Istorp / Broby, Mark

2 ha utmärkt åkermark i ett skifte. Södergräns i Lillån.
Istorp / BrobyIstorp / BrobyIstorp / BrobyIstorp / BrobyIstorp / Broby

Fakta

TypÅkerskifte i Istorp
Totalareal2 hektar

2 ha utmärkt åkermark i Istorp

2 ha utmärkt åkermark i ett skifte. Södergräns i Lillån.

Fastighet

Mark Istorp 1:21 - åkerskifte.
Åkerskifte i Istorp - inriktning Spannmål
Adress: Istorp / Broby
Område: Istorp / Broby

Typ

Åkerskifte i Istorp.

Inriktning

Spannmål

Arealer

Arealuppgifter enligt EU-ansökans uppmätning för jordbruksmark. Totalt 1,94 ha, fördelat på åker 1,94 ha.

Undersökningsplikt:

Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Angående lantmäteriförrättning

Aktuellt skifte måste fastighetsregleras till annan jordbruksfastighet.
Utredning av servitut, samfälligheter m.m görs av lantmätaren i samband med fastighetsregleringen.

Åkerskifte i Istorp:

Skifte 2 på fastigheten Istorp 1:21 är till salu. Arealen är 1,94 ha enligt blockkarta.
Köparen svarar för lantmäterikostnaderna.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 79 200 kr fördelat på: Åkermark 79 200 kr.

Vägbeskrivning

Åkerskiftet ligger utmed Istorpsvägen - Från Horred mot Kungälv / Istorp.

HitCounter