Stomsvägen 6, Svenljunga

Gård på 15 ha vackert belägen - i ett skifte - centralt i Håcksvik. Bostadshus, stor stallbyggn och 14 ha öppen mark. VISNING: kontakta mäklaren.
Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6Stomsvägen 6

Fakta

TypGård på 15 ha i Håcksvik
Totalareal16 hektar
Pris1 800 000 kr Utgångspris

Gård på 15 ha vackert belägen - i ett skifte - centralt i Håcksvik.

Gård på 15 ha vackert belägen - i ett skifte - centralt i Håcksvik.
Ingen genomfart eller förbifart.
Bostadshus, stor stallbyggnad, hundgård och 14 ha öppen mark.

Fastighet

Svenljunga Håcksvik 2:7.
Gård på 15 ha i Håcksvik - inriktning Fritid, Hästgård, Kött, Övrigt
Adress: Stomsvägen 6, 512 95 Håcksvik
Område: centralt i Håcksvik

Typ

Gård på 15 ha i Håcksvik.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Kött, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 16 ha, fördelat på åker 10 ha, bete 6 ha.

Gårdsbeskrivning:

På uppdrag av Göteborgs stift säljs gården Håcksvik 2:7 - gårdscentrum och 15,6 ha mark (enligt fastighetstaxering).
Håcksvik 2:7 ligger öppet och vackert - centralt i Håcksvik med Håvsjön, Drägvedsån och Håcksviksån som huvudsakliga gränser.

Gården har varit under många år varit arrendegård med Göteborgs stift som ägare.
Senast arrendatorn har bedrivit drift både med mjölkkor och köttdjur.
På gården finns bostadshus, stor stallbyggnad och hundgård.
Gården är ansluten till kommunalt V/A.
Markerna ligger alldeles intill gårdscentrum.

Bostadshus:

Exakt byggår är okänt men förmodligen uppfördes huset i tidig början på 1900-talet.
1,5-plans träbyggnad. Torpargrund. Stående röd träpanel. Plåttak.
Enligt fastighetstaxering är boarean 156 kvm. Ingen biarea.
År 2000 gjordes en tillbyggnad på ca 30 kvm vid norra gaveln. Tillbyggnaden inrymmer badrum med bastu, tvättstuga samt pannrum med panna och ackumulatortank.
År 2004 utförde tidigare arrendator en tilläggsisolering och huset fick ny brädklädsel.
Bostadshuset är i relativt gott skick och det går att flytta in direkt.
Golven på bottenplan i den gamla delen av huset ligger nära torpargrunden. En omläggning och isolering av golven kan vara en lämplig framtida åtgärd.
Bostadshuset är inte energideklarerat.

Planlösning:

Bottenvåning:
-Kök med inmurad järnspis (besiktning av sotare behövs). Kyl och frys från 2015.
-Stort allrum med stor öppning in till södra gavelrummet. Det södra rummet har fått nya fönster.
-Liten central hall med ingång genom en kallveranda samt trappa till övervåningen.
-Tillbyggnad (år 2000) vid norra gaveln. Här finns badrum (dusch och toalett) samt bastu, tvättstuga och pannrum med egen grovingång.

Övervåningen:
-Central hall.
-2 sovrum.
-Garderober.

Uppvärmning:
Vattenburet uppvärmningssystem med radiatorer.
Vedpanna - AM Energo 29 (19 år gammal) kopplad till ackumulatortank på 1500 liter.

Vatten och avlopp:
Fastigheten är inkopplad på kommunalt V/A.

Stallbyggnad:

Traditionell stallbyggnad anpassad för mjölkkodrift.
Tidigare arrendator har haft mjölkkor och därefter köttdjur.
Enligt taxering är byggytan 350 kvm. Tak av eternit.
I byggnaden finns en djurdel med murade väggar och stor del av inredningen kvar.
I norra delen finns vagnsförråd och spannmålsfickor.
Höloft över både djurdelen och vagnsförrådet.
Vid norra gaveln finns en tillbyggd s.k. luta för traktorer och redskap samt ett relativt nytt vedförråd.
Vissa eternitplattor har blivit skadade och del taket på stallbyggnaden behöver åtgärdas.

Hundgård:

Tidigare arrendator har uppfört en hundgård indelad i 3 sektioner. Tak över hela hundgården. De hundkojor som idag finns i hundgården tillhör tidigare arrendator - och ingår inte i förvärvet av gården.

Åker och bete:

All inägomark på fastigheten ligger i ett skifte (intill stall och bostadshus). Markerna omgärdas till stora delar av Håvsjön, Drägvedsån och Håcksviksån. Se karta.
Markerna har använts både för att ta foder och som betesmark.
Stödrätter följer med fastigheten och övertas av den nye ägaren.

Jakträtt:

Jakten på fastigheten är f.n. utarrenderad.
Jakträtten övergår till köparen - dock tidigast 1 juli 2019.

Undersökningsplikt:

Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Detta gäller både byggnader och mark. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.
Fastigheten försäljes med s.k. friskrivningsklausul.

Ekonomi

Pris 1800000 kr Utgångspris.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 815 000 kr fördelat på: Betesmark 62 000 kr, Bostad 457 000 kr, Ekonomibyggnader 66 000 kr, Åkermark 230 000 kr.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Väg Förmån Officialservitut 2019-03-13 1465-762.1
Väg Last Officialservitut 1565-275.1
Väg parkering Last Officialservitut 15-HÅC-249.1
Tele Last Ledningsrätt 2015-01-15 1465-657.1

Vägbeskrivning

Från Håskavägen - sväng in på Stomsvägen och kör 100 meter. Framme.

HitCounter