• Tånga 66

    Tånga 66, Östhammar

    Pris1 400 000 kr
    Söderboda ligger vackert i skogen med utsikt över den egna marken. Bostaden ligger på en liten höjd med uppvuxen trädgård som är omgärdad av stora lövträd. Gården har el och eget vatten men är i övrigt inte moderniserad. Ladan ger bra med plats men är inte överdrivet stor. Marken ligger samlad i ett skifte och kan vara grund för egna odlingar och djur men kan också arrenderas ut till säljaren eller andra grannar i omgivningen. Skogen är i varierande åldrar och en del är nyligen avverkat så där kommer det snart att vara ungskog.
    TypJordbruk
    Antal rum2
    Boarea60 m2
    Totalareal10 hektar
    Område4,5 mil NO Uppsala
  • HitCounter
  • Finnerånger 126

    Finnerånger 126, Tierp

    Pris6 000 000 kr
    Bra produktionsgård för kött och mjölk, hästar m.m Anpassad för c:a 100 kor samt rekryteringsdjur och uppfödning av 30-40 stutar.
    TypGård i norra Uppland
    Totalareal74 hektar
    OmrådeKarlholm, Norra Uppland
  • HitCounter
  • Hensviksvägen 26

    Hensviksvägen 26, Norrtälje

    Pris1 800 000 kr
    Trevlig fritidsfastighet nära Östersjön. På fastigheten finns ett fritidshus från 2012 om cirka 30 kvadratmeter uppfört. Huset är i mycket gott skick, fullt utrustat för sommarboende med stora möjligheter att göra om till heltidsboende. Fastigheten omfattar 16 hektar mark, som till största delen är skogsmark, främst bevuxen med vacker tallskog. Marken är till stor del bergbunden men utan stora block och stenar så både promenad och drivningsförhållande för virke är goda. Anslutningen till allmän bilväg är bra vilket gör tillgängligheten god. Skogen är huvudsakligen äldre medelålder så en framtida ägare har stora möjligheter att forma beståndet genom gallringar och skörda framtida avkastningar. Från fastigheten är det knappt 3 km till marinan i Herräng där det finns gott om båtplatser och möjlighet att ta sig vidare ut i Roslagens skärgård. Dessutom finns flertalet badplatser och vackra naturupplevelser i området. Skog och mark kan besiktas i egen regi. Anmäl ert intresse till ansvarig mäklare för att boka visning av bostaden och få mer information om försäljningsprocessen.
    Antal rum2
    Boarea30 m2
    Totalareal15 hektar
  • HitCounter
  • Lilla Matteröd 3031

    Lilla Matteröd 3031, Hässleholm

    Pris4 400 000 kr
    Trevlig jordbruk-/skogsfastighet i naturskön miljö på 40,2 ha enl nyupprättad skogsbruksplan.
    TypJordbruk
    Antal rum3
    Boarea108 m2
    Totalareal37 hektar
  • HitCounter
  • Myra 102

    Myra 102, Östhammar

    Pris2 300 000 kr
    Avstyckad gård med stora möjligheter för företagaren, men även för den enbart som enbart önskar en vacker boendeplats med gott om utrymme. På fastigheten finns en bra bostad samt en isolerad verkstad om cirka 105 m² med kontorsdel. Fastigheten har en vacker gårdsbild med flera ekonomibyggnader som samtliga har bra tak och är i gott skick. På fastigheten finns stora möjligheter att kombinera såväl motor- som djurintresse men även möjlighet för företagaren att ha egen verkstad eller lager i närhet av bostaden. Möjligheterna att inreda djurstall i ekonombyggnaderna är goda. För en köpare finns eventuellt möjligheten att köpa eller arrendera mer mark till fastigheten. Fastigheten genomgår avstyckning under försäljningsprocessen. Den slutgiltiga arealen som säljs kommer vara cirka 3,8 hektar. Den exakta arealen kommer att fastställas i samband med avstyckningen. För mer information kontakta ansvarig mäklare.
    Antal rum4
    Boarea170 m2
    Totalareal83 hektar
    OmrådeÖsterbybruk
  • HitCounter
  • Floby Istorp 2

    Floby Istorp 2, Falköping

    Pris4 400 000 kr
    En gård med trevligt och naturskönt läge strax utanför Floby på totalt 29 ha, bostadshus byggt 1989 i ett plan. Ekonomibyggnader med garage och mindre stall, 24,2 ha skogsmark med skogsvolym på totalt 3869 m3sk, ca 6 ha inägomark, bra jakt på såväl älg som småvilt. Fastigheten har gräns i ån Lidan.
    TypJord och skogsfastighet
    Boarea143 m2
    Totalareal29 hektar
  • HitCounter
  • Istorp / Broby

    Istorp / Broby, Mark

    Pris220 000 kr
    2 ha utmärkt åkermark i ett skifte. Södergräns i Lillån.
    TypÅkerskifte i Istorp
    Totalareal2 hektar
    OmrådeIstorp / Broby
  • HitCounter
  • Rävnäs 108B

    Rävnäs 108B, Tierp

    Pris8 000 000 kr
    Gården var tidigare ägd av Stora Kopparberg och har friköpts och brukats av familjen i flera generationer. Mjölkproduktion och potatis är de dominerande produktionsinriktningarna för områdets lantbruk och så har det även varit på den här gården. Potatisodlingen i egen regi är avvecklad och mjölkproduktionen har i stället byggts ut i omgångar under åren. Den senaste utbyggnaden gjordes 2007 då ligghallen med mjölkgrop byggdes. Det finns ett gott samarbete med gårdarna i närheten med maskinsamverkan och rullande markbyte med Upplands Potatis som odlar potatis på lämpliga jordar. Vallodlingen dominerar växtodlingen och gräset lagras i korv eller rundbal för att ingå i fullfoder till mjölkkor och ungdjur. Gårdens marker sträcker sig ända ner till Karlholmsfjärden där betesmarkerna ingår i ett Natura 2000 område.
    TypJordbruk
    Antal rum5
    Boarea136 m2
    Totalareal104 hektar
  • HitCounter
  • Hulatorp Heden 2

    Hulatorp Heden 2, Mark

    Pris1 300 000 kr
    Hulatorp 3:5. Strategiskt placerad fastighet på 2,7 ha - utan byggnader. Nuvarande ägare har beviljats bygglov för verksamhetslokal på 394 m².
    Typ2,7 ha med bygglov
    Totalareal2.7 hektar
    Område1 km norr Björketorp
  • HitCounter
Visar 1-9 av 9 objekt.