Ögården Mute 33, Varberg

Mute 10:3. Med högsta läge och utsikt över hela Himledalen. Välskött gård på 14 ha. Helrenoverat bostadshus. 7 ha åkermark, 3 ha bete och 2,5 ha skog.
Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33Ögården
Mute 33

Fakta

TypGård på 14 ha, Mute/Himledalen
Pris5 300 000 kr Utgångspris

Med högsta läge och utsikt över hela Himledalen. Välskött gård på 14 ha.

Mute 10:3. Med härligt läge och utsikt över hela Himledalen. Välskött gård på 14 ha. Renoverat bostadshus med bergvärme. Utmärkta ekonomibyggnader för både djurhållning och egen verksamhet.
7 ha åkermark, 3 ha bete och 2,5 ha skog. Allt i ett skifte.

Fastighet

Varberg Mute 10:3.
Gård på 14 ha, Mute/Himledalen - inriktning Hästgård, Kött, Övrigt
Adress: Ögården Mute 33, 432 97 Rolfstorp
Område: Himledalen

Typ

Gård på 14 ha, Mute/Himledalen.

Inriktning

Hästgård, Kött, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt uppmätning på fastighetskarta. Totalt 13,6 ha, fördelat på skog 2,5 ha, åker 7 ha, bete 3 ha, övrigt 1,1 ha.
Lantmäteriets uppmätta areal - efter lantmäteriförrättning - är 13,68 ha.

ÅKER OCH BETE:

På Mute 10:3 finns ca 7 ha bra åkermark och ca 3 ha betesmark.
Avåkermarken ligger ett skifte på ca 4,2 ha längst i sydväst - med gräns i Örabäcken.
Betesmarkerna ligger närmare gårdscentrum. Del av betesmarken består av hagmarksbete.
EU-stödet tillhör för närvarande en arrendator.

SKOGSMARKEN:

På Mute 10:3 finns ett välslutet medelålders lövskogsområde på ca 2,5 ha.

Angående taxeringsvärdet:

En lantmäteriförrättning har nyligen genomförts. Fastigheten har ännu inte omtaxerats efter förrättningen. Taxeringsvärdena för skog och åkermark är beräknade med skogsarealen 2,5 ha och åkerarealen 7 ha. De slutliga taxeringsvärdena efter omtaxering kan avvika från de beräknade taxeringsvärdena.

Undersökningsplikt:

Enligt jordabalken har köparen ett långtgående ansvar att själv undersöka fastigheten och förvissa sig om det skick fastigheten befinner sig i. Detta gäller både byggnader och mark. Uppgifterna i denna fastighetsbeskrivning har enbart lämnats för att underlätta köparens egen undersökning av fastigheten.
Fastigheten försäljes med s.k. friskrivningsklausul.

Inteckningar/pantbrev:

På fastigheten finns det 9 inteckningar/pantbrev med ett totalt belopp på 1.670.000 kr

ÄGAREN BERÄTTAR:

Gården Ögården Mute 10:3 är byggd under slutet av 1800-talet.
Den kom i släktens ägo under slutet av 1920-talet. Nästa generation gjorde en del större renoveringar på bostadshuset i början på 1960-talet.

Köket byggdes om. Tillbyggnad gjordes för badrum och tvättrum. På andra våning gjordes en helrenovering samt ett extra rum byggdes till. Väggarna tilläggsisolerades. Tvåglasfönster sattes in. Byte av värme till ved och senare olja. Avlopp anlades. Under mitten av 1970-talet byggdes ett nytt stall för smågrisproduktion samt ett magasin.

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet totalrenoveras bostadshuset med tilläggsisolering av taket, nytt kök, nytt badrum och ändrad planlösning på övervåning. Fönstren byts till 3-glas, nya radiatorer och värmen består av eldning med ved och elpatron. Ny trekammarbrunn byggs (1988) och nya ledningar för el, vatten och avlopp anläggs. Badrummet kaklas och byggs ut. Plats finns nu för både badkar och dusch.

Det gamla kostallet byggs om till verkstad samt ett pannrum med möjlighet till uppvärmning av smågrisstallet. Carport byggs med plats för två bilar. Under början av 2010-talet tilläggsisolerades det gamla spannmålsrummet.
2014 borrat vatten.
2017 nya vitvaror i kök
2017 ny toalett med nytt kakel på andravåning.
2018 november bergvärme.

Smågrisproduktion upphörde 1996. Därefter har byggts fyra hästboxar i tidigare smågrisstall.
Marken är utarrenderad varför egna djur inte längre finns på gården.

I Rolfstorps samhälle finns affär, skola, vårdcentral och bra kommunikationer till Varberg.
Gården har med sitt stora stall, verkstad, lada och en extra byggnad möjligheter till många olika inriktningar på verksamhet. Till gården hör 13 ha mark som består av åkermark, betesmark, en vacker ekbacke och ett område med naturskog. Utsikten från markerna är milsvid.

BOSTADSHUSET:

Bostadshuset är en 1,5-plans byggnad som kontinuerligt renoverats och moderniserats.
Huset har yttermåtten 21 x 6,5 m
Boarean, enligt taxeringsinformation, är 160 kvm. Biarea: 0 kvm.
Grund: Torpargrund med en mindre matkällare.
Stomme och fasad i trä. Plåttak.

Rumsbeskrivning:

Bottenvåning:
-Hall med stor garderob och trappa upp till övervåningen.
-Badrum
-Tvättstuga och pannrum. (Till pannrummet finns också en ingång utifrån).
-Kök
-Stort vardagsrum
-Sovrum med stora garderober

Övervåning:
-Central hall
-3 arbetsrum/sovrum
-TV-hörna
-Toalett

Uppvärmning:
Vattenburen uppvärmning i hela huset.
I november 2018 installerades bergvärme och en NIBE värmepanna.

Vatten: Djupborrad brunnn på (2014).
Avlopp: Trekammarbrunn med infiltationsbädd.

ÖVRIGT:
Fiber är indraget. Fastigheten är med i Åkulla fiberförening.
Nuvarande driftskostnader: (2 personer):
Elförbrukning/år: ca 8.000 kWh (Bedömd förbrukning. Bergvärmen installerades för 5 månader sedan.)
Sophämtning och slamtömning: ca 3.500 kr/år.

CARPORT OCH FÖRRÅD/VERKSTAD:

På gårdsplanen finns en byggnad med carport och plats för två bilar.
Intill carporten finns förråds- och verkstadsutrymme.
Carporten är uppförd i trä med plåttak. yttermått: 13 x 7 m.
Verkstadsdelen har murade väggar och plåttak. Yttermått: 10 x 7 m.

MAGASINET:

På gårdsplan finns också en magasinsbyggnad. Träkonstruktion med plåtklädsel och eternittak. Yttermått: 16 x 5 m plus ett vagnslider med port - på 5 x 3 m.
Ägaren har inrett loftet till en trevlig lokal (se foton).
Magasinet har också plats för att ställa upp mindre maskiner i väderlä.

SVINSTALLET:

Byggnaden har murade väggar och plåttak. Yttermåtten är 42 x 9 m plus 17 x 8 m.
All gammal stallinredning är borttagen. Fyra hästboxar är uppsatta i stallet.

Ekonomi

Pris 5300000 kr Utgångspris.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 2 184 000 kr fördelat på: Betesmark 96 000 kr, Bostad 835 000 kr, Ekonomibyggnader 443 000 kr, Skogsmark 165 000 kr, Tomtmark bostad 150 000 kr, Åkermark 495 000 kr.

Servitut

Inskrivna servitut och övriga gravationer: Kraftledning Last Officialservitut 13-IM2-22/158.1
Gemensamhetsanläggningar: Varberg Mute fs:2 Samfällt fiske i Yasjön
Varberg Mute s:17 Torkplats
Varberg Mute s:18 Torkplats
Varberg Mute s:19 Torkplats
Varberg Mute s:20 Torkbacke
Varberg Mute s:21 Torkplats
Varberg Mute s:22 Torkplats
Varberg Mute s:23 Torkplats

Vägbeskrivning

Från Rolfstorp: Kör väg 153 mot Ullared.
Efter 500 meter - tag höger mot Obbhult.
Kör 1,3 km. Gården ligger på höger sida.
Se Egendomsmäklarnas skylt.

HitCounter