Frösthult Långtibble 8, Enköping

Välarronderad fin gård, belägen på slätten söder om Fjärdhundra
Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8Frösthult Långtibble 8

Fakta

TypGård i Fjärdhundra
Totalareal101.8 hektar
Pris8 500 000 kr eller högstbjudande

Fastighet

Enköping Långtibble 4:1.
Gård i Fjärdhundra - inriktning Skog, Spannmål
Adress: Frösthult Långtibble 8, 745 96 Enköping

Typ

Gård i Fjärdhundra.

Inriktning

Skog, Spannmål

Arealer

Arealuppgifter enligt skogsbruksplan. Totalt ca 101,8 ha, fördelat på skog 37,3 ha, impediment 0,7 ha, inägomark 62 ha, övrigt 1,8 ha.

Bostadsbyggnad

Planlösning: Bostaden är ett trähus i 1½plan med källare uppfört år 1940. Källare av betonghålsten, grund betongplatta, väggar timmer, fasad träpanel, fönster 3-glas isolerfönster, tak av tegel. Vatten grävd brunn, äldre avlopp med åläggande om nytt avlopp, uppvärmning vattenburet system, vedpanna Eryl från 1981, en ackumulatortank på 500 l samt 2 elpatroner i pannan. Taxerad boarea 165 kvm, biyta 101 kvm.
BV: Hall, kök med spis, kyl/frys och diskmaskin. Två rum i fil samt dusch och wcrum.
ÖV: Hall, 5 rum och wcrum.
KV: Pannrum, tvättstuga och förrådsum.

Skogsmark

Enligt en skogsbruksplan från 2015 omfattar fastigheten ca 37,3 ha skog med ett beräknat virkesförråd av ca 6 200 m3sk och uppräknad med 2 års tillväxt ca 6 600 m3sk. Boniteten är beräknad till 5,9 m3sk/ha och den löpande tillväxten ca 208 m3sk. Åldersfördelningen är jämn. Trädslagsfördelning ca 69 % tall, ca 18 % gran och ca 13 % löv. Avverkningsförslag för planperioden är ca 900 m3sk varav ca 800 m3sk föryngringsavverkning.
Jakten nyttjas av två angränsande jaktlag. Ett jaktlag nyttjar marken på östra sidan av väg 70 och marken väster om väg 70 av det andra laget.
Inga skrivna avtal gällande jakten finns.
Fastigheten innehar andelar i samfälligheten Enköping Knapptibble S:1 med 50 %. Samfälligheten består av ca 2 ha gemensamt ägd skogsmark

Åkermark

Bundet avtal om EU-stöd för ekologisk odling finns på ca 58 ha. Avtalet löper tom odlingsåret 2019, det förutsätts att köparen övertar detta avtal. Stödrätterna ingår i köpet av fastigheten.
Betesmarken nyttjas av en granne, inget skriftligt avtal finns.

Ladugård, ca 400 kvm, sammanbyggd med en loge, ca 340 kvm. Ladugården är murad med överbyggnad av trä, logen är uppförd av trä, tak av plåt. Ladugården har äldre inredning för svin. Logen är inredd med en spannmålstork, Tornum satstork 16 m3, från 2002, 2 st kalluftsfickor, ca 30 m3 var, 1 luftficka av plåt ca 70 m3,
6 st träfickor.
Maskinhall, ca 290 kvm, av trä med plåttak och öppen långsida.
Magasin, ca 75 kvm, vedbod, ca 120 kvm, lider ca 120 kvm, träbyggnader med tegeltak.

Ekonomi

Pris 8500000 kr eller högstbjudande.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 5 002 000 kr fördelat på: Bostad 1 106 000 kr, Tomtmark bostad 272 000 kr, Skogsmark 940 000 kr, Impediment 22 000 kr, Åkermark 2 301 000 kr, Betesmark 11 000 kr, Ekonomibyggnader 350 000 kr. Taxeringsvärdet är beräknat avseende år 2017. Typkod: 120, Lantbruksenhet, bebyggd.

Servitut

Rättigheter förmån: Officialservitut Väg
Rättigheter last: Avtalsservitut Kraftledning; Avtalsservitut Kraftledning Mm; Avtalsservitut Vattentäkt Mm; Ledningsrätt Tele
Inskrivna servitut och övriga gravationer: Avtalsservitut Kraftledning Mm, Avtalsservitut Vattentäkt Mm, Nyttjanderätt Tele, Avtalsservitut Kraftledning
Gemensamhetsanläggningar: Enköping Knapptibble GA:1, Enköping Knapptibble S:1, Enköping Knapptibble S:2, Enköping Långtibble GA:1, Enköping Långtibble S:4.
Skattetal: Mantal. 5/8.
Planbestämmelser: Fornlämning (8 st), Landskapsbildskydd (1968-09-12)

Övrigt

I Fjärdhundra finns förskola, skola tom årskurs 9, mataffär, vårdcentral och bad.
I Enköping finns gymnasium, affärer, bank, sjukhus samt övrig service.
Avstånd till Fjärdhundra ca 5 km och till Enköping ca 15 km.

Fastigheten försäljs i förevisat befintligt skick. I beskrivningen angivna mått såsom byggnadsytor, arealer, skogsvolymer och avstånd skall endast ses som cirkamått. Skogsbruksplan är främst avsedd som underlag för skogens allmänna skötsel. Beskrivningen är upprättad på av säljaren lämnade uppgifter. För undvikande av missförstånd bör spekulant själv kontrollera alla uppgifter och noga undersöka fastigheten före lämnat bud. Vid seriöst köpintresse skall mäklarkontorets egen intresseanmälningsblankett, som bifogas beskrivningen, insändas komplett ifylld. Denna beskrivning kan ej ligga till grund för talan enligt Jordabalken.

HitCounter