Nolsjövägen 16D, Österåker

Nolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16D

Fakta

TypSkärgårdstomt
Tomtarea11 216 m2
Pris3 500 000 kr

Stor skärgårdstomt med goda möjligheter till byggnation

Centralt på Ljusterö ligger denna fastighet. Bara ett stenkast från Ljusterö Torg erbjuds ni att uppföra ert eget paradis med vacker utsikt över Kyrksjön. Fastigheten är större än många andra skärgårdsfastigheter med sina 1,1 hektar. Fastigheten har utsikt över Kyrksjön. Detaljplanen medger uppförande av en huvudbyggnad i två våningar med en byggnadsyta om 130 kvadratmeter, komplementbyggnader med en total byggnadsarea om 180 kvadratmeter. Det finns anslutningsmöjligheter för el samt kommunalt vatten och avlopp.
Något som är unikt med fastigheten är möjligheten att uppföra en stallbyggnad för mindre djurhållning på fastigheten. Stallets byggnadsyta får enligt detaljplanen uppgå till hela 250 kvadratmeter. För mer betesmark erbjuds en köpare av fastigheten arrendera cirka 1 ha betesmark angränsande till fastigheten.
För mer information, kontakta ansvarig mäklare.

Fastighet

Österåker Nolsjö 1:109.
Skärgårdstomt
Adress: Nolsjövägen 16D, 184 95 Ljusterö

Typ

Skärgårdstomt.

Tomttyp

Marken på fastigheten Nolsjö 1:109 utgörs i dagsläget av ängs- och betesmark. Markförutsättningarna på området gör byggnationen av en bostad med vacker utsikt över Kyrksjön enkel. Från fastigheten är det även nära till badsjön Skären och havet via Sillingevägen.

En köpare av fastigheten Nolsjö 1:109 erbjuds att arrendera cirka 1 ha av angränsande fastighet för att nyttja som betesmark. Området aktuellt för arrende är markerat på fastighetskartan. För mer information om detta kontakta ansvarig mäklare.

Ekonomi

Pris 3500000 kr .

Servitut

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Österåker Nolsjö GA:1, Gemensamhetsanläggning: Österåker Nolsjö GA:2
Planbestämmelser: Detaljplan (2016-05-23)

Övrigt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Vägbeskrivning

Från Stockholm: Åk E18 mot Norrtälje. Ta avfart 187 för att köra in på väg 276 mot Åkersberga. Fortsätt väg 276 genom Åkersberga mot Norrtälje. Efter cirka 17 kilometer sväng höger mot Ljusterö (färja). Fortsätt till färjeläget. Ta färjan från Östanå till Ljusterö (för tidtabell hänvisas till Trafikverket). På Ljusterö kör ni rakt fram på Ljusterövägen. Efter cirka 2,5 kilometer svänger ni vänster mot Åsättra/Lagnö. Efter cirka 500 meter svänger ni vänster mot Nolsjö (gul skylt). Efter cirka 600 meter svänger ni höger in på framtida tillfartsväg (se även Till-Salu skylt).

HitCounter