Nolsjövägen 16D, Österåker

Nolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16DNolsjövägen 16D

Fakta

TypSkärgårdstomt
Tomtarea25 000 m2

Stor skärgårdstomt med goda möjligheter till byggnation

Centralt på Ljusterö ligger denna fastighet. Bara ett stenkast från Ljusterö Torg erbjuds ni att uppföra ert eget paradis med vacker utsikt över Kyrksjön. Fastigheten är större än många andra skärgårdsfastigheter med sina 2,5 hektar. Fastigheten har egen strandlinje i Kyrksjön. Från fastigheten är det cirka 53 km till Stockholm och 33 km till Norrtälje.

Detaljplanen medger uppförande av en huvudbyggnad i två våningar med en byggnadsyta om 130 kvadratmeter, komplementbyggnader med en total byggnadsarea om 180 kvadratmeter. Detaljplanen ger dessutom möjlighet att uppföra en stallbyggnad för mindre djurhållning på fastigheten. Stallets byggnadsyta får enligt detaljplanen uppgå till hela 250 kvadratmeter.

Fastigheten har även anslutningsmöjligheter för el samt kommunalt vatten och avlopp. Kostnader för detta tillkommer.

Spekulanter får gärna själva besöka området och titta på tomten! Tomtens gränsrör är utmärkta.
För mer information, kontakta mäklaren.

Fastighet

Österåker Nolsjö 1:109 samt del av Nolsjö 1:6.
Skärgårdstomt
Adress: Nolsjövägen 16D, 184 95 Ljusterö

Typ

Skärgårdstomt.

Tomttyp

Tomtarealen på huvudfastigheten Nolsjö 1:109 utgörs i dagsläget av ängs- och betesmark. Markförutsättningarna på området gör byggnationen av en bostad med vacker utsikt över Kyrksjön enkel. Från fastigheten är det även nära till badsjön Skären och havet via Sillingevägen.

Markområde (1) på fastigheten Nolsjö 1:6 utgörs idag av ängs- och betesmark med ett mindre skogsområde mot Kyrksjön. Markområdet har med gällande detaljplan beslutats bli "prickmark". Detta innebär att byggnad inte får uppföras inom detta området. Området är lämpligt att nyttja som betesmark.

På markområde (3) på fastigheten Nolsjö 1:6 kommer en gemensam lokalgata för tillfart till Nolsjö 1:107, 1:108, 1:109, 1:110 samt 1:111 uppföras. För ändamålet är en gemensamhetsanläggning bildad där samtliga fastigheter kommer erhålla andel.

Försäljningen omfattar fastigheten Nolsjö 1:109 samt område (1) och (3) av fastigheten Nolsjö 1:6, se markerat område på fastighetskarta. De markområden som idag är del av Nolsjö 1:6 överförs genom lantmäteriförrättning. Fastighetens totala areal kommer fastställas i samband med lantmäteriförrättningens avslutande. Ingen korrigering av köpeskillingen kommer ske med hänsyn till arealavvikelse.

Det sammanlagda utgångspriset för fastigheten är 5 000 000 kronor. Fastigheten Nolsjö 1:109 avses att försäljas med köpekontrakt med ett utgångspris på 3 500 000 kronor. Del av Nolsjö 1:6 avses att försäljas genom fastighetsregleringsavtal där marken överförs till Nolsjö 1:109 med ett utgångspriset på 1 500 000 kronor.

Cirka 1 km från fastigheten ligger Ljusterö Torg där det finns mataffär, restaurang, pizzeria och servicebutik. Från Ljusterö Torg går även buss 626 till Danderyd via Åkersberga. Från fastigheten är det cirka 1 km till Ljusterö skola där det finns undervisning från förskoleklass till årskurs 9. På Ljusterö finns även marina, golfbana och flera fina badsjöar.

Servitut

Gemensamhetsanläggning: Österåker Nolsjö GA:1, Österåker Nolsjö GA:2
Planbestämmelser: Fastigheterna omfattas av detaljplanen för Nolsjö, del av Österåkers kommun, Stockholms län. Detaljplanen finns tillgänglig för nedladdning på mäklarbyråns hemsida.

Övrigt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån av säljaren lämnade uppgifter. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen såsom arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Spekulant bör vidare kontrollera i offentliga register vilka rättigheter och skyldigheter som belastar fastigheten enligt myndighetsbeslut. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Vägbeskrivning

Från Stockholm: Åk E18 mot Norrtälje. Ta avfart 187 för att köra in på väg 276 mot Åkersberga. Fortsätt väg 276 genom Åkersberga mot Norrtälje. Efter cirka 17 kilometer sväng höger mot Ljusterö (färja). Fortsätt till färjeläget. Ta färjan från Östanå till Ljusterö (för tidtabell hänvisas till Trafikverket). På Ljusterö kör ni rakt fram på Ljusterövägen. Efter cirka 2,5 kilometer svänger ni vänster mot Åsättra/Lagnö. Efter cirka 500 meter svänger ni vänster mot Nolsjö (gul skylt). Efter cirka 600 meter svänger ni höger in på framtida tillfartsväg (se även Till-Salu skylt).

HitCounter