Skärvum Gripagården 2, Falköping

Fastighet i Skärvum, totalt 29 ha och består av ett mindre bostadshus samt ekonomibyggnader, åker och beten. Gården ingår i en skogsallmänning.
Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2Skärvum Gripagården 2

Fakta

TypJordbruks-/Skogsfastighet
Antal rum3 rum.
Boarea49 m2
Totalareal29 hektar
Tomtarea1000 m2
Pris2 600 000 kr eller högstbjudande

Jord och skogsfastighet ca 2 mil SV om Falköping

Trevligt, enklare boende med jord och skog. På gården finns fem garageplatser och två mindre verkstadslokaler. Perfekt för den händige och
skogs/jaktintresserade.
Fastigheten är belägen i Skärvum, Grolanda och består av ett mindre bostadshus i 1,5 plan och är byggt i trä. Entréplanet består av hall, 2 rum samt ett kök med elspis samt vedspis, wc/dusch. Vindsplan med ett rum samt en oinredd del. Fyra ekonomibyggnader innehållande garage, verkstadsytor, förråd mm. I fastigheten ingår även åker, beten och skog. Gården har egen skog på 443 m3sk på 2,8 ha samt att gården ingår i en skogsallmänning (gemensamt ägd med granne, 50/50) med en total skogsvolym på 5800 m3sk på 29 ha. Fastighetsgräns mot ån Lidan.

Fastighet

Falköping Skärvum 5:2.
Jordbruks-/Skogsfastighet - inriktning Fritid, Hästgård, Skog, Övrigt
Adress: Skärvum Gripagården 2, 521 55 Floby
Område: Skärvum

Typ

Jordbruks-/Skogsfastighet.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Skog, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 29 ha, fördelat på skog 17 ha, åker 9 ha, bete 1 ha, övrigt 2 ha.

Bostadsbyggnad

Byggnadstyp: 1 ½ plan
Byggnadsår: 1912
Boarea: 49 m2
Uppgiftskälla: Areauppgifter enligt taxeringsinformationen
Antal rum: 3 rum.
Tomt: Tomtarea 1 000 m².
Planlösning: Bostadshus i 1,5 plan byggt i trä med tegeltak. Uppvärmning genom direktel och vedspis.
1:a vån: Huvudentré med hall, kök med vitmålade luckor, elspis samt vedspis, ett större vardagsrum, sovrum, wc/dusch.
2:a vån: oinredd del samt rum.

ByggnadssättVatten: Enskilt vatten
Avlopp: Enskilt avlopp

Skogsmark

Skogsmarken består av 2 delar. Del 1som hör till gården och som enligt nygjord skogsbruksplan har en skogsvolymen på 443 m3sk + ett års tillväxt, totalt 2,8 ha. 158 m3sk/ha. 56% tal samt 44% löv. Medelbonoteten är 5,0 m3sk/ha.

Del 2 är en skogssamfällighet, Skärvum S:1, som ägs gemensamt med grannfastighet, 50/50. Enligt nygjord skogsbruksplan är den totala skogsvolymen 5761 m3sk + ett års tillväxt, totalt 29,2 ha. 197 m3sk/ha. 91% tal samt 9% löv. Medelbonoteten är 5,9 m3sk/ha.
Till gården hör då halva ovanstående skogsvolym.

Kompletta skogsbruksplaner erhålles vid visning av fastigheten.

Åkermark

Åkermark och består av såväl mulljord som fastmarksjord.

Betesmark

Naturliga beten.

EU-stöd och stödrätter

EU-stöd för 2019 söks av arrendator. EU-areal : Åker 3,99 ha och bete 3,13 ha.
Uppgifter om årsarrende samt EU-kartor etc erhålles i samband med visningen av fastigheten.

Samfälligheter

Gården ingår i en samfällighet med granne. Detta innebär att man gemensamt driver denna skogsareal. Granne har gett besked om att han önskar att avverka en del av denna skogsarelen.

Vatten och avlopp

Vatten från egen brunn.
Äldre avlopp som ej är godkänt. Åtgärd krävs av nye ägaren.

Energideklaration

Energideklaration på bostaden är ej genomförd.

Jakt

Jakträtten tillfaller köparen på tillträdesdagen Älgjakten ingår i jaktlag.

Häradsallmänning

Gården igår i Grytens Häradsallmänning. Viss utdelning utbetalas vissa år.

Förråd och garage

Byggt i trä och är utvändigt beklätt med plåt. Inrett med verkstadsdel, förrådsutrymmen, tvättstuga samt tillbyggd garagedel.

Mindre garage

Huset byggt i trä och beklätt med plåt. Två separata garageplatser.

Brygghus

Brygghus med vedförvaring

Jordkällare

Jordkällare

Garage/verkstad

Huset byggt 1999. Två garageplatser samt isolerad verkstadsdel.

Ekonomi

Pris 2600000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 1 277 000 kr fördelat på: Bostad 157 000 kr, Tomtmark bostad 115 000 kr, Skogsmark 584 000 kr, Åkermark 314 000 kr, Betesmark 12 000 kr, Ekonomibyggnader 95 000 kr. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Nyttjanderätt Ledning
Gemensamhetsanläggningar: Falköping Häradsallmänningen Gryten S:1, Falköping Skärvum S:1.
Skattetal: Mantal. 1/4.
Planbestämmelser: Fornlämning

Övrigt

Kontakta gärna mäklaren för ytterligare information om fastigheten och dess verksamhet.

VISNING AV FASTIGHETEN SKER TORSDAGEN DEN 12 SEPTEMBER KL 17:00.
ANMÄLAN OM DELTAGANDE TILL MÄKLARKONTORET, GÄRNA VIA MAIL.

Fastigheten säljes genom skriftligt anbud med angivande av prisnivå.
Skall vara mäklarföretaget tillhanda senast 2019-09-30
Inom några dagar efter ovanstående datum kommer samtliga intressenter att erhålla information om budnivå, samt vidare handläggning.

Prisidé på hela fastigheten 2 600 000 kr. / eller högstbjudande.

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt på inkomna bud.
Vid kontraktsskrivning skall 10 % av köpesumma betalas i handpenning.
Tillträdet av fastigheten sker enligt överenskommelse.

Skog och mark besiktigas på egen hand av intresserad kund.
EU-arealer överensstämmer ej med de taxerade uppgifterna.

Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten, bl.a. skick, areal och gränser. Köparen ges möjlighet genom ombud eller på egen hand besiktiga fastigheten.
Se vidare "Information och undersökningsplikt" i denna beskrivning.

Vid kommande kontraktsskrivning kommer säljaren att friskriva sig för fel och brister i fastigheten.

Vägbeskrivning

Gården ligger i Skärvum, Grolanda mellan Floby och Slutarp. Från Floby Kyrka, kör söder ut.
Se bilagd karta.

HitCounter