Myssinge 2, Uppsala

Vackert belägen gård i bra skick och med många fina kvaliteter.
Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2Myssinge 2

Fakta

TypGård i Alunda
Totalareal29.2 hektar
Pris4 250 000 kr eller högstbjudande

Fastighet

Uppsala Rycklinge 1:3, Myssinge 2:12, Myssinge 2:7 del av.
Gård i Alunda - inriktning Fritid, Skog
Adress: Myssinge 2, 747 93 Alunda
Område: Öster om Uppsala

Typ

Gård i Alunda.

Inriktning

Fritid, Skog

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan och beräkning av försåld areal. Totalt 29,2 ha, fördelat på skog 16,4 ha, impediment 0,8 ha, inägomark 11 ha, övrigt 1 ha.

Bostadsbyggnad

Planlösning: Bostaden är ett äldre trähus i 1½plan med timmerstomme, tilläggsisolerat och ny träpanel i slutet av 1990-talet. Tak av plåt, tegelimitation, 2-glasfönster.
Vattentäkten är en borrad brunn samt en separat stensatt gårdsbrunn. Det finns inga kända problem gällande mängd eller kvalitet. Uppvärmning sker med 2 st kakelugnar på NB samt en modern vedspis i köket. En kakelugn blev omsatt år 2017. Dessutom finns elelement. Gårdens totala elförbrukning år 2017 var ca 11 000 kWh. På ÖV finns en kakelugn och en vedspis som ej används. Fiber kommer att installeras under år 2018.
Taxerad boarea ca 115 kvm därav ca 65 kvm på NB och ca 50 kvm på ÖV.
NB: Hall, 2 rum samt kök med plats för matbord, spis, vedspis, kyl och frys.
ÖV: Hall, 2 rum och wcrum

Skogsmark

Skogsbruksplan upprättades år 2009, efter denna tidpunkt har inga avverkningar skett.
Avd 1 = 0,8 ha vatten, avd 2 och 3 = 2,4 ha skog samt avd 4 = 2,8 ha åker totalt ca 6 ha har sålts av. Återstående skogsareal är ca 16,4 ha.
Boniteten är beräknad till 6,5 m3sk/ha. Beräknat och uppräknat virkesförråd, med försåld del borträknad, ca 2 200 m3sk.
Skogens åldersfördelning är relativt jämn med skog i de flesta åldersklasser.

Åkermark

Ca 6 ha åkermark, bedöms mestadels bestå av lerjord. Brukas av en granne, upplåtelse på 1 år i taget.

Häradsallmänning

Fastigheten har del i Olands häradsallmänning, vilket ger ca 700 - 800:- i utdelning normalåret.

Vägsamfällighet

Andel i Rycklinge-Borrlövsta vägsamfällighet.
Andel i Myssinge vägsamfällighet.
Årliga avgifter ca 3 500 - 4000:-.
Avstånd från Hallstaviksvägen till gården är ca 1 900 m.

Försåld areal

Från fastigheten Myssinge 2:7 är område nr 2 sålt. Försåld del omfattar avd 1-4 i skogsbruksplan. Totalt ca 6 ha därav ca 2,8 ha åker, ca 2,4 ha skog och ca 0,8 ha vatten.
Från fastigheten Rycklinge 1:3 undantas ca 3 000 kvm mark som överförs till fastigheten Rycklinge 1:7.

Maskinhall med verkstad och bastu, ca 200 kvm. Byggnaden är uppförd med träväggar på maskinhall och bastu, murade väggar på verkstadsdelen, tak av plåt.
Bastu och relaxavdelning är inredd med mycket god standard, vedeldad bastu och dusch med väggar av kakel och klinkersgolv.

Ladugård, ca 120 kvm, uppförd med murade väggar, överbyggnad av trä och tak av lertegel. Inre takhöjd i ladugård ca 3 m. Hela överbyggnaden är uppförd år 2017 och är förberedd för att inreda en lägenhet.

Magasin, ca 100 kvm, träbyggnad med plåttak.

Ekonomi

Pris 4250000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 185 000 kr fördelat på: Bostad 368 000 kr, Tomtmark bostad 386 000 kr, Skogsmark 787 000 kr, Impediment 3 000 kr, Åkermark 537 000 kr, Ekonomibyggnader 104 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter last: Avtalsservitut Brunn Mm; Avtalsservitut Väg; Officialservitut Väg(2 st)
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Brunn Mm, Avtalsservitut Väg
Gemensamhetsanläggningar: Uppsala Borrlövsta GA:2, Uppsala Rycklinge S:1.
Skattetal: Mantal. 1/8.
Planbestämmelser: Fornlämning

Övrigt

Skola f - 9 i Tuna skola, gymnasium i Uppsala. Affärer och övrig service i Alunda.
Avstånd till Tuna ca 3 km, till Alunda ca 8 km och till Uppsala ca 3,5 mil.

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom byggnadsytor, arealer, skogsvolymer och avstånd skall endast ses som cirkamått. Skogsbruksplan är främst avsedd som underlag för skogens allmänna skötsel och utgör ingen fullständig dokumentation över skogens bestånd och virkesvolymer. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Vid seriöst köpintresse skall mäklarkontorets egen intresseanmälningsblankett, som bifogas beskrivningen, insändas komplett ifylld. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

Vägbeskrivning

Kör väg 288 från Uppsala till Rasbo, sväng sedan till höger mot Hallstavik.
Efter ca 10 km sväng vänster mot Borrlövsta och Rycklinge. Gården ligger c:a 2 km in på denna väg, vänster sida om vägen.

HitCounter