Österbyggeby 204, Uppsala

Skogsfastighet, ca 50 ha, med fina bestånd och sjökontakt med Aspdalssjön.
Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204Österbyggeby 204

Fakta

TypSkogsfastighet
Totalareal53 hektar
Pris3 750 000 kr eller högstbjudande

Fastighet

Uppsala Österbyggeby 1:2.
Skogsfastighet - inriktning Skog
Adress: Österbyggeby 204, 740 12 Knutby
Område: Skogsgård öster Uppsala

Typ

Skogsfastighet.

Inriktning

Skog

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan Totalt ca 53 ha, fördelat på skog 48,2 ha, impediment 1,8 ha, inägomark 1,9 ha, övrigt 1,1 ha.

Skogsmark

Enligt en nyupprättad skogsbruksplan omfattar fastigheten ca 48 ha produktiv skogsmark med ett beräknat virkesförråd på ca 7 600 m3sk eller 159 m3sk/ha.
Fastighetens medelbonitet är beräknad till 5,3 m3sk/ha och den årliga tillväxten till ca 266 m3sk. Trädslagsfördelning ca 37 % tall, 24 % gran och 39 % löv.
Åldersfördelningen är relativt jämn med skog i de flesta åldersklasser.
Avverkningsförslag för planperioden är ca 4 500 m3sk varav ca 3 500 m3sk som föryngringsavverkning och ca 1000 m3sk som gallring.
På skifte 2 avd 23, inte långt från sjön, finns en enkel, liten stuga på ca 12 kvm samt en lada på ca 10 kvm.
Jakten är upplåten till 2021-06-30. Avtalet kan rekvireras från mäklarbyrån.

Åkermark

Ca 1,9 ha åker/bete.

Ekonomi

Pris 3750000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 804 000 kr fördelat på: Skogsmark 2 766 000 kr, Impediment 5 000 kr, Åkermark 33 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Servitut

Gemensamhetsanläggningar: Uppsala Österbyggeby GA:1, Uppsala Österbyggeby GA:4.
Skattetal: Mantal. 9/88.

Övrigt

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom arealer och skogsvolymer skall endast ses som cirkamått. Skogsbruksplan är främst avsedd som underlag för skogens allmänna skötsel. Den utgör ingen fullständig dokumentation över skogens enskilda eller samtliga bestånd respektive virkesvolymer. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Vid seriöst köpintresse skall mäklarkontorets egen intresseanmälningsblankett, som bifogas beskrivningen, insändas komplett ifylld. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

HitCounter