbruk, ca 3 km, årskurs 7 - 9 i Skärplinge, ca 1 mil, samt gymnasium i Tierp, ca 2,2 mil. Affär och bensinstation finns i Karlholmsbruk.
Avstånd till Uppsala ca 8 mil och till Gävle ca 3,5 mil.
Förvärvstillstånd från länsstyrelsen krävs vid köp av fastighet inom glesbygdsområde. Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom byggnadsytor, arealer och avstånd skall endast ses som cirkamått. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Vid seriöst köpintresse skall mäklarkontorets egen intresseanmälningsblankett, som bifogas beskrivningen, insändas komplett ifylld. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Vägbeskrivning

Kör från Tierp mot Skärplinge, i Västland tag vänster mot Karlholmsbruk, se skylt Finnerånger, gården ligger på vänster sida

HitCounter