Saleby 14:1, Lidköping

Fakta

TypJordbruk
Totalareal14 hektar
Pris2 400 000 kr eller högstbjudande

Fastighet

Lidköping Saleby 14:1.
Jordbruk

Typ

Jordbruk.

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 14 ha, fördelat på åker 13 ha, övrigt 1 ha.

Det finns 1 skiften.

Djurstall för svin, värdeår 1980-

Area 1206 kvm. Beskaffenhet: Normalt.

Åkermark

Areal 13 ha. EU registrerad areal 12.98 ha .

Ekonomi

Pris 2400000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 402 000 kr fördelat på: Åkermark 1 132 000 kr, Ekonomibyggnader 1 270 000 kr. Typkod: 122, Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad.

Servitut

Rättigheter last: Avtalsservitut Fiberoptisk Ledning; Avtalsservitut Ledning
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Ledning, Avtalsservitut Fiberoptisk Ledning
Gemensamhetsanläggningar: Lidköping Saleby S:10, Lidköping Saleby S:6, Lidköping Saleby S:7.
Skattetal: Mantal. 5/16.

Övrigt

Ekonomibyggnad:
På fastigheten finns ekonomibyggnad fd svinhus som kommer att behållas av nuvarande ägare. Försäljningen omfattar endast åkerjorden.

HitCounter