Öxnevalla/Tranhult, Mark

Stor tomt på 6.117 m² vid Tranhultsvägen. Tomten omfattar dels en ädellövskogskulle med vårdträd dels ca 3.000 m² åkermark.
Öxnevalla/TranhultÖxnevalla/TranhultÖxnevalla/Tranhult

Fakta

TypStor tomt Öxnevalla/Horred
Tomtarea6 117 m2
Pris300 000 kr

Fastighet

Mark Tranhults 1:7.
Stor tomt Öxnevalla/Horred
Adress: Öxnevalla/Tranhult

Typ

Stor tomt Öxnevalla/Horred.

Tomttyp

Tomtarea 6 117 m² (friköpt).

Ekonomi

Pris 300000 kr .

Servitut

Gemensamhetsanläggning: Mark Arnungared GA:1

Övrigt

Stor tomt på 6.117 m² vid Tranhultsvägen. Tomten omfattar dels en ädellövskogskulle med vårdträd dels ca 3.000 m² åkermark. Fastighetens storlek och utformning ger goda möjligheter till mindre djurhållning. Tomten har tidigare varit bebyggd.

Bostadshuset kan placeras öppet - på inägomarken eller på en liten höjd omgiven av vårdträd (stora ekar).

Fastigheten är f.n. taxerad som lantbruksfastighet.

Fastigheten saknar f.n. taxeringsvärde.

Köparens undersökningsplikt:
Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Detta gäller både byggnader och mark. Tag gärna kontakt med Marks kommun för att informera Er om eventuella byggplaner, vägbyggnation m.m i området. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Vägbeskrivning

Från Horred: Kör mot torestorp ca 3,5 km. Tag av mot Tranhult (gul/röd skylt) och kör ca 3,5 km. Det står en gul "Till Salu" vid tomtgränsen..

HitCounter