Sävasta 35, Uppsala

Sävasta 35Sävasta 35Sävasta 35Sävasta 35Sävasta 35Sävasta 35Sävasta 35Sävasta 35

Fakta

TypJordbruk
Boarea101 m2
Totalareal14 hektar
Tomtarea2000 m2
Pris2 600 000 kr

Gård i Sävasta

På uppdrag av Stiftelsen för Viksta Traktormuseum utbjudes Sävasta 7:1. Fastigheten omfattar 14 hektar åker och innehar 0,44 mantal i Norunda Allmänning. Gårdscentrum beläget vid vägens slut. På gårdscentrumet finns bostad med renoveringsbehov invändigt samt ekonomibyggnader av äldre standard.

Fastighet

Uppsala Sävasta 7:1.
Jordbruk
Adress: Sävasta 35, 743 73 Björklinge

Typ

Jordbruk.

Bostadsbyggnad

Byggnadsår: 1910
Boarea: 101 m2
Biarea: 16
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

Byggnadssätt

Grundmur: Betong
Grund: Torpargrund
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Stående träpanel
Takbeklädnad: Tegel
Uppvärmning: Direktverkande el

Åkermark

Fastighetens åkermark är belägen i två enheter i närheten av gårdscentrumet. Arealen enligt SAM-ansökan är 13,88 hektar. Bördigheten i området är god. Åkermarken är för närvarande utarrenderad till en granne med ett femårsavtal från 2018-03-14. Samtliga EU-stödrätter återgår till jordägaren vid arrendeförhållandets upphörande.

Norunda Häradsallmänning

Fastigheten har andel i Norunda Häradsallmänning. Fastigheten har 0,44 mantal i allmäninngen. Norunda Häradsallmänning är gemensamt ägd skogsmark med en totalareal om cirka 5000 ha. Allmänningen delar årligen ut det ekonomiska överskottet till delägarna. Den genomsnittlig utdelningen de senaste 10 åren har varit cirka 18 000 kronor per år och mantal. Fastighetens genomsnittliga utdelning har därmed varit cirka 8000 kronor per år.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter egen besiktning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning eller på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare senast 15/8 2019. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. Spekulant bör själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Ekonomibyggnader

På gården finns ett antal ekonomibyggnader som samtliga är äldre. Bland annat finns ladugård, maskinhall och före detta torkhus.

Ekonomi

Pris 2600000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 1 446 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 342 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 561 000 kr, Åkermark 430 000 kr, Ekonomibyggnader 113 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Ledningsrätt Starkström, 03-92:150.1
Gemensamhetsanläggningar: Samfällighet: Uppsala Norunda Allmänning S:1, Samfällighet: Uppsala Norunda Allmänning S:2

HitCounter