Gökhem Bergsgården 2, Falköping

Vackert belägen gård i Gökhem väster om Falköping totalt 55 ha. Större mangårdsbyggnad i 1,5 plan. Jord och skog.
Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2Gökhem Bergsgården 2

Fakta

TypJord och skogsfastighet
Antal rum6 rum.
Boarea204 m2
Totalareal55.8 hektar
Tomtarea3000 m2
Pris5 900 000 kr eller högstbjudande

Jord och skogsfastighet väster om Falköping.

Vackert belägen gård på västsluttningen av Mösseberg, väster om Falköping. Totalt 55 ha. Större mangårdsbyggnad i 1,5 plan. 28 ha skog med en volym på ca 3500 m3sk. Ekonomibyggnader.

Fastighet

Falköping Gökhem 13:1.
Jord och skogsfastighet - inriktning Fritid, Hästgård, Kött, Skog, Spannmål
Adress: Gökhem Bergsgården 2, 521 92 Falköping
Område: Gökhem

Typ

Jord och skogsfastighet.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Kött, Skog, Spannmål

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 55,8 ha, fördelat på skog 28,6 ha, impediment 0,2 ha, inägomark 25,5 ha, vatten 0,6 ha, övrigt 0,9 ha.

Bostadsbyggnad

Byggnadsår: 1887
Boarea: 204 m2
Biarea: 130
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Antal rum: 6 rum.
Tomt: Tomtarea 3 000 m².
Planlösning: Mangårdsbyggnad i 1,5 plan med hel källare. Huset är byggt i trä och har renoverats i omgångar. Vissa delar av pågående renovering är ej färdigställd.
Källare och grund är gjord på 70-talet. Uppvärmning genom värmepump, vattenburen jordvärme.
1:a vån: Huvudentré med hall, kök med furuluckor, spis, diskmaskin, kyl/frys. Två större rum. Groventré med hall. Tvättstuga med
2:a vån: Hall, 3 rum, wc/dusch.
Källare med garage, rum för värmepump, pannrum med bortkopplad vedpanna samt ackumulatortankar, förrådsrum.

Skogsmark

Enligt skogsbruksplan gjord 2017-08-30 är den totala skogsvolymen 3364 m3sk på 28,6 ha. Årstillväxten 141 m3sk. 15 % tall, 55 % gran, 21 % löv, 8 % ädellöv.
Se vidare bilagd skogsbrukssammandrag.

Åkermark

Fastmarksjord, moränjord till största delen.

Betesmark

Naturliga beten.

Jakt

Jakt på såväl älg som småvilt.

EU-stöd och stödrätter

EU-ersättning för 2019 söks av nuvarande arrendator samt nuvarande ägare och drivs i deras regi under hela 2019.
Total registrerad EU-areal: åker 19.85 ha och bete 6,84 ha.
Kartor och arealuppgifter erhålles i samband med visning av gården.

Nuvarande ägare: Enligt EU-karta åker 9,83 ha och bete 6,84 ha.

Arrendator: Enligt bilagd EU-karta åker 10,02 ha.

Vatten och avlopp

Vatten från egen grävd brunn/källa. Äldre avlopp, åtgärd krävs av ny ägare.

Eldstäder

Inga skorstenspipor är i nuläget provtryckta. De är alltså idag ej godkända för eldning.

Arrenden/stödrätter

Åker och betesmarken är utarrenderad t.o.m. 31 dec 2019.
Tillhörande stödrätter följer gården.
Uppgifter om årsarrende samt EU-kartor etc. erhålles i samband med visning av fastigheten.
EU-ansökan SAM 19:
-Arrendator: Lars-Ola Danielsson arrenderar 10,02 ha åker och hyr stödrätter på 9,06 ha.
-Gunnarssons dbo söker på 9,83 ha åker och 6,84 ha bete.
Marken drivs i Gunnarssons dbo regi tom 31 dec 2019.

Energideklaration

Energideklaration är ej genomförd på bostaden.

Häradsallmänning

Gården ingår i Grytens Häradsallmänning.

Samfälligheter

Gården ingår i vägsamfälligheter.

Lantmäteriförrättning

Tidigare delägande i Samfälligheten S2 och S3 har sålts ifrån gården.
Lantmäteriförrättningen är nyligen avslutad.

Fiber

Fiberanslutning är indraget i bostaden.

Ladugård

Äldre ladugård med tillhörande maskinförråd. Ladugården är en höghustyp där man påbörjat en renovering av innertaket.

Magasin

Magasin byggt i trä.

Ekonomi

Pris 5900000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 4 887 000 kr fördelat på: Bostad 949 000 kr, Tomtmark bostad 125 000 kr, Skogsmark 1 954 000 kr, Impediment 3 000 kr, Åkermark 1 457 000 kr, Betesmark 138 000 kr, Ekonomibyggnader 261 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Gemensamhetsanläggningar: Falköping Häradsallmänningen Gryten S:1.
Skattetal: Mantal. 1.
Planbestämmelser: Fornlämning (12 st), Landskapsbildskydd (1969-03-31)

Övrigt

Kontakta gärna mäklaren för ytterligare information om fastigheten och dess verksamhet.
Möjlighet finns för köpare att tillträda byggnaderna under året. Gårdens åkermark och beten är utarrenderade innevarande år.

VISNING AV FASTIGHETEN SKER Lördagen DEN 4 MAJ Kl 13:00
ANMÄLAN OM DELTAGANDE TILL MÄKLARKONTORET.
Mail : tor@egendomsmaklarna.se eller telefon 0708371490.

Fastigheten säljes genom skriftligt anbud med angivande av prisnivå.
Skall vara mäklarföretaget tillhanda senast 2019-05-20
Inom några dagar efter ovanstående datum kommer samtliga intressenter att erhålla information om budnivå, samt vidare handläggning.

Prisidé på hela fastigheten 5 900 000 kr eller högstbjudande.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
Vid kontraktsskrivning skall 10 % av köpesumma betalas i handpenning.
Tillträdet av fastigheten sker enligt överenskommelse.

Skog och mark besiktigas på egen hand av intresserad kund.
EU-arealer överensstämmer ej med de taxerade uppgifterna.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten, bl.a. skick, areal och gränser. Köparen ges möjlighet genom ombud eller på egen hand besiktiga fastigheten.
Se vidare "Information och undersökningsplikt" i denna beskrivning.

Vid kommande kontraktsskrivning kommer säljaren att friskriva sig för fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Se bilagd karta.

HitCounter