Norra Vånga Källegården 6, Vara

Jord och skogsfastighet ca 1,2 mil Sv om Skara. Totalt 48 ha. Äldre mangårdsbyggnad samt tillhörande ekonomibyggnader
Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6Norra Vånga Källegården 6

Fakta

TypJord och skogsfastighet
Antal rum6 rum.
Boarea145 m2
Totalareal48 hektar
Tomtarea5000 m2
Pris5 500 000 kr Prisidé el. högstbjudande.

Gård i Vånga ca 7 km Öster om Kvänum.

Jord och skogsfastighet är belägen i Vånga. Totalt 48 ha, varav 24 ha skogsmark med totalvolym på 3103 m3sk. Äldre mangårdsbyggnad i 1,5 plan med 6 rum och kök. Ekonomibyggnader.

Fastighet

Vara Vånga 24:1.
Jord och skogsfastighet - inriktning Fritid, Hästgård, Kött, Skog, Spannmål
Adress: Norra Vånga Källegården 6, 535 93 Kvänum
Område: Vånga

Typ

Jord och skogsfastighet.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Kött, Skog, Spannmål

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 48 ha, fördelat på skog 21 ha, åker 20 ha, bete 2 ha, övrigt 5 ha.

Mangårdsbyggnad

Byggnadsår: 1909
Boarea: 145 m2
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Antal rum: 6 rum.
Tomt: Tomtarea 5 000 m².
Planlösning: Mangårdsbyggnad i 1,5 plan renoverad och tillbyggd i omgångar, senast renovering på 70-talet. Uppvärmning genom värmepum luft/vatten.
1:a vån: Huvudentré med hall. Kök med äldre skåpsinredning, spis, diskmaskin kyl/frys. 3 rum varav ett med en äldre kakelugn(ej godkänd).
Groventre med hall, wc/dusch, pannrum, tvättstuga.
2:a vån: hall samt 3 rum, wc/bad.
Renoveringar: 1976

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan gjord 2019-03-19 är den totala skogsvolymen 3103 m3sk på 24,2 ha. Årstillväxten 108 m3sk. 37 % tall, 28 % gran, 1 % löv, 2 % ek, 29 % björk, 3 % asp. Se vidare bilagd skogsbrukssammandrag.

Åkermark

Fastmarksjord, lättare jordar.

Betesmark

Naturliga beten.

Jakt

Jakt på såväl älg som småvilt.

EU-stöd och stödrätter

EU-ersättning för 2019 söks av nuvarande arrendator, och drivs i deras regi under hela 2019.
Total registrerad EU-areal: åker 19,15 ha.
Kartor och arealuppgifter erhålles i samband med visning av gården.

Vatten och avlopp

Vatten från egen grävd brunn. Äldre avlopp, åtgärd krävs av ny ägare.

Eldstäder

Inga skorstenspipor är i nuläget provtryckta, därmed ej godkända för eldning.

Arrenden/stödrätter

Åker och betesmarken är utarrenderad t.o.m. 31 dec 2019.
Tillhörande stödrätter följer gården.
Uppgifter om årsarrende samt EU-kartor etc. erhålles i samband med visning av fastigheten.
-Arrendator: Hans och Lars-Åke Svensson.

Energideklaration

Energideklaration är ej genomförd på bostaden.

Samfälligheter

Gården ingår i vägsamfälligheter.

Fiber

Fiberanslutning är indraget i bostaden.

Marköverlåtelse

Säljarna har en uppgörelse med granne, Tomas Svensson om att mindre areal ca 1 ha skall överföras till grannes fastigheten Vånga 25:1. Lantmäteriansökan skall även undertecknas av blivande ägaren av Vånga 24:1. Området är markerat på karta.

Ladugård

Äldre ladugård byggd i sten med träöverbyggnad och tillhörande lada. Tegeltak.
Den gamla inredningen för djur är kvar.

Maskinhall

Maskinhall byggd i trä med plåttak.

Magasin

Äldre magasin byggt i trä med plåttak.

Brygghus/verkstad

Brygghus/verkstad byggd i trä med nyare plåttak. Verkstadsdel samt rum och hydroforrum.

Hönshus

Hönshus byggt i trä.

Traktorgarage

Traktorgarage byggt i trä med plåttak.

Ekonomi

Pris 5500000 kr Prisidé el. högstbjudande..

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 3 129 000 kr fördelat på: Småhusbyggnad lantbruk 424 000 kr, Småhusmark lantbruk 66 000 kr, Skogsmark 1 348 000 kr, Åkermark 1 120 000 kr, Betesmark 32 000 kr, Ekonomibyggnader 139 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Officialservitut Avloppsledning; Officialservitut Väg; Officialservitut Väg i Samfälld Vägmark
Gemensamhetsanläggningar: Skara Vinköl GA:1, Vara Höberg S:1.
Skattetal: Mantal. 1/4.
Planbestämmelser: Fornlämning

Övrigt

Kontakta gärna mäklaren för ytterligare information om fastigheten och dess verksamhet.
Möjlighet finns för köpare att tillträda byggnaderna under året. Gårdens åkermark och beten är utarrenderade innevarande år.

VISNING AV FASTIGHETEN SKER FREDAGEN DEN 10 MAJ
Kl :14:00
ANMÄLAN OM DELTAGANDE TILL MÄKLARKONTORET.
Mail : tor@egendomsmaklarna.se eller telefon 0708371490.

Fastigheten säljes genom skriftligt anbud med angivande av prisnivå.
Skall vara mäklarföretaget tillhanda senast 2019-05-28
Inom några dagar efter ovanstående datum kommer samtliga intressenter att erhålla information om budnivå, samt vidare handläggning.

Prisidé på hela fastigheten 5.500 000 kr eller högstbjudande.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Vid kontraktsskrivning skall 10 % av köpesumma betalas i handpenning.
Tillträdet av fastigheten sker enligt överenskommelse.

Skog och mark besiktigas på egen hand av intresserad kund.
EU-arealer överensstämmer ej med de taxerade uppgifterna.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten, bl.a. skick, areal och gränser. Köparen ges möjlighet genom ombud eller på egen hand besiktiga fastigheten.
Se vidare "Information och undersökningsplikt" i denna beskrivning.

Vid kommande kontraktsskrivning kommer säljaren att friskriva sig för fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

N-Vånga, se vidare bilagd karta.

HitCounter