Tillinge Hagtorp 1, Enköping

Avstyckad gård på en höjd omgiven av åkrar och skog. Ekonomibyggnader för förvaring eller egna djur med ca 3 ha egen åker- och betesmark.
Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1Tillinge Hagtorp 1

Fakta

TypJordbruk
Totalareal3.5 hektar
Pris2 975 000 kr eller högstbjudande.

3,5 ha gård i vackert och lugnt läge

Gården har ett mycket lugnt läge utan genomfartstrafik. Bostad med 4 rum och kök samt källare. Gårdsplanen inramas av en bryggstuga och en lada med stalldel. Bakom ladan finns en mindre betesmark som kan bli vinterhage, för den som vill ha djur på gården, övrig mark är åker som i dag brukas för spannmålsodling. Här kan man leva, bara ca 10 km från Enköping, ett mycket ostört och lugnt liv med grannar inom synhåll.

Fastighet

Enköping Breds-Boda 1:20, ny fastighetsbeteckning.
Jordbruk - inriktning Fritid, Hästgård, Övrigt
Adress: Tillinge Hagtorp 1, 745 94 Enköping
Område: 10 km väster Enköping

Typ

Jordbruk.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Övrigt

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: 1920
Boarea: 117
Biarea: 46
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Tomt: Tomtarea 3 000 m².
Internetanslutning: Säljaren har beställt bredband från IP Only, Installationen skall enligt avtalet kosta 19 900 kr. Installationen är ännu ej gjord och en köpare övertar avtalet med IP Only och får också stå kostnaden för installationen när den blir av.
Driftkostnad, kommentar: Elförbrukning har varit ca 14 000 kWh och vedförbrukning uppskattas till ca 10 m³ för ett hushåll med två personer.
Energikostnaden har beräknats med 1.50 kr/kWh för el och 450 kr/m³ ved.

Byggnadssätt

Grundmur: Huggen sten
Grund: Huggen sten
Stomme: Stående timmer
Bjälklag: Trä och betong
Fasad: Eternit
Takbeklädnad: Taktegel
Fönster: 2 glasfönster
Ventilation: Självdrag
Uppvärmning: Vattenburet system med vedpanna och elpatron

Åkermark

Areal: ca 2,5 ha bra fastmarksjord i två områden.

Övrig mark

Utgörs av tomt och väg

Bete

Naturbetesmark

Skola och omgivningar

Skola i Hummelsta med förskoleklass till årskurs 6. Högstadium och övrig service i Enköping.
Enköpingsbygden erbjuder en omväxlande natur både på land och på Mälaren. Trakten har också ett rikt sport och föreningsliv med närhet till bland annat Enköpings ryttarklubb och Orresta golf.

Kakelugnar

I bostadsbyggnaden finns 3 st vackra kakelugnar. Kakelugnarna har inte använts de senaste åren och har inför försäljningen besiktigats. Besiktningen anger att det finns behov av att åtgärda anslutningar och eldstadsplan innan de tas i bruk.

Lada och ladugård

Byggnad i trä med tegel/plåttak, stalldel med murade väggar. Byggnaden har ca 230 m² byggnadsyta fördelat på: lada med jord/trägolv ca 145 m², ladugårdsdel med betonggolv och ca 2,25 cm i takhöjd, ca 55 m². Samt en fd. gödselplatta på ca 30 m² med träväggar och plåttak lämplig som lösdrift.

Ekonomi

Pris 2975000 kr eller högstbjudande..

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 1 196 000 kr fördelat på: Småhusmark lantbruk 355 000 kr, Småhusbyggnad lantbruk 560 000 kr, Åkermark 158 000 kr, Ekonomibyggnader 123 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Nyttjanderätt Tele.
Nytt vägservitut är bildat för fastigheten till utfartsväg
Gemensamhetsanläggningar: Gemensamhetsanläggning: Enköping Breds-Boda GA:1, Gemensamhetsanläggning: Enköping Tillinge-Tibble GA:2

Övrigt

Fastigheten är under bildande och är en avstyckning från fastigheten Enköping Hagtorp 1:1. Ny fastighetsbeteckning kommer att bli Enköping Breds-Boda 1:20, lantmäteriförrättningen är i slutskedet och kommer att avslutas under sommaren, troligen i början av juli. Angiven areal är uppmätt på karta och skall ses som en cirkauppgift, taxeringsvärden som är angivna, är utdrag ur tidigare fastighet samt beräknat värde för marken.

Vägbeskrivning

Tag väg nr 515 (gamla E18) från Enköping mot Västerås, ca 4,5 km. Tag därefter väg mot Lundby, efter ca 2 km tag vägen före järnvägen mot Boda. Kör vägen mot Boda ca 3,5 km, gården ligger på höger sida.

HitCounter