Utteros 2, Varberg

Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2Utteros 2

Fakta

TypHästgård
Pris4 600 000 kr Utgångspris

Beskrivning

VISNING: Tisdag 15 oktober kl 17 - 18. Anmälan.
Utteros 1:2 ligger 4 km söder om Träslövsläge och 9 km från Varberg.
Till havet är det 500 meter och till Galtabäcks hamn är det 1 km.

Markerna är på totalt på strax under 6 ha varav ca 5 ha är inägomark (åker/bete).

Byggnadsbeståndet på Utteros 1:2 har kopplingar tillbaka till 1800-talet med bostadshus (hallandslänga) och yngre ekonomibyggnader (stall och verkstad).
Tillsammans ger byggnaderna en väderskyddad (stenlagd) innergård.

Bostadshusets trädgård ligger helt skyddad - med gräns i Tvååker kanal.
Stallet har inretts med 9 fullstora hästboxar.
Bredvid stallet finns en verkstadslokal på ca 120 kvm.

Fastighet

Varberg Utteros 1:2.
Hästgård - inriktning Fritid, Hästgård, Övrigt
Adress: Utteros 2, 432 76 Tvååker

Typ

Hästgård.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Övrigt

Pantbrev

Det finns 2 st pantbrev uttagna om sammanlagt 1 015 000 kr.

Undersökningsplikt

Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Detta gäller både byggnader och mark. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten. Fastigheten försäljes med s.k. friskrivningsklausul.

BOSTADSHUS:

Bostadshuset är en traditionell hallandslänga, på stengrund, som har
byggts till med en vinkel i väster.
Det ursprungliga huset uppfördes förmodligen under
andra halvan av 1800-talet enligt ägarna.
Huset är ett 1,5-plans hus med delvis inredd vind. Torpargrund i huggen sten.
En utgrävd källare ligger i anslutning till köket.
Stomme och väggar i trä. Eternittak på södersidan och plåttak på norrsidan.
Enligt taxering är boarean 180 m2. Ingen biarea.

Vid västra gaveln gjorde man år 1947 en tillbyggnad med en lägenhet.
Där finns 2 sovrum, varav ett på övervåningen, samt kök och badrum.
Lägenheten har egen ingång.

Det ligger en helt insynsskyddad trädgård norr om huset - med gräns i Tvååkers kanal.

En större yttre renovering gjordes för 5 år sen. Huset fick då en ny brädklädsel, tilläggsisolering samt nya fönster. Samtidigt gjordes avloppsanläggningen om.

Rumsfördelning - bottenvåning:
Entré, hall
Dusch med toalett och tvättställ
Arbetsrum
Kök
Stort vardagsrum.
2 sovrum varav ett rum används idag som förrådsrum
Tillbyggd lägenhet i väster med 2 sovrum (varav ett på övervåningen) och toalett/dusch.

Uppvärmning:
Vattenburen uppvärmning i hela huset.
För ca 5 år sen installerades en IVT luft-/vatten värmepump.
Energideklaration är inte gjord.

Vatten:
Idag får man vatten från en grävd brunn på tomten.

Avlopp:
I samband med renoveringen av fasaden på bostadshuset gjordes också avloppet om. Man har nu en ny 3-kammarbrunn med godkänd infiltrationsbädd.

Det finns möjlighet att ansluta fastigheten till kommunalt V/A.

STALLBYGGNADEN:

Traditionell stallbyggnad med tegelväggar. uppförd 1957.
Stor djurdel och stor logdel.
Enligt taxeringsuppgifter är djurdelen på 408 m2 och logen på 144 m2.
Tillsammans med bostadshuset ger byggnadens placering en vindskyddad innergård.

År 1966 brann stallbyggnaden - och byggdes därefter upp med ungefär samma fördelning av utrymmen som tidigare.
Byggnaden fick nya takstolar, ny plåtklädsel ovanför tegelväggen
samt nytt plåttak.

Nuvarande ägare har inrett östra delen av stallet (f.d. svinavdelning) till häststall med 9 fullstora boxar och plangjutet golv.
Intill häststallet ligger det gamla kostallet. Stallet har del av inredningen kvar och fungerar idag som förråd.

Stor logdel utan spannmålssilos och med stora fria ytor.

MASKINHALL:

I vinkel till stallbyggnaden ligger gårdens maskin- och arbetshall. Byggnaden har dom senaste åren använts för olika snickeriverksamheter och för hopslagning av europapallar m.m.
Hallen är delvis klädd med brandskyddade väggar.
Murade och putsade väggar. Plåttak. Tre portar varav två låga och en hög port.

GARAGE:

I vinkel till bostadshuset ligger ett 2-bilars garage med gjutet golv, murade väggar och plåttak.

BESKRIVNING AV MARKEN:

Utteros 1:2 är fördelad på 3 skiften - med skiftesnummer 1,9 och 10.
Gårdscentrum med samtliga byggnader ligger på skifte 10.

Skifte 10:
Hemskiftet - med samtliga byggnader - omfattar ca 2,25 ha varav den öppna inägomarken söder om gårdscentrum är på ca 1,5 ha.
Den öppna marken fungerar bra för stängsling och hagar för t.ex. hästar.

Skifte 1:
Skiftet är på ca 3 ha och ligger strax intill gårdscentrum - men på sjösidan av gamla E6 (väg 768). Skiftet ingår som del i ett natura-2000 område (naturreservat).

Skifte 9:
Skiftet är på ca 0,8 ha och ligger utmed Sudde väg nära Galtabäcks hamn. Se bifogad karta. Skiftet ligger delvis inne i naturreservatsmark och det finns ett vägservitut som belastar skiftet.

Ekonomi

Pris 4600000 kr Utgångspris.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 774 000 kr fördelat på: Betesmark 49 000 kr, Ekonomibyggnader 355 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 1 528 000 kr, Småhusmark lantbruk 400 000 kr, Åkermark 442 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Servitut: Rättigheter-last: Va Last Ledningsrätt 1990-08-27 1383-90/103.1
Va Last Ledningsrätt 1991-12-03 1383-91/183.1
Tele Last Ledningsrätt 1991-03-26 1383-91/34.1
Gemensamhetsanläggningar: Varberg Utteros ga:2 andel:37, Väg.

Samfälligheter:
Varberg Sik s:1, 7/9 Mantal, Grustäkt och vägar
Varberg Utteros s:1, Väg
Varberg Utteros s:2, Tångtorkningsplats
Varberg Utteros s:3, Väg
Planbestämmelser: Natura 2000-område: Galtabäck-lynga strandängar 2004-12-00
Senast ajourföring: 2017-09-21

Naturreservat: Utteros 2010-12-03
Laga kraft: 2012-03-08
Senast ajourföring: 2013-03-19

HitCounter