Fastigheter till salu

 • Skarpösby 104

  Skarpösby 104, Östhammar

  Pris1 700 000 kr
  Avstyckad gård med bostad och ekonomibyggnader. Rymlig bostad, ca 153 m², 5 rum och kök och hel källare. Ladugård/lada, ca 250 m² och garage. Arealen på den nybildade fastigheten beräknas bli ca 2 700 m².
  TypAvstyckad gård
  Antal rum5 rum, varav 4 sovrum.
  Boarea153 m2
  OmrådeAlunda
 • HitCounter
 • Norrby 147

  Norrby 147, Östhammar

  Pris3 600 000 kr
  Gård i högt och vackert läge med utsikt över 25 ha betesmark och åker. Bostad med 4 rum och kök. Stall med 4 boxar, bra maskinhall och 5 ha skog.
  Typ31 ha Hästgård Österbybruk
  Totalareal31 hektar
  OmrådeÖsterbybruk
 • HitCounter
 • Sköttning Hästhagen

  Sköttning Hästhagen, Falköping

  Pris1 500 000 kr
  Strax söder om Falköping ligger denna vackra gamla gård på totalt ca 6 ha med trevlig utsikt mot Mösseberg och med cykelavstånd till Falköping. Äldre bostadshus i 1,5 plan. Ladugårdslänga byggd i tegel. Verkstad/garage m.m.
  TypMindre gård
  Antal rum5 rum.
  Boarea108 m2
  Totalareal8 hektar
  OmrådeSköttning
 • HitCounter
 • Kyrkbyn 307

  Kyrkbyn 307, Höör

  Pris1 300 000 kr
  VISNING FRE 20/9 kl 16.00 Anmälningskrav. Välkomna!
  TypGård 2 ha
  Antal rum6
  Boarea80 m2
  Totalareal3 hektar
 • HitCounter
 • Mälbo 201

  Mälbo 201, Tierp

  Pris6 200 000 kr
  Välskött gård belägen i Vendel. Fastigheten omfattar cirka 31 hektar åker och 19 hektar skog. Fastighetens medelbonitet är beräknad till 6,7. I den nyupprättade skogsbruksplanen finns ett förslag på föryngringsavverkning av drygt 1000 m³sk. Fastigheten har en stor bostad med god standard och många ekonomibyggnader som samtliga är väl underhållna med stora användningsmöjligheter. Från fastigheten är det cirka 3 km till motorvägspåfart 191 vilket gör kommunikationen till Uppsala, Stockholm och Gävle snabb. Kontakta ansvarig mäklare för visning.
  TypJordbruk
  Antal rum8
  Boarea208 m2
  Totalareal54 hektar
  OmrådeVendel
 • HitCounter
 • Baggå Herrgård

  Baggå Herrgård, Skinnskatteberg

  Pris9 000 000 kr
  -För att komma till Baggå Herrgård åker man genom en lönnallé och över en bro som korsar hedströmmen. Denna fantastiska Herrgård uppfördes 1862 i tre plan. byggnaden som har en total bygg yta om ca. 720 kvm är uppförd i tegel med utvändig puts. Första plan består av en hall som går igenom hela huset samt två stycken lägenheter, en som idag används privat. För att komma till andra plan använder man det magnifika sten trapphuset. Detta plan består av ett rymligt nyligen renoverat kök med totalt 18 skåp som består av massiv ek och totalt 7 rum. Det finns en utgång till en takterrass med härlig utsikt över Hedströmmen. Det tredje planet består främst av sovrum, samt en inredd bastu. Byggnaden har ett vattenburet värmesystem som värms av en pellets panna som finns i ett angränsande pannhus. Avloppet är godkänt och dricksvatten kommer från en källa med självtryck. Det finns även ett lusthus som ligger på samfälld mark. Till gården hör även tre stycken större ekonomibyggnader med en byggyta om ca. 600 kvm per byggnad. det används idag som förråd men har tidigare används för diverse djuruppfödning. En av ekonomibyggnaderna ligger på en separat fastighet Prästbyn 1:14. Denna ingår även i köpet. Nuvarande ägare vill disponera halva övervåningen på denna ekonomibyggnad i fem år som förråd. HISTORIK: På 1500-talet erhöll Prästen i Skinnskatteberg vid namn Petri Brytningstillstånd i "Baggmarken". I slutet på 1500-talet anlades Baggå nedre hammare av kyrkoherden i Skinnskatteberg Ericus Petri. Senare ägare märks presidenten i bergskollegium Greve Fredrik Gyllenborg. År 1746 anlades borgfors bruk, vilket snart kom att få samma ägare som Baggå. Baggå Bruk kom under 1840-talet att ledas av brukspatron C.J. Holmkvist och utverkades då till en av de största stångjärns tillverkarna i Västmanland. På 1850-talet tog den blivande hovmarskalken Patric Reuterswärd över verksamheten. Baggå Herrgård i Gulvit putsad sten med plåttak uppfördes 1862 på initiativ av Reuterswärd. vid uppförandet användes samma ritningar som man använde vid uppförandet av Haga Slott. Den gamla herrgården förstördes vid en brand 1858 och var en träbyggnad troligen uppförd på tidigt 1700-tal. Baggå Herrgård var också en bildning i järnframställning unders ledning av en bergsingenjör vid namn Bonde. Baggå var ett av de få järnbruken som upphöjts av konungen till status "Högre Översmide" som var ett kvalitetsmärke. Patrik Reuterswärd utnämndes 1878 till Hovmarskalk. han samlade sina politiska anhängare i sitt hem och det blev det som kallats för Baggå Riksdagarna. I mitten av 1890-talet utgjordes verksamheten tillhörande Baggå av Borgfors bruk, Östra och västra Älgtorpsgruvorna, Norra skärsjögruvan, Skilå blankagruva. Efter att Baggå bruk lades ned 1910 övertogs större delen av egendomen av staten. Lantbruket med såg, kraftverk och kvarn samt ett skogsområde om ca 300 ha köptes samma år av Agronom Herman Nobiling. Herrgården har senare bland annat fungerat som kansli och bostad för den Ryske kommendanten/lägerchefen med förläggningsbaracker i anslutning, belägna öst väst om mangårdsbyggnaden för inkvartering av ryska krigsfångar från 1940 till 1944. Herrgården var skogsskola från 1921 till 1928. Idag är herrgården privatbostad med ett utsökt läge invid Hedströmmens flöde. I Baggå finns också många fina vandringsleder och andra sevärdheter. Kung Oscar ||:s var en flitig besökare på Baggå Herrgård på grund av hans vänskap till hovmarskalk Patrik Reuterswärd. De jagad tillsammans på egendomens 4600 hektar. När staten hade köpt Baggå 1910 fortsatte jakterna i den Kungliga jaktklubbens regi som hade bildats 1863. Kung Oscar ||:s disponerade övre plan av herrgården. Det blåa rummet var konungens sovrum och sovrummet mitt emot användes av drottning Sofia. De hade även tillgång till tre rum till. Denna våning låstes av hovmarskalken Reuterswärd när kungen inte var där. Därav den kraftiga järndörren som finns på denna våning. Till minne av kung Oscar ||:s officiella besök i Baggå 6 - 7 Juli 1885 finns en minnessten rest. Övrigt: Jakt och fiske: Det finns möglighet att bedriva Älgjakt(kalv), småviltsjakt samt jakt på vildsvin och bäver. För några år sedan sålde nuvarande ägare från mark från fastigheten. Jakträtten på den från sålda marken 44 ha tillhör fortfarande Prästbyn 1:8 Jakträtten tillfaller den nya ägaren vid tillträde. Baggå Herrgård erbjuder även kräft och öringsfiske i Hedströmmen. Försäljningssätt: Fastigheten Skinnskatteberg Prästbyn 1:8 samt 1:14 utbjuds till försäljning i sin helhet. Försäljningen sker via budgivning. Det står säljaren fritt att välja det anbud som verkar förmånligast. Vid tecknande av köpekontrakt skall handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggas. För information samt bokning av visning kontakta. Fastighetsmäklare Johan von Arnold. Besiktning och undersökningsplikt: Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser samt areal före köpet. Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB.
  Boarea239 m2
  Totalareal16 hektar
 • HitCounter
 • Griggebo 240

  Griggebo 240, Tierp

  Pris5 900 000 kr
  Skogsfastighet om 125 ha belägen cirka 6 km från Skärplinge. På fastigheten finns två bra bostäder samt en friliggande bastu med konferensrum. Fastigheten har flera ekonomibyggnader; ladugård, lada, och magasin. Dessutom har fastigheten ett eget sågverk (Logosol) med niometers sågbord. Marken uppdelad på 86,5 ha skog, 5,5 ha åker/bete och 27 ha myr är relativt väl samlad och har ett utbyggt vägnät. Virkesförrådet uppgår till cirka 11850 m³sk. På fastigheten finns ett rekommenderat avverkningsförslag om cirka 5300 m³sk slutavverkning. Fastighetens jakträtt är för närvarande upplåten till det lokala jaktlaget där köparen erbjuds plats. På fastigheten finns en god stam av älg, vildsvin och rådjur. Kontakta ansvarig mäklare för visning.
  TypSkogsfastighet
  Totalareal120 hektar
 • HitCounter
 • Djurkarsbo 3:1

  Djurkarsbo 3:1, Heby

  Pris7 800 000 kr
  Fastigheten har inga byggnader förutom ett mindre garage och en vedbod. Skog och åkermark har god tillgänglighet med väg och skogsväg genom markområdet.
  TypSkog och åker
  Totalareal113 hektar
  OmrådeGård i Heby
 • HitCounter
 • Dalboda 4

  Dalboda 4, Uppsala

  Pris3 600 000 kr
  Tre fastigheter som sammanlagt är cirka 4,3 hektar, knappt 3 mil norr om Uppsala. En huvudbostad om cirka 150 kvadratmeter samt en sidobostad om cirka 50 kvadratmeter. Till fastigheten hör cirka 3 hektar åker belägen invid gården. På fastigheten finns två ekonomibyggnader. Stall/lada med bra plåttak och stora inredningsmöjligheter samt en bra maskinhall/lada med betonggolv och plåttak. Sidobostaden är uthyrd och för maskinhallen finns ett hyreserbjudande. Tillsammans kan dessa generera bra sidoinkomster.
  Totalareal4 hektar
 • HitCounter
 • Nolsjövägen 16D

  Nolsjövägen 16D, Österåker

  Pris3 500 000 kr
  Centralt på Ljusterö ligger denna fastighet. Bara ett stenkast från Ljusterö Torg erbjuds ni att uppföra ert eget paradis med vacker utsikt över Kyrksjön. Fastigheten är större än många andra skärgårdsfastigheter med sina 1,1 hektar. Fastigheten har utsikt över Kyrksjön. Detaljplanen medger uppförande av en huvudbyggnad i två våningar med en byggnadsyta om 130 kvadratmeter, komplementbyggnader med en total byggnadsarea om 180 kvadratmeter. Det finns anslutningsmöjligheter för el samt kommunalt vatten och avlopp. Något som är unikt med fastigheten är möjligheten att uppföra en stallbyggnad för mindre djurhållning på fastigheten. Stallets byggnadsyta får enligt detaljplanen uppgå till hela 250 kvadratmeter. För mer betesmark erbjuds en köpare av fastigheten arrendera cirka 1 ha betesmark angränsande till fastigheten. För mer information, kontakta ansvarig mäklare.
 • HitCounter
 • Sätra 1:13 Västland

  Sätra 1:13 Västland, Tierp

  Pris575 000 kr
  Skogsfastighet i ett sammanhållet område. 8 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 1843 m3sk / 230 m3sk / ha. Bonitet 8,2.
  Totalareal9 hektar
 • HitCounter
 • Viö 226

  Viö 226, Karlskrona

  Skogsgård med boende och ekonomibyggnader möjlighet för mindre djurhållning. Fastigheten ligger med lugnt läge i naturskön omgivning med endast 15 min med bil till Rödeby.
  TypSkogsfastighet
  Antal rum5
  Boarea93 m2
  Totalareal24 hektar
  OmrådeRödeby
 • HitCounter
 • Skärvum Gripagården 2

  Skärvum Gripagården 2, Falköping

  Pris2 600 000 kr
  Trevligt, enklare boende med jord och skog. På gården finns fem garageplatser och två mindre verkstadslokaler. Perfekt för den händige och skogs/jaktintresserade. Fastigheten är belägen i Skärvum, Grolanda och består av ett mindre bostadshus i 1,5 plan och är byggt i trä. Entréplanet består av hall, 2 rum samt ett kök med elspis samt vedspis, wc/dusch. Vindsplan med ett rum samt en oinredd del. Fyra ekonomibyggnader innehållande garage, verkstadsytor, förråd mm. I fastigheten ingår även åker, beten och skog. Gården har egen skog på 443 m3sk på 2,8 ha samt att gården ingår i en skogsallmänning (gemensamt ägd med granne, 50/50) med en total skogsvolym på 5800 m3sk på 29 ha. Fastighetsgräns mot ån Lidan.
  TypJordbruks-/Skogsfastighet
  Antal rum3 rum.
  Boarea49 m2
  Totalareal29 hektar
  OmrådeSkärvum
 • HitCounter
 • Strand 230

  Strand 230, Falun

  Pris4 600 000 kr
  Fastighet belägen i Strand cirka 20 km från centrala Falun. Gården är vackert belägen med utsikt över Vikasjön där den även har egen strandlinje. Bostadshuset har många stora rum och har genomgått en betydande renovering med bland annat nytt kök, ny fasad och nya fönster. På fastigheten finns stall med 12 boxplatser, egen ridbana och 7 hektar åkermark. Det finns även ett stort garage med dubbla portar och bra med utrymme för egen verkstad.
  Antal rum11
  Boarea300 m2
  Totalareal84 hektar
 • HitCounter
 • Finnerånger 126

  Finnerånger 126, Tierp

  Pris6 000 000 kr
  Bra produktionsgård för kött och mjölk, hästar m.m Anpassad för c:a 100 kor samt rekryteringsdjur och uppfödning av 30-40 stutar.
  TypGård i norra Uppland
  Totalareal74 hektar
  OmrådeKarlholm, Norra Uppland
 • HitCounter
 • Morup / Äspelunda

  Morup / Äspelunda, Falkenberg

  Pris1 700 000 kr
  Vid Glommen - 10,9 ha god åkermark i 2 skiften.
  Typ10,9 ha bra åkermark- Glommen
  Totalareal10.9 hektar
  OmrådeÄspelunda
 • HitCounter
 • Istorp / Broby

  Istorp / Broby, Mark

  Pris220 000 kr
  2 ha utmärkt åkermark i ett skifte. Södergräns i Lillån.
  TypÅkerskifte i Istorp
  Totalareal2 hektar
  OmrådeIstorp / Broby
 • HitCounter
 • Björketorp - Hulta

  Björketorp - Hulta, Mark

  Pris500 000 kr
  Skogsskifte på 4,4 ha i Björketorp - Hulta. Totalt 885 m³sk. Förvärv genom fastighetsreglering.
  Typskogsskifte på 4,4 ha
  Totalareal4.4 hektar
  OmrådeHulta
 • HitCounter
 • Hulatorp Heden 2

  Hulatorp Heden 2, Mark

  Pris1 300 000 kr
  Hulatorp 3:5. Strategiskt placerad fastighet på 2,7 ha - utan byggnader. Nuvarande ägare har beviljats bygglov för verksamhetslokal på 394 m².
  Typ2,7 ha med bygglov
  Totalareal2.7 hektar
  Område1 km norr Björketorp
 • HitCounter
Visar 1-19 av 19 objekt.