Vågerse Södergården 2, Mark

Helt ostört i vackraste miljö. Gård på 30 ha - med 12 ha åker/bete och 16 ha skog. Ca 800 m3sk avverkningsklar granskog! Häststall med 13 boxar.
Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2Vågerse Södergården 2

Fakta

TypGård på 30 ha i Vågerse
Totalareal30 hektar
Pris4 300 000 kr Utgångspris

Helt ostört i vackraste miljö. Gård på 30 ha.12 ha åker/bete och 16 ha skog.

Helt ostört i vackraste miljö med öppet, kuperat och varierat kulturlandskap. "Sista gård på vägen".

Gård på 30 ha - med 12 ha åker/bete och 16 ha skog.
Ca 800 m3sk avverkningsklar granskog! Bra bostadshus.
Utmärkt häststall med 13 boxar. Ägaren har tidigare fött upp travhästar.

Fastighet

Mark Vågerse 1:2.
Gård på 30 ha i Vågerse - inriktning Fritid, Hästgård, Kött, Skog, Övrigt
Adress: Vågerse Södergården 2, 519 96 Fotskäl
Område: Vågerse

Typ

Gård på 30 ha i Vågerse.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Kött, Skog, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 30 ha, fördelat på skog 16 ha, impediment 2 ha, åker 9 ha, bete 3 ha.

BESKRIVNING AV GÅRDEN:

År 1981 förvärvade nuvarande ägare Vågerse 1:2 - Södergården 2.
Genom åren byggde man upp en hästverksamhet med inriktning på uppfödning och träning av travhästar. Som mest har det funnits 33 hästar på gården (sommar och med föl).

I samband med förvärvet totalrenoverade ägarna bostadshuset.
Taket höjdes på bottenvåningen och huset fick fasad, ny rumsindelning och ny tillbyggd entré och hygiendel.

Ett nytt häststall uppfördes 1984 med 13 stora boxar.
En ny maskinhall uppfördes 1983.

Betesmarkerna, som till stor del är kuperade och självdränerande (mycket sand) passar utmärkt för djurhållning.

Skogsmarken, på ca 16 ha enligt taxering, ha är välskött och det finns ett mycket fint slutavverkningsbestånd (gran) på ca 800 m3sk.

BOSTADSHUSET:

Det ursprungliga huset uppfördes år 1856 enligt uppgift.
År 1982 genomgick huset en totalrenovering och ombyggnad.
Torpargrund av huggen sten med en liten matkällare.
Stockväggar i bottenplan. Röd stående brädklädsel. Välisolerat. Tak av betongtegel.
Tvåglasfönster från 1982 (nya i samband med renoveringen).
Boarea enligt taxeringsinformation: 115 kvm. Ingen biarea.

Rumsbeskrivning:

Bottenvåning:
-Hall/entré med toalett
-Stort kök med emaljerad järnspis. Kyl/frys fr 2016.
-Vardagsrum med fungerande kakelugn
-Inglasad veranda
-Två sovrum/arbetsrum

Övervåning:
-Stort centralt allrum med öppen spis
-Sovrum
-Stort badrumoch tvättstuga.

Uppvärmning: Direktverkande el.

Energideklaration är ej utförd.
Nuvarande driftskostnader: (en person):
Elkostnad/år: ca 12.500 kWh/år (en persons hushåll)
Sophämtning, sotning och slamtömning: ca 4.000 kr/år.

Vatten: Grävd brunn
Avlopp: Trekammarbrunn med infiltrationsbädd (byggd 1982).

NYA STALLET (häststallet):

År 1984 uppfördes nya stallet.
Väggar av cementhålsten. Plåttak.
Totalt finns det 13 stora boxar. i 10 av boxarna finns vattenkoppar.
intill fölningsboxen ligger ett övernattningsrum med fönster ut till boxen.
Varmvattenberedare finns och det är förberett för en toalett.
Spolplatta finns.
På 90-talet byggdes ett lösdriftsstall vid norra gaveln - enligt myndigheternas anvisningar.

Höloftet är mycket lättarbetat med en stor port för direktinfart med traktor.

MASKINHALLEN:

År 1983 uppfördes en maskinhall i plåt på ca 130 kvm. Gjutet golv.

LADUGÅRDEN:

På gården står den gamla ladugården kvar. Träbyggnad med plåttak.
Ladugården är dåligt skick - framför allt i den gamla djurdelen.
Den norra del av ladugården (logdelen m.m.) är i bättre skick. Här finns en loge med gjuten platta - som fungerar utmärkt som bilgarage och för mindre maskiner.

GAMLA BOSTADSHUSET:

På gården finns ett gammalt hus som tidigare utnyttjats som extra bostadshus.
Byggnaden ligger vackert i sutteräng - med en vacker hel källare i grov huggen sten.
Boendedelen ovanför källaren är i dåligt skick.
Här finns möjligheten att riva den gamla boendedelen och bygga upp ett extra hus för t.ex. generationsboende.

SKOGSMARKEN:

Enligt taxering finns det ca 16 ha skogsmark. Del av skogsmarken är i idag omförd till hagmarksbete och den produktiva arealen skog är uppmätt på karta till ca 13 ha.

Skogen är fördelad på 4 avdelningar:
1. Längst i öster finns ca 2 ha välskött och slutavverkningsmogen granskog.
Hög bonitet (uppmätt ståndortsindex på G34) och högt virkesförråd - som varierar mellan 400 - 500 m3sk/ha. Bedömd slutavverkningsvolym är ca 800 m3sk.

En avverkning (för ca 10 år sen) av skogen väster om beståndet har gjort att det idag finns ett stort antal vindfällen intill beståndet. Vindfällena bör upparbetas samtidigt med avverkningen av granskogen.

2. Efter en större avverkning på ca 8,1 ha (för ca 10 år) sen har ägaren planterat drygt 14.000 plantor (gran) - som idag är ca 10 år. Välslutet och välskött. Nästa åtgärd är lövröjning.

3. Centralt på fastigheten finns ett medelålders blandskogsbestånd på ca 1 ha. Medelvirkesförråd: ca 150 m3sk/ha. Del av bestånden går ner mot mossmark. Åtgärdsförslag: Gallring.

4. I norr finns en f.d. betesmark på ca 1,1 ha som idag övergått till skogsmark. Blandskog med stort graninslag. Olikådrigt och luckigt. Åtgärdsförslag: Gallring inom en 10-års period.

Observera att säljaren ej garanterar riktigheten i lämnade areals- och volymsuppgifter. Bedömningen av skogens volym m.m. är en okuläruppskattning. Intressenter/köpare av gården uppmanas att själva skaffa sig kunskap om volymer m.m.

ÅKER OCH BETE:

Enligt taxering har gården ca 9 ha åkermark och 3 ha bete.
Stora delar av markerna har nyttjats som betesmark då ägare tidigare bedrev uppfödning och träning av travhästar.
Markerna ligger samlade i ett stort skifte som går upp i ett högläge i öster.

Utöver marken på hemskiftet finns det ett litet inägoskifte på ca 0,3 ha - som ligger ca 800 meter sydväst om hemskiftet. Se karta.

Samtliga stödrätter överlåtes till den nye ägaren.

Jakträtt:

Jakten på Vågerse 1:2 överlåts till den nye ägaren f.o.m. tillträdesdagen.
För närvarande samordnas jakten ihop med grannar i jaktlag.

Inteckningar/pantbrev:

På fastigheten finns det 10 inteckningar/pantbrev med ett totalt belopp på 1.300.000 kr

Angående lösöre:

Bostadshuset överlämnas fritt från lösöre och är grovstädat.
Ekonomibyggnaderna och det gamla bostadshuset överlämnas i aktuellt städningsskick. Köparen övertar, utan ersättning, det lösöre som finns i byggnaderna på kontraktsdagen (eventuella maskiner undantagna).
Nuvarande ägares man var murare. I ekonomibyggnaderna finns en stor mängd kakel, betonghålsten m.m.

Undersökningsplikt m.m.

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. Beskrivningen är upprättad utifrån säljarens lämnade uppgifter. Angivna mått och uppgifter i beskrivningen så som byggnadsytor, arealer och avstånd skall endast ses som ungefärliga mått/uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.
Fastigheten försäljes med s.k. friskrivningsklausul.

Ekonomi

Pris 4300000 kr Utgångspris.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 773 000 kr fördelat på: Betesmark 55 000 kr, Bostad 624 000 kr, Ekonomibyggnader 122 000 kr, Impediment 6 000 kr, Skogsmark 1 408 000 kr, Tomtmark bostad 225 000 kr, Åkermark 333 000 kr.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut: Kraftledning, nätstation 2009-01-26 09/2136
Gemensamhetsanläggningar: Mark Vågerse s:1 1/4 Mantal Mosse
Mark Vågerse s:3 1/4 Mantal Skogsmark, soldattorp
Mark Vågerse s:4 1/4 Mantal Skogsmark, soldattorp
Mark Vågerse s:5 1/4 Mantal Mosse
Mark Vågerse s:7 1/4 Mantal Mosse

Vägbeskrivning

FRÅN KUNGSBACKA::
Kör till Gällinge.
I Gällinge - Kör mot Förlanda kyrka.
Kör förbi Förlanda kyrka och kör ytterligare 5 km. Kör mot Fotskäl (inte Björketorp!)
Sväng in vid gul skylt "Vågerse" och kör 800 meter. Framme.
Se Egendomsmäklarnas skyltar.

FRÅN BJÖRKETORP:
Kör Holmåkravägen 3,5 km mot Fotskäl.
Tag vänster mot Förlandavägen.
Kör ca 7 km. Sväng in vid gul skylt "Vågerse" och kör 800 meter. Framme.
Se Egendomsmäklarnas skyltar.

HitCounter