Fors 47, Östhammar

Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47Fors 47

Fakta

Boarea150 m2
Totalareal103 hektar
Tomtarea2000 m2
Pris6 750 000 kr

Skogsgård med bra arrondering.

Välarronderad och välskött skogsgård omfattande c:a 100 ha varav 78 ha är skog och 15 ha är åker. Fastigheten har ett beräknat virkesförråd om c:a 11 000 m3sk och en bonitet om 6,1. Bra bostad och rejäla ekonomibyggnader i trevligt gårdscentrum. Fastigheten är belägen nära Gimo.

Fastighet

Östhammar Fors 1:16. - inriktning Skog, Övrigt
Adress: Fors 47, 747 95 Gimo

Inriktning

Skog, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 103 ha, fördelat på skog 74 ha, impediment 5 ha, åker 18 ha, bete 5 ha, övrigt 1 ha.

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: Runt år 1900
Boarea: 150 m2
Biarea: 20
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Internetanslutning: Bredband planeras att dras fram till fastigheten

Byggnadssätt

Grundmur: Huggen sten
Grund: Torpargrund
Stomme: Trä
Fasad: Eternitplattor
Takbeklädnad: Tegel
Fönster: 2-glasfönster
Uppvärmning: Elelement samt vedspis, kakelugn

Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan som upprättades 2018-11-02.
77,7 ha produktiv skogsmark.
Angivet virkesinnehåll är 11620 m3sk.
Efter planens upprättande har fastigheten drabbats av storm. Upparbetning / städning efter stormen har skett av c:a 400 m3fub.
Beräknat virkesförråd är nu c:a 11.000 m3sk. Fastighetens angivna bonitet är 6,1.

Åkermark

Arealen är enligt jordbruksverkets blockmätningssystem c:a 15,3 ha.
Marken brukas f.n. av granngården Vattensta.

Betesmark

Arealen är enligt jordbruksverkets blockmätningssystem c:a 3,5 ha.

Ladugård / loge

Ladugård med överbyggnad / Skulle. Yta c:a 300 kvm i 2 plan.

Maskinhall

Byggnaden är c.a 90 kvm. Uppförd av trä med tak av plåt. Stor vikport. Byggnaden har murad grundsockel och byggnaden är förberedd att kunna varmisolera.

Ekonomi

Pris 6750000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 5 536 000 kr fördelat på: Småhusbyggnad lantbruk 686 000 kr, Småhusmark lantbruk 180 000 kr, Skogsmark 3 775 000 kr, Impediment 14 000 kr, Åkermark 560 000 kr, Betesmark 52 000 kr, Ekonomibyggnader 269 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut
Gemensamhetsanläggningar: Östhammar Fors S:1.
Skattetal: Mantal. 8/17.

Övrigt

Andel i Olandsåns vattenavledningsföretag.

Vägbeskrivning

Från Gimo kör mot Hargshamn, öster om Olandsån tag mot Knutby, efter några km ligger Fors utefter vägen.

HitCounter