Skog i, Leksand

Välskött skog med ett virkesförråd på 5 800 m³sk. Skogsmark i ett område efter genomförd omarrondering och tillgänglig genom en nybyggd skogsbilväg.
Skog iSkog iSkog i

Fakta

TypSkogsmark
Pris2 250 000 kr eller bud

47 ha skogsmark i ett skifte med skogsbilväg till området.

47 ha skogsmark med 5 800 m³sk med en medelbonitet på 5,9 m³sk/ha. Fastigheten är under bildande och kan köpas som egen fastighet eller läggas till en annan fastighet i området. Skogen har en väl samlad ägovidd efter omarrondering och har en nybyggd skogsbilväg som slutar på skiftet med en vändplan.

Fastighet

Leksand Lima 14:14, del av.
Skogsmark - inriktning Skog
Adress: Skog i, 793 32 Leksand

Typ

Skogsmark.

Inriktning

Skog

Övrigt

Taxeringsvärdet är beräknat och nya taxeringsvärden och taxeringskoden kommer att fastställas vid nästa taxering.
Endast inskrivna servitut, gemensamhetsanläggningar och planbestämmelser som finns på marken eller som behövs för markens brukande medföljer markområdet.
Arealen är beräknad utifrån den gränsdragning som är gjord på kartan. Arealen kan ändras i kommande lantmäteriförrättning.

Jakt

Skogsmarken ingår i Östervikens VVO och Norra Leksands älgskötselområde. Ny ägare har två jakträtter. Frågor om jakten besvaras av jaktledaren, kontakta fastighetsmäklaren för kontaktuppgifter.

Skogsmark

Skogsområdet utgörs av 1,6 ha impediment, 0,1 ha övrig mark och 45,4 ha produktiv skogsmark.
Skogsmarken har ett virkesförråd på ca 5 800 m³sk med ett medel på 128 m³sk/ha. Trädslagsfördelningen är 78% tall, 14% gran och 7% löv. Medelboniteten är beräknad till 5,9 m³sk/ha vilket ger en årlig tillväxt på ca 260 m³sk.
Avverkningsförslaget under planperioden är ca 2 300 m³sk varav 1 400 m³sk utgörs av föryngringsavverkning.
Skogsbruksplanen är upprättad 2019-03-19 och omarbetad för denna försäljning 2019-05-28.

Ekonomi

Pris 2250000 kr eller bud.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 946 000 kr fördelat på: Skogsmark 946 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2018. Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Officialservitut Väg
Rättigheter last: Avtalsservitut Jordvärme; Avtalsservitut Stolpstag Till Elledning; Avtalsservitut Väg; Ledningsrätt Starkström(3 st); Ledningsrätt Tele; Officialservitut Vattenledning; Officialservitut Väg
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Stolpstag Till Elledning, Avtalsservitut Jordvärme, Avtalsservitut Väg
Gemensamhetsanläggningar: Leksand Brändskog FS:2, Leksand Brändskog S:1, Leksand Lima FS:19, Leksand Lima GA:1, Leksand Lima GA:2, Leksand Lima GA:4, Leksand Lima S:18, Leksand Noret FS:13, Leksand Noret S:12, Leksand Söder Bergsäng FS:3, Leksand Tibble FS:49, Leksand Tibble S:48, Leksand Torrberg FS:8, Leksand Torrberg S:7, Leksand Västanvik FS:9, Leksand Västanvik S:8, Leksand Yttermo FS:5
Planbestämmelser: Fornlämning (6 st), Natura 2000-område ()

Övrigt

Markområdet är under avstyckning och kan utgöra en egen fastighet eller fastighetsregleras till en annan fastighet i området.

Vägbeskrivning

I Leksand kör norrut mot Tällberg. I Lima tag väg Lima Olsvedsvägen därefter skogsbilväg upp till skogsmarken.

HitCounter