Lima Kersbacken 24, Leksand

Gård med två bostäder och ekonomibyggnader för ca 90 nötkreatur. Gården har 80 ha åker och 59 ha produktiv skog i bra arrondering i byn Lima.
Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24Lima Kersbacken 24

Fakta

Typ183 ha gård i Leksand
Totalareal183 hektar
Pris8 000 000 kr eller högstbjudande

183 ha gård i Leksand.

Gården har i dag uppfödning av kvigor och stutar i lösdriftstall. I Leksand har det nyligen genomförts en omarrondering så marken är väl samlad runt gårdscentrum med all åkermark inom ett avstånd av 2 km. Huvuddelen av skogsmarken finns i ett skifte och har god tillgänglighet med allmän väg och en nyanlagd skogsväg. Bostäderna och gårdscentrum ligger i byn Lima med bara 2,5 km till Leksands centrum.
Huvudbostaden och sidobostaden ligger vid den gamla gårdsplanen där ett timrat härbre påminner om att här har det varit en gård i många hundra år. Sidobostaden är renoverad till bra standard, huvudbostaden har äldre standard och är i behov av renovering.

Fastighet

Leksand Lima 14:14.
183 ha gård i Leksand - inriktning Hästgård, Kött, Spannmål, Övrigt
Adress: Lima Kersbacken 24, 793 32 Leksand
Område: Leksand

Typ

183 ha gård i Leksand.

Inriktning

Hästgård, Kött, Spannmål, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan och SAM-ansökan. Totalt 183 ha, fördelat på skog ca 59 ha, impediment ca 30 ha, åker ca 80 ha, övrigt ca 14 ha.

Det finns 12 skiften.

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan med hel källare
Byggnadsår: 1966
Boarea: 108
Biarea: 70
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Antal rum: 5 rum.
Planlösning: Entréplan med tillagningskök samt separat matrum, två sovrum, vardagsrum samt duschrum med handfat och wc. Övervåning med två sovrum, två förråd samt toalett med wc och handfat. Hel källare med garage, tvättstuga, förråd och pannrum. Bostaden har stort renoveringsbehov.
Driftkostnad: 48300
Driftkostnad, kommentar: Driftskostnaderna avser båda bostadsbyggnaderna och under övrigt ingår beräknad elkostnad för lantbruksdriften
Energideklaration: Energiklass C, energiprestanda 73 kWh/m² år.
Energideklaration är utförd 2019-03-06 av OBM-Fuktteknik
Övriga byggnader: Härbre.
Träbyggnad med timmerväggar och tegeltak.

Byggnadssätt

Grund: Platta på mark
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Stående träpanel
Takbeklädnad: Taktegel
Fönster: 2-glasfönster
Ventilation: Självdrag
Murstock: Murad skorsten
Uppvärmning: Jordvärme med IVT värmepump samt vedpanna med två stycken 800 l ackumulatortankar

Huvudsäkring: 50A

Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp

Sidobostad

Byggnadstyp: 1 ½ plan i souterräng
Byggnadsår: 1954
Boarea: 83
Biarea: 91
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Antal rum: 3 rum.
Tomt: Tomtarea 2 000 m².
Planlösning: Entréplan.
Kök med köksinredning och tak i furu, spishäll, spisfläkt, diskmaskin, ugn, mikro och kyl/frys, ca 15 m². Sovrum med garderober, ca 14 m². Vardagsrum med trägolv, trätak och utgång till balkong, ca 31 m².
Källarplan.
Hobbyrum/sovrum, ca 10 m², sovrum 14 m², badrum med golvvärme, hörnbadkar, dusch, handfat och wc. Tvättstuga och förrådsrum.
Renoveringar: 1998 helrenoverades byggnaden
Driftkostnad, kommentar: Värme och övriga driftskostnader gemensamt med bostaden.
Energideklaration: Energiklass B, energiprestanda 63 kWh/m² år
Energideklaration är utförd 2019-03-06 av OBM-Fuktteknik

Byggnadssätt

Grund: Platta på mark
Stomme: Trä
Bjälklag: Trä
Fasad: Stående träpanel
Uppvärmning: Gemensamt med bostaden

Vatten: Kommunalt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp

Skogsmark

Produktiv skogsareal ca 58,9 ha med ca 8 000 m³sk vilket ger ett medeltal på ca 137 m³sk/ha. Trädslagsfördelning tall 60 %, gran 15 % och löv 25 %. Boniteten är beräknad till 5,8 m³sk/ha vilket ger en beräknad tillväxt på 325 m³sk/år. Avverkningsförslag för planperioden är 3 000 m³sk varav 2 100 m³sk är föryngringsavverkning.
Uppgifterna är hämtade från en nyupprättad skogsbruksplan 2019-03-19.

Impediment

Areal enligt skogsbruksplan 29,6 ha.

Åkermark

Areal ca 80 ha enligt SAM 2018. Åkermarken är belägen i närheten av brukningscentrum inom en radie på 2 km. Marken utgörs av lättare ler och mjälajordar med odlingen inriktad på vallodling och spannmål.
Stödrätter medföljer marken utan kostnad.

Delförsäljning

Möjligheten att köpa del av fastigheten kommer att beaktas avseende köp av hela område nr.7 som utgörs av skogsmark i ett område.

Jakt

Marken ingår i Östervikens VVO och Norra Leksands älgskötselområde med undantag av område 24, 36 och Lima 27:3

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom omarronderingsområde och förvärvstillstånd krävs från Länsstyrelsen.

Köparens undersökningsplikt

Fastigheten försäljs i befintligt skick, varvid det åligger intresserade spekulanter att själva inspektera fastigheten för att förvissa sig om dess skick och gränser. En spekulant måste ovillkorligen själv inhämta tillräckliga uppgifter om fastigheten som grund för eventuellt köpbeslut. Skogsbruksplanen är upprättad enligt gängse inventeringsmetod och är främst avsedd att användas som underlag för fastighetens skötsel.
Volymuppskattningarna i de enskilda bestånden såväl som för fastigheten som helhet är ungefärliga och kan ej utgöra grund för skadeståndsanspråk.

Maskiner och redskap

Maskiner och redskap kan köpas enligt separat värdering. Förteckning kan beställas av Egendomsmäklarna Uppsala.

Natura 2 000 område

En del av marken ingår i Natura 2 000 området runt Limsjön. Leksands kommunen har ett inhägnat område på fastigheten med vindskydd för kommunens egna betesdjur.

Ladugård

Träbyggnad med plåttak. Ungdjursavdelning för kalvar med 21 st liggbås samt 3 st sjukboxar. Kontor och toalett med dusch och wc. Byggnadsyta ca 330 m²

Lösdriftstall

Träbyggnad med plåttak och betonggolv. Byggnaden har längsgående körbart foderbord med rälsburen fodervagn för grovfoder, 68 st liggbås, och el-vattenkoppar. I anslutning till lösdriftstallet finns en gödselvårdsanläggning för fastgödsel. Byggnadsyta ca 570 m².

Foderlada

Träbyggnad med plåttak och betonggolv. Byggnadsyta ca 330 m².

Ensilagesilo

Två stycken plansilofack i betong, 6* 24 m.

Maskinhall

Fd plansilo. Träbyggnad med plåttak och grusgolv. Byggnadsyta ca 250 m².

Stolplada

Byggnad med öppen långsida, träväggar och plåttak. Byggnadsyta ca 220 m².

Magasin och lada

Träbyggnad med plåttak som inrymmer bland annat spannmålsfickor och spannmålskross för foderberedning. Byggnadsyta ca 220 m².

Förråd och garage

Träbyggnad med murade väggar, betonggolv. Byggnadsyta ca 55 m².

Garage

Träbyggnad med tegeltak. Byggnadsyta ca 40 m².

Ekonomi

Pris 8000000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 4 677 000 kr fördelat på: Bostad 1 402 000 kr, Tomtmark bostad 286 000 kr, Skogsmark 1 146 000 kr, Impediment 39 000 kr, Åkermark 1 285 000 kr, Ekonomibyggnader 519 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Officialservitut Väg
Rättigheter last: Avtalsservitut Jordvärme; Avtalsservitut Stolpstag Till Elledning; Avtalsservitut Väg; Ledningsrätt Starkström(3 st); Ledningsrätt Tele; Officialservitut Vattenledning; Officialservitut Väg
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Stolpstag Till Elledning, Avtalsservitut Jordvärme, Avtalsservitut Väg
Gemensamhetsanläggningar: Leksand Brändskog FS:2, Leksand Brändskog S:1, Leksand Lima FS:19, Leksand Lima GA:1, Leksand Lima GA:2, Leksand Lima GA:4, Leksand Lima S:18, Leksand Noret FS:13, Leksand Noret S:12, Leksand Söder Bergsäng FS:3, Leksand Tibble FS:49, Leksand Tibble S:48, Leksand Torrberg FS:8, Leksand Torrberg S:7, Leksand Västanvik FS:9, Leksand Västanvik S:8, Leksand Yttermo FS:5
Planbestämmelser: Fornlämning (6 st), Natura 2000-område ()

Vägbeskrivning

Kör Limavägen ca 2,5 km norrut från Leksands centrum. Gården ligger på höger sida.

HitCounter