Legene Övergård 8, Sotenäs

Bohusgård på 79 ha - 1 mil från Smögen. Gårdscentrum med bra läge. Stort bostadshus och stall. 44 ha skog och 18 ha åker/bete. Allt i ett skifte!
Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8Legene Övergård 8

Fakta

TypBohusgård på 79 ha. Smögen
Pris7 500 000 kr Utgångspris

Bohusgård på 79 ha - 1 mil från Smögen. 44 ha skog. 18 ha inägor. Ett skifte!

Bohusgård på 79 ha - 1 mil från Smögen/Kungshamn och Hunnebostrand.
Gårdscentrum med bra läge. Stort bostadshus och stall. 44 ha produktiv skog och 18 ha åker/bete. Allt i ett skifte!

Fastighet

Sotenäs Legene 2:4.
Bohusgård på 79 ha. Smögen - inriktning Fritid, Hästgård, Skog, Spannmål
Adress: Legene Övergård 8, 456 93 Hunnebostrand
Område: Legene/Hunnebostrand

Typ

Bohusgård på 79 ha. Smögen.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Skog, Spannmål

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt 79,2 ha, fördelat på skog 44,4 ha, impediment 13,7 ha, inägomark 18,4 ha, övrigt 2,7 ha.

Det finns 1 skifte.

SKOGSMARKEN:

Totalt omfattar skogsmarken 44,5 ha produktiv skog enligt skogsbruksplan upprättad i januari 2016.

Efter planens upprättande har inga gallringar eller slutavverkningar genomförts.

Skogsbruksplanen har räknats upp för 3 tillväxtsäsonger.
Totalt har Legane 2:4 en virkesvolym - hösten 2018 - på ca 6.053 m³sk.

Skogsmarken ligger till övervägande delen väster om väg 171.
Fastigheten gränsar i vissa delar mot golfbanan.
65 % av skogsvolymen är barrskog. Hög bonitet och tillväxt i framför allt granbestånden.

Nedan redovisade siffror är tagna från skogsbruksplanen uppräknad till hösten 2018:

Skogens fördelning på huggningsklasser:
K1: 5,8 ha
R1: 3,8 ha 61 m³sk
R2: 3,4 ha 129 m³sk
G1: 6,7 ha 1086 m³sk
G2: 1,4 ha 148 m³sk
S1: 0,5 ha 74 m³sk
S2: 18,5 ha 3 927 m³sk
S3 : 4,3 ha 628 m³sk
Tot: ca 6 053 m³sk

Impedimentmarken omfattar totalt ca 13,7 ha (berg).

Skogsbruksplanen finns som PDF-fil på internet och är även bifogad i den fastighetsbeskrivning som delas ut vid visningarna.

Observera att säljaren ej garanterar riktigheten i lämnade areals- och volymsuppgifter. Intressenter/köpare av gården är upplysta om att uppgifterna är framtagna på för skogsbruksplanläggning gängse sätt.

ÅKER OCH BETE:

Enligt skogsbruksplanen finns det totalt 18,4 ha inägomark.
Av inägomarken är ca 12 ha åker och ca 6,4 ha bete.
Markerna har fortlöpande brukats aktivt.
För närvarande brukar en arrendator markerna med muntligt avtal.

Ägaren äger stödrätterna på fastigheten.
Samtliga stödrätter överlåtes till köparen.

Angående taxeringsvärdet:

På Legene 2:4 finns , förutom det stora gårdscentrumet, även ett litet bostadshus med ladugård väster om väg 171. De redovisade taxeringsvärdena avser två bostadshus och två stallbyggnader.

Undersökningsplikt m.m.:

Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Detta gäller både byggnader och mark. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.

Fastigheten säljes i befintligt skick. Köparen övertar befintliga inventarier - förutom vissa möbler och maskiner.
Fastigheten försäljes med s.k. friskrivningsklausul.

Jakträtt och fiske:

Jakträtten är upplåten t.o.m. 2019-07-01.
Därefter övergår den till den nye ägaren.

Fastigheten ingår i fiskevårdsområde som omfattar bl.a. Kärrs vatten.

BOSTADSHUS:

BESKRIVNING AV BOSTADSHUSET:
Byggnaden är uppförd 1923 enligt taxering.
2-våningshus med hel källare (källarväggar i huggen sten).
Boarea är ca 80 m² enligt taxering.
Biarean är ca 51 m² enligt taxering.
Tak: Rött betongtegel.
Fasad: Stående vit aluminiumpanel med tilläggsisolering under fasaden.

Bostadshuset har kontinuerligt renoverats och byggts om - med bl.a. ny fasad och ny uppvärmning (bergvärme).

BESKRIVNING AV BOTTENVÅNINGEN:
-Hall med trappa till övervåning och källare.
-Matsal och TV-rum
-Kök.
-Sovrum
-Toalett

BESKRIVNING AV ÖVERVÅNINGEN:
-Stor hall
-Två sovrum
-Toalett

BESKRIVNING AV KÄLLAREN:
-Tvättstuga med badrum (badkar och toalett).
-Pannrum med bergvärmepump.
-två förrådsrum.

Uppvärmning:
Vattenburen uppvärmning i hela huset.
Bergvärme - Bosch värmepanna - installerad 2012.

Vatten: Grävd brunn med god vattentillgång.
Avlopp: Äldre, ej ombygd, avloppsanläggning med slamavskiljare och enkel infiltration.

ÖVRIGT:
Energideklaration är ej utförd.
Nuvarande driftskostnader är bedömda då fastigheten inte bebos under hela året:
Elkostnad/år (2 personer): ca 12.000 kronor. (uppvärmning med bergvärme).
Sophämtning och slamtömning: ca 5.000 kr/år.

Stallet vid gårdscentrum:

Äldre enklare stallbyggnad som ligger ca 20 meter från bostadshuset.
Plåttak och träfasad.
Vid södra gaveln finns en satstork.

Övriga ekonomibyggnader vid gårdscentrum:

På gårdscentrum finns, utöver bostadshus och stall, tre ekonomibyggnader:
-Tvåbilars garage strax intill bostadshuset.
-Äldre ekonomibyggnad med en snickarbod och en verkstadsdel.
-Maskinhall i plåt med skjutport.

Lilla gårdscentrum:

På andra sidan väg 171 ligger ett litet bostadshus och en stor stallbyggnad.
Bostadshuset har tidvis varit uthyrt - både för åretruntboende och för sommargäster.
Sotenäs turism har också tidigare hyrt huset.

Bostadshuset är byggt 1941 enligt taxering. Stengrund. Träfasad och tegeltak.
Boarean är taxerad till 29 m2 och biarean är taxerad till 25 m2.
I bottenvåningen finns kök, allrum, sovrum, duschrum och toalettrum.
I källaren finns bl.a. tvättstuga.
Uppvärmning med luft-/luft värmeväxlare och öljefyllda el-element.
Vatten: grävd brunn (gemensam brunn med grannen).
Avlopp: Enkelt avlopp till stenkista.
Huset har stått outhyrt under ett par år - och behöver en yttre och inre renovering.

Energideklaration är ej utförd.
Driftskostnader är svårbedömda då fastigheten f.n. inte bebos:
Elkostnad/år (1-2 personer) bedöms till ca 15.000 kronor. (uppvärmning med värmepump och el-element).
Sophämtning och slamtömning: ca 5.000 kr/år.

Invid huset ligger en stor stallbyggnad med taxerad byggnadsyta på 586 m2.
Tegeltak och plåttak. Det finns plåtar inköpta för att lägga om återstående del av taket. Tegeltaket behöver läggas om med plåt.

Ekonomi

Pris 7500000 kr Utgångspris.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 4 316 000 kr fördelat på: Betesmark 50 000 kr, Bostad 731 000 kr, Ekonomibyggnader 209 000 kr, Impediment 43 000 kr, Skogsmark 2 451 000 kr, Tomtmark bostad 307 000 kr, Åkermark 525 000 kr.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avlopp, vattentäkt, väg Last Officialservitut 1427-90/8.1
Vattentäkt Förmån Officialservitut 14-TSS-1913.1
Väg avlopp Last Officialservitut 14-TSS-1913.2
Väg avlopp Last Officialservitut 14-TSS-1946.1
Starkström Last Ledningsrätt 1427-86/17.1
Starkström Last Ledningsrätt 1994-03-02 1427-93/48.1
Elledning Last Avtalsservitut 2013-03-26 1427IM-13/8795.1
Vattentäkt mm Last Avtalsservitut 1994-02-03 14-IM4-94/1581.1
Gemensamhetsanläggningar: Sotenäs Legene s:1 5/6 Mantal Väg
Anmärkning: Torvmyr (akt 14-TSS-136) Erhållit alla från o-tossene legene övergård 2:2, 2:6 och 2:7 hörande andelar i samf

Vägbeskrivning

Kör väg 171 mot Kungshamn/Smögen.
Från Nordens Ark - kör ytterligare 3,5 km. Gården ligger på vänster sida.
Se Egendomsmäklarnas skyltar (sätts upp på visningsdagen 6/9).

HitCounter