Rångsta 9 & 11, Uppsala

Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11Rångsta 9 & 11

Fakta

TypVälvårdad gård
Totalareal46 hektar
Pris6 500 000 kr eller högstbjudande

Beskrivning

Välskött gård ca 48 ha därav ca 30 ha åker och 15 ha skog. Trevlig bostad samt en sidobostad med renoveringsbehov. Ekonomibyggnader för yrkesmässig användning eller diverse fritidsaktiviteter.

Fastighet

Uppsala Rångsta 1:9.
Välvårdad gård
Adress: Rångsta 9 & 11, 743 73 Björklinge
Område: Björklinge 2,5 mil N Uppsala

Typ

Välvårdad gård.

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 46 ha, fördelat på skog 15 ha, åker 30 ha, bete 1 ha.

Mangårdsbyggnaden

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: Början av 1900-talet.
Boarea: 125
Biarea: 50
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Renoveringar: Om/tillbyggnad 1980. Ny köksinredning ca 2012.

Byggnadssätt

Grund: Grund stensockel och torpargrund.
Stomme: Trä
Fasad: Trä
Takbeklädnad: Tegel
Uppvärmning: Ved. Eldning sker i gårdens centralvärmepanna.

Övrigt: Byggnaden har stomme av timmer och trä. 5 cm tilläggsisolering, träpanel. Tak av betongtegel. 2-glasfönster.

Vatten: Enskilt vatten
Avlopp: 3-kammarbrunn med infiltration

Sidobostad " Gammelstugan "

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: Början av 1900-talet.
Boarea: 55
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen

ByggnadssättVatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp

Skogsmark

Enligt en nyupprättad skogsbruksplan omfattar fastigheten ca 15 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd av ca 3 000 m3sk eller 202 m3sk/ha. Bonitet 8,8 m3sk/ha. Beräknad årlig tillväxt ca 107 m3sk. Trädslagsfördelning drygt 70 % gran, ca 25 % tall och resten löv. Åldersfördelningen är något ojämn med en övervikt för skog mellan 40 - 70 år. Bra vägnät. Avverkningsförslag för planperioden är ca 950 m3sk huvudsakligen såsom föryngringsavverkning.
Jakten bedrivs idag tillsammans med Viksta jaktlag. Tilldelningen av älg är 1 stor och 1 liten. Ägaren har uttryckt ett önskemål om att jaktlaget skall kunna få fortsätta att jaga på fastigheten.

Åkermark

Ca 30 ha lerjordar med varierande lerhalt. Bördiga och välarronderade skiften. Ca 10 ha åker ligger i träda. Årets gröda och EU-stöd tillfaller gårdens nuvarande brukare. Stödrätter för 30 ha medföljer i försäljningen.

Vägar

Rångsta fritidsområde, skogsväg ovan Rångsta som nyttjas av angränsande skogs och lantbrukare. Årlig avgift ca 300:-.
Sävasta-Rångsta vägförening, årlig avgift ca 150:-.
Tillfartsväg för Rångsta 1:5, 1:12, 1:60, 1:61, sköts enligt skrivet avtal.

Fiber

Fiberanslutning anmäld, men ej anslutet ännu. Anslutningsavgiften erläggs av den som är ägare av fastigheten vid installationens genomförande.

Allmänningsmedel

Fastigheten har 1 mantal i Norunda Häradsallmänning. Genomsnittlig utdelning de senaste 10 åren har varit ca 18.000:-/år.
Norunda Häradsallmänning är gemensamt ägd skogsmark med en totalareal om c:a 5000 ha. Norunda delar årligen ut det ekonomiska överskottet till sina delägare. Rångsta 1:9 s andel i Norunda är 1/316 del

Skolor,avstånd

I Björklinge finns flera förskolor dessutom en föräldradriven i Vikstaby. Skola tom årskurs 9 samt fritidshem i Björklinge, gymnasium i Uppsala. I Björklinge finns bl.a affär, utomhusbad, bibliotek och distrikssköterska. Övrig service och affärer finns i Uppsala. Vardagar passerar skolbussen gården samt buss 103. Bra bussförbindelser med Uppsala, Tierp och Gävle från Björklinge. Upptåget ( Gävle - Stockholm) har hållplats i Skyttorp. Avstånd till Björklinge ca 7 km,till Vikstaby ca 2 km, till Uppsala ca 2,5 mil och till Skyttorp ca 7 km.

Försäljning

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom arealer, skogsvolymer, byggnadsytor och avstånd skall endast ses som cirkamått. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Skogsbruksplan är främst avsedd som ett underlag för skogens rationella skötsel och utgör ingen garanti om de enskilda bestånden eller hela skogens innehåll. Vid seriöst köpintresse skall mäklarkontorets egen intresseanmälningsblankett, som bifogas beskrivningen, insändas komplett ifylld. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Spannmålshantering

Spannmålslager med tork samt lagringsfickor finns uppförd anpassad för gårdens areal

Ekonomibyggnader

Maskinhall, ladugård, lada, magasin, ca 1000 kvm totalt, träbyggnader med tak av plåt och eternit.
Byggnaderna är väl underhållna och i bra skick. Pannrummet är inrett i en del av byggnaderna och innehåller en vedpanna Veda, 5 000 liters ackumulatortank och 45 m kulvert till bostaden. Hydroforrum, vedlager och förråd.

Ekonomi

Pris 6500000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 4 334 000 kr fördelat på: Småhusbyggnad lantbruk 1 164 000 kr, Småhusmark lantbruk 650 000 kr, Skogsmark 821 000 kr, Åkermark 1 054 000 kr, Betesmark 10 000 kr, Ekonomibyggnader 635 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Avtalsservitut Vattentäkt Mm
Rättigheter last: Ledningsrätt Starkström; Officialservitut Avlopp; Officialservitut Väg(2 st)
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Nyttjanderätt Tele, Nyttjanderätt Område
Gemensamhetsanläggningar: Uppsala Norunda Allmänning S:1, Uppsala Norunda Allmänning S:2.
Skattetal: Mantal. 1.
Planbestämmelser: Fornlämning (5 st), Fråga väckt om förordnande (1965-01-19)

Vägbeskrivning

Kör E4 norrut från Uppsala till Björklinge, i Björklinge sväng höger mot Viksta, efter ca 7 km ligger gården på höger sida invid vägen.

HitCounter