Ättersta, Vingåker

Fastigheten Ättersta 8:8 grustäkt i Vingåker 5,8 hektar.
ÄtterstaÄtterstaÄtterstaÄtterstaÄtterstaÄtterstaÄtterstaÄtterstaÄttersta

Fakta

TypGrutäkt
Pris3 900 000 kr

Grustäkt Vingåker

Fastigheten Ättersta 8:8 grustäkt i Vingåker 5,8 hektar.

Fastighet

Vingåker Ättersta 8:8.
Grutäkt
Adress: Ättersta, Vingåker

Typ

Grutäkt.

Ekonomi

Pris 3900000 kr .

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 216 000 kr fördelat på: Övrigt 216 000 kr.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Nyttjanderätt Arrende
Planbestämmelser: Täkttillstånd (1987-12-09)

Övrigt

Ättersta Grustäkt består av två stycken fastigheter varav en del av grustäkten Ättersta 8:8 utbjuds till försäljning. Fastigheten är idag utarrenderad till Ättersta Grus AB som står för driften av grustäkten.
Ett arrende avtal reglerar förhållandet mellan parterna och man kan ta del av detta som tilläggsinformation.
Arrendatorn innehar täkttillstånd för uttag av grus mm som sträker sig fram till 31 September 2027. Tillståndet kan man ta del av som tilläggsinformation.

Försäljningssätt:
Fastigheten Vingåker Ättersta 8:8 utbjuds till försäljning i sin helhet.
Försäljningen sker via budgivning. Det står säljaren fritt att välja det anbud som verkar förmånligast. vid tecknande av köpekontrakt skall handpenning om 10 % av köpeskillingen erläggas.

För information kontakta Fastighetsmäklare:
Johan von Arnold.

Besiktning och undersökningplikt:
Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Denna beskrivning kan ej läggas till grund för talan enligt JB.

Vägbeskrivning

Från Vingåker: Vid rondellen åk mot österåker väg 582 . Sväng vänster efter ca 10 km vid skylt läppe. Åk ca 3 km på väg 586 och Ättersta grus ligger på vänster sida.

HitCounter