Gryttby 203, Tierp

Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203Gryttby 203

Fakta

TypJordbruk
Antal rum4
Boarea114 m2
Totalareal48 hektar
Tomtarea2100 m2
Pris4 950 000 kr eller högstbjudande

Gård 3 mil norr om Uppsala

Gård belägen i Gryttby, Vendel 3 mil norr om Uppsala. Fastigheten omfattar cirka 34 ha åker, 10 ha skog och 2 ha bete. En stor del av fastighetens areal är väl samlad invid gårdscentrumet. Fastigheten har en välplanerad bostad och ett bra bestånd av ekonomibyggnader som lämpar sig väl för fritidsjordbruk.

Fastighet

Tierp Åsbo 5:1.
Jordbruk - inriktning Fritid
Adress: Gryttby 203, 748 95 Örbyhus
Område: Gryttby Vendel

Typ

Jordbruk.

Inriktning

Fritid

Bostadsbyggnad

Byggnadsår: 1905
Boarea: 114 m2
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Internetanslutning: Fastigheten är ansluten till fibernätet.

Byggnadssätt

Grund: Torpargrund och platta på mark
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Trä och fasadtegel
Takbeklädnad: Tegel och plåt
Fönster: 2-glasfönster

Övrigt: Den äldre delen av bostaden är uppförd under början av 1900-talet. Bostaden byggdes ut 1968. Bostaden värms av en luftvärmepump och el-element. Det finns även en centralt placerad täljstenskamin med inbyggd fläkt för att sprida värmen i större del av bostaden. 2013 renoverades bostadens badrum med ny WC, duschhörna med kakel och tvättmaskin.

Åkermark

Areal enligt SAM-ansökan 33,94 ha, areal enligt skogsbruksplanen 33,8 ha. Fastighetens åkermark är i huvudsak lerjordar som är väldränerade och relativt väl samlade i närheten av gårdscentrumet. En mindre del av fastighetens åkermark närmast Burungesjön är mer mullrik. I dagsläget är åkerarealen utarrenderad till en granne men arrendeavtalet är uppsagt och upphör till brukningssäsongen 2020.

Skogsmark

En ny skogsbruksplan är upprättad våren 2019 inför försäljningen.
Enligt skogsbruksplanen uppgår fastighetens produktiva skogsareal till 10,2 ha. Virkesförrådet är i medeltal 163 m³sk per ha och boniteten är beräknad till 5,7. Fastighetens virkesförråd är 54 procent löv, 33 procent tall och 13 procent gran. Under planperioden rekommenderas ett avverkningsförslag om cirka 1300 m³sk föryngringsavverkning. Av den rekommenderade föryngringsavverkningen är cirka 670 m³sk 120-årig tall. Resterande avverkningsförslag är främst löv.

Betesmark

Areal enligt SAM-ansökan 2,02 ha, areal enligt skogsbruksplanen 2,4 ha. Fastighetens betesmark är belägen cirka 250 meter norr om gårdscentrumet. Från gårdscentrumet finns en instängslad fålla som möjliggör för betesdjur att gå fritt mellan gårdscentrumet och betesmarken.

Jakt

Fastighetens jakträtt är upplåten genom ett muntligt avtal till en granne och ingår i det lokala jaktlaget.

Försäljningssätt

Intresserad spekulant ska efter visning av fastigheten fylla i mäklarbyråns separata intresseanmälningsblankett som finns bifogad i denna beskrivning eller på mäklarbyråns hemsida. Denna ska insändas till ansvarig mäklare. I intresseanmälningsblanketten finns mer information om försäljningsprocessen och vad du som spekulant bör tänka på. Fastigheten kommer försäljas genom öppen budgivning. Det innebär att intressenter som inkommit med skriftlig intresseanmälningsblankett får veta nivån på högsta inkomna bud. Därefter vidtar slutbudgivning. Där får varje spekulant, godkänd av säljaren, välja om de önskar höja budet eller avstå. Den som ensam innehar det högsta budet vid avslutad budgivning får erbjudande om kontraktstecknande. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt för samtliga bud samt rätten att när som helst under budgivningsprocessen avsluta försäljningsprocessen utan särskilt meddelande till intressenterna. Ett lämnat bud på fast egendom är inte bindande. Köpet är bindande när köpare och säljare undertecknat köpehandling.

Köparens undersökningsplikt

Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter och aktuell skogsbruksplan. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom byggnadsytor, skogsvolymer, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga
undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick där säljaren friskriver sig från dolda fel på fastigheten. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Ladugård / Lada

Ladugård om cirka 235 kvadratmeter (12,6*18,8) med murade väggar, överbyggnad av trä och plåttak. Ladugården har äldre inredning för mjölkkor och en takhöjd om cirka 2,4 meter. Överbyggnaden inrymmer en höskulle. Sammanbyggt med ladugården finns mjölkrum och rum för fastighetens hydrofor och vattenpump.

Magasin och Maskinhall

Maskinhall om cirka 245 kvadratmeter (35*7 meter) uppdelad som 8 separata fack där varje fack har egen port. Byggnaden har trästomme, träpanel, bra plåttak och grusgolv. Här finns stora möjligheter till extrainkomster för den som vill hyra ut för förvaring av husvagnar eller liknande.

Maskinhallen är sammanbyggd med ett äldre magasin i två våningar där det tidigare torkats och lagrats spannmål.

Stall

Byggnad i liggande timmer med överbyggnad av trä och plåttak. Byggnaden är inredd som stall med två hästboxar och isolerad sadelkammare.

Traktorgarage

Byggnad om cirka 165 kvadratmeter (13,8*12,1 meter) med trästomme, träpanel, och plåttak. Byggnaden har tre separata fack för förvaring där alla har en egen rejäl träport. Viss del av byggnaden har betonggolv, resterande del har grusgolv. El finns indraget i byggnaden.

Ekonomi

Pris 4950000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 876 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 135 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 565 000 kr, Betesmark 8 000 kr, Åkermark 1 300 000 kr, Skogsmark 263 000 kr, Impediment 6 000 kr, Ekonomibyggnader 599 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Officialservitut Väg I Samfälld Vägmark, 03-VEN-646.2
Rättigheter last: Avtalsservitut: Väg Mm, 03-IM1-32/122.1
Ledningsrätt Starkström, 03-98:207.1
Ledningsrätt Tele, 03-89:338.1
Officialservitut Avlopp, 03-80:412.1
Officialservitut Avlopp, 03-95:400.2
Officialservitut Vattenledning, 03-95:400.3
Officialservitut Väg, 03-95:400.1
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Väg m.m.
Gemensamhetsanläggningar: Tierp Tällsgärde GA:1, Tierp Åsbo GA:1
Gemensamhetsanläggningen Tierp Åsbo GA:1 är en gemensamhetsanläggning tillsammans med Tierp Åsbo 5:4 avseende vattentäkten på fastigheterna. För mer info kontakta ansvarig mäklare.
Skattetal: Mantal 0,5860
Planbestämmelser: Vattenskyddsområde (1960-04-05) Fornlämning (2 st)

Övrigt

Fastigheten är belägen cirka 30 km från Uppsala och 10 km från Björklinge. I Björklinge finns bland annat mataffär, bensinstation, pizzerior, distriktssköterska, tandläkare och frisör. Från fastigheten är det cirka 7,5 km till Vendels Kyrkby där det finns dagis och skola till årskurs 5. I Örbyhus finns skola årskurs 6-9. Gymnasium finns i Tierp eller Uppsala. Utanför fastigheten stannar buss 514 som går med regelbundna turer till Uppsala. Från Björklinge går flera busslinjer med täta turer till både Uppsala och Tierp.

Vägbeskrivning

Från Uppsala: Kör väg 600 (gamla E4:an) norrut cirka 24 km. I Läby svänger ni höger mot Tobo/Örbyhus. Efter cirka 2,5 km ligger fastigheten på vänster sida om landsvägen (se Till-Salu skylt). Adress Gryttby 203, Örbyhus.

HitCounter