Tostared, Mark

6 avstyckade och klara tomter i Tostared. Tostared 1:36-41.
TostaredTostaredTostared

Fakta

Typ6 klara tomter i Tostared
Pris2 000 000 kr Utgångspris

Fastighet

Mark Tostared 1:36 - 1:41.
6 klara tomter i Tostared
Adress: Tostared
Område: Tostared

Typ

6 klara tomter i Tostared.

Byggnadssätt


Övrigt: BAKGRUND:
Under 1990-talet togs en detaljplan fram för aktuellt område och ytterligare ett område på andra sidan Kullavägen. "Detaljplan för Stommenområdet".
Totalt omfattade detaljplanen 8 ha.

Området mellan väg 602 och Kullavägen (vägen vid aktuellt område) ägdes av NCC - som hade för avsikt att bygga ett 15-tal villor.

NCC ägde inte aktuellt område - men området ingick, som sagt, i detaljplanen.
Projektet fullföljdes dock inte och NCC sålde sin mark mellan väg 602 och Kullavägen. Idag växer det skog på det området.


BESKRIVNING AV AKTUELLT OMRÅDE:
Aktuellt område - öster om Kullavägen - detaljplanlades dock klart med idag 6 avstyckade tomter. Lantmäteriförrättningen slutfördes i januari 2017.

Området är planlagt med gemensam väg (ga:1), gemensamt område för avloppshantering (ga:2) samt ett stort gemensamt område öster om tomterna (ga:3).

Tomtområdet passar utmärkt för ett byggföretag/husföretag som söker ett lagom stort investerings- och utvecklingsprojekt i vackrast tänkbara landsbygd och med närhet till flera expansiva samhällen.

Kartor och förrättningshandling från Lantmäteriet finns bifogade - som pdf-filer.
Tomterna säljes fria från inteckningar.

Utgångspriset - 2.000.000 kr - avser samtliga tomter och gemensamhetsanläggningar.

Tomttyp

(friköpt).

Ekonomi

Pris 2000000 kr Utgångspris.

Servitut

Rättigheter förmån: Samtliga 6 tomter ingår i gemensamhetsanläggningarna Mark Tostared ga:1 (väg),
Mark Tostared ga:2 (avlopp) samt Mark Tostared ga:3 (Naturområde).

Samtliga 6 tomter ingår samfälligheten Mark Tostared s:5 - Mark för gata och naturområde.

Fiber och elkabel finns utmed Kullavägen.

Vattenbrunn anläggs öster om tomterna - på S:5 (del 1).
Gemensamhetsanläggning: Samtliga 6 tomter ingår i gemensamhetsanläggningarna Mark Tostared ga:1 (väg),
Mark Tostared ga:2 (avlopp) samt Mark Tostared ga:3 (Naturområde).

Samtliga 6 tomter ingår samfälligheten Mark Tostared s:5 - Mark för gata och naturområde.

Fiber och elkabel finns utmed Kullavägen.

Vattenbrunn anläggs öster om tomterna - på S:5 (del 1).

Vägbeskrivning

Från Kungsbacka/Fjärås: Kör mot Tostared/Fotskäl. Efter 13 km - tag höger vid skylten "Kulla" och "Orgelfabrik". Kör 150 meter. Tomtområdet ligger på vänster sida.

HitCounter