Hagtornsvägen 2

Affärsfastighet
Stor parkering
Bilhall
Kontor 1
Kundmottagning
Personalrum
Kontor 2
Baksida förråd
Infart till fastighet
Fasad öster
Tvätthall
Tvätthall
Däckförråd
Baksida förråd
Fasad väster
Luft-luft värmepump
Port till tvätthall
Toalett