Hasselvägen 9, Ronneby

Obebyggd delvis grovplanerad tomt för nybyggnation i Kallinge med närhet till skola och allmän service såsom livsmedelsaffär och kommunikation m.m.
Hasselvägen 9Hasselvägen 9Hasselvägen 9Hasselvägen 9Hasselvägen 9Hasselvägen 9Hasselvägen 9

Fakta

TypTomt
Tomtarea1 018 m2
Pris275 000 kr eller Hbj

Kallinge-tomt

Obebyggd delvis grovplanerad tomt för nybyggnation i Kallinge med närhet till skola och allmän service såsom livsmedelsaffär och kommunikation m.m. Fastigheten har kommunalt VA och elanslutning högt läge med utsikt över del av samhället.

Fastighet

Ronneby Kalleberga 8:107.
Tomt
Adress: Hasselvägen 9, 372 51 Kallinge
Område: Kallinge

Typ

Tomt.

Byggnadssätt


Övrigt: Kostnader tillkommer när man ska koppla in VA till bostaden det får man höra med Miljöteknik när det blir aktuellt vad det kan kosta. Detta för att VA-anslutningen inte varit i bruk på flera år och att Miljöteknik måste kontrollera så att allt är okej innan det tas i drift.

Det är samma sak när man ska ansluta elen. Det får man fråga Miljöteknik när det blir aktuellt vad det kan kosta.

Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Kommunalt avlopp

Tomttyp

Tomtarea 1 018 m² (friköpt). Tomten: naturtomt, sluttningstomt med mur, staket och Berg.

Ekonomi

Pris 275000 kr eller Hbj.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet är 145000 kr (fastställt avseende år 2015) Typkod 210, Småhusenhet, tomtmark,

Servitut

Planbestämmelser: Stadsplan (1972-10-10)

Övrigt

Det åligger köpare att själv sätta sig in i aktuella förhållanden som erfordras för köpet vad avser fastighetens skick,areal, gränser etc.

Fastigheten säljs i befintligt skick.
Säljaren har fri prövningsrätt.

Fastigheten säljes genom öppen budgivning, vilket innebär att intressenter som inkommer med bud får veta högsta bud.

Säljaren förbehåller sig rätt att fritt anta muntligt eller skriftligt bud, samt att hålla en efterföljande förhandling mellan de högsta budgivarna.

Köparen ska erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande, resterande köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen.

HitCounter