Baggå Herrgård, Skinnskatteberg

Baggå Herrgård en pärla i Bergslagen som ligger naturskönt vid Hedströmmen med fantastisk historia.
Baggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå HerrgårdBaggå Herrgård

Fakta

Boarea239 m2
Totalareal16 hektar
Tomtarea13486 m2
Pris9 000 000 kr eller högstbjudande
Budgivning pågårHögsta bud 8 600 000 kr

Beskrivning

-För att komma till Baggå Herrgård åker man genom en lönnallé och över en bro som korsar hedströmmen.
Denna fantastiska Herrgård uppfördes 1862 i tre plan. byggnaden som har en total bygg yta om ca. 720 kvm är uppförd i tegel med utvändig puts.

Första plan består av en hall som går igenom hela huset samt två stycken lägenheter, en som idag används privat. För att komma till andra plan använder man det magnifika sten trapphuset. Detta plan består av ett rymligt nyligen renoverat kök med totalt 18 skåp som består av massiv ek och totalt 7 rum.
Det finns en utgång till en takterrass med härlig utsikt över Hedströmmen.

Det tredje planet består främst av sovrum, samt en inredd bastu. Byggnaden har ett vattenburet värmesystem som värms av en pellets panna som finns i ett angränsande pannhus. Avloppet är godkänt och dricksvatten kommer från en källa med självtryck. Det finns även ett lusthus som ligger på samfälld mark.

Till gården hör även tre stycken större ekonomibyggnader med en byggyta om ca. 600 kvm per byggnad. det används idag som förråd men har tidigare används för diverse djuruppfödning. En av ekonomibyggnaderna ligger på en separat fastighet Prästbyn 1:14. Denna ingår även i köpet.
Nuvarande ägare vill disponera halva övervåningen på denna ekonomibyggnad i fem år som förråd.

HISTORIK:
På 1500-talet erhöll Prästen i Skinnskatteberg vid namn Petri Brytningstillstånd i "Baggmarken".
I slutet på 1500-talet anlades Baggå nedre hammare av kyrkoherden i Skinnskatteberg Ericus Petri.
Senare ägare märks presidenten i bergskollegium Greve Fredrik Gyllenborg.
År 1746 anlades borgfors bruk, vilket snart kom att få samma ägare som Baggå.
Baggå Bruk kom under 1840-talet att ledas av brukspatron C.J. Holmkvist och utverkades då till en av de största stångjärns tillverkarna i Västmanland.
På 1850-talet tog den blivande hovmarskalken Patric Reuterswärd över verksamheten.

Baggå Herrgård i Gulvit putsad sten med plåttak uppfördes 1862 på initiativ av Reuterswärd. vid uppförandet användes samma ritningar som man använde vid uppförandet av Haga Slott. Den gamla herrgården förstördes vid en brand 1858 och var en träbyggnad troligen uppförd på tidigt 1700-tal.
Baggå Herrgård var också en bildning i järnframställning unders ledning av en bergsingenjör vid namn Bonde.
Baggå var ett av de få järnbruken som upphöjts av konungen till status "Högre Översmide" som var ett kvalitetsmärke.
Patrik Reuterswärd utnämndes 1878 till Hovmarskalk. han samlade sina politiska anhängare i sitt hem och det blev det som kallats för Baggå Riksdagarna.

I mitten av 1890-talet utgjordes verksamheten tillhörande Baggå av Borgfors bruk, Östra och västra Älgtorpsgruvorna, Norra skärsjögruvan, Skilå blankagruva.

Efter att Baggå bruk lades ned 1910 övertogs större delen av egendomen av staten.
Lantbruket med såg, kraftverk och kvarn samt ett skogsområde om ca 300 ha köptes samma år av Agronom Herman Nobiling.

Herrgården har senare bland annat fungerat som kansli och bostad för den Ryske kommendanten/lägerchefen med förläggningsbaracker i anslutning, belägna öst väst om mangårdsbyggnaden för inkvartering av ryska krigsfångar från 1940 till 1944.

Herrgården var skogsskola från 1921 till 1928.

Idag är herrgården privatbostad med ett utsökt läge invid Hedströmmens flöde.
I Baggå finns också många fina vandringsleder och andra sevärdheter.
Kung Oscar ||:s var en flitig besökare på Baggå Herrgård på grund av hans vänskap till hovmarskalk Patrik Reuterswärd.
De jagad tillsammans på egendomens 4600 hektar. När staten hade köpt Baggå 1910 fortsatte jakterna i den Kungliga jaktklubbens regi som hade bildats 1863.
Kung Oscar ||:s disponerade övre plan av herrgården.
Det blåa rummet var konungens sovrum och sovrummet mitt emot användes av drottning Sofia.
De hade även tillgång till tre rum till.
Denna våning låstes av hovmarskalken Reuterswärd när kungen inte var där.
Därav den kraftiga järndörren som finns på denna våning.
Till minne av kung Oscar ||:s officiella besök i Baggå 6 - 7 Juli 1885 finns en minnessten rest.


Övrigt:
Jakt och fiske:
Det finns möglighet att bedriva Älgjakt(kalv), småviltsjakt samt jakt på vildsvin och bäver.
För några år sedan sålde nuvarande ägare från mark från fastigheten.
Jakträtten på den från sålda marken 44 ha tillhör fortfarande Prästbyn 1:8
Jakträtten tillfaller den nya ägaren vid tillträde.
Baggå Herrgård erbjuder även kräft och öringsfiske i Hedströmmen.

Försäljningssätt:
Fastigheten Skinnskatteberg Prästbyn 1:8 samt 1:14 utbjuds till försäljning i sin helhet.
Försäljningen sker via budgivning. Det står säljaren fritt att välja det anbud som verkar förmånligast.
Vid tecknande av köpekontrakt skall handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggas.

För information samt bokning av visning kontakta.
Fastighetsmäklare Johan von Arnold.

Besiktning och undersökningsplikt:
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser samt areal före köpet.
Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB.

Fastighet

Skinnskatteberg Prästbyn 1:8.
Adress: Baggå Herrgård, 739 91 Skinnskatteberg

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 16 ha, fördelat på åker 6 ha, övrigt 10 ha.

Bostadsbyggnad

Byggnadsår: 1862
Boarea: 239 m2
Biarea: 461
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

ByggnadssättVatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp

Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980

Area 500 kvm. Beskaffenhet: Normalt.

Åkermark

Areal 6 ha. Brukningsvärde: Normalt. Dränering: Tillfredsställande/Självdränerad.

Ekonomi

Pris 9000000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 949 000 kr fördelat på: Småhusbyggnad lantbruk 524 000 kr, Småhusmark lantbruk 100 000 kr, Åkermark 184 000 kr, Ekonomibyggnader 141 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Officialservitut Vatten-Och Avloppsledningar; Officialservitut Väg
Rättigheter last: Avtalsservitut Elledning(2 st); Avtalsservitut Kraftledning; Officialservitut Strandområde; Officialservitut Vattentäkt; Officialservitut Väg(3 st)
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Nyttjanderätt Tele, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning, Avtalsservitut Elledning, Avtalsservitut Elledning, Nyttjanderätt Jordbruksarrende
Gemensamhetsanläggningar: Skinnskatteberg Prästbyn FS:4, Skinnskatteberg Prästbyn S:2.
Skattetal: Mantal. 25297/100000.
Planbestämmelser: Fornlämning (3 st), Naturreservat (1981-11-11) , Naturreservat (2017-12-18)

HitCounter