Vittsjö 2:26, 3:11, 3:17, Porrarp 1:8, 1:9, 1:11 och 1:12, Hässleholm

Stor och trevlig jaktfastighet i utkanten av Vittsjö. 181119: Kommunens täckning av den gamla tippen är nu slutförd!

Fakta

TypSkog/jaktfastighet - 70 ha
Totalareal69 hektar

Beskrivning

Stor och trevlig jaktfastighet i utkanten av Vittsjö. Bra tillgång på vilt.

Fastighet

Hässleholm Vittsjö 2:26, 3:11, 3:17, Porrarp 1:8, 1:9, 1:11 och 1:12.
Skog/jaktfastighet - 70 ha - inriktning Skog
Område: Jaktfastighet - 70 ha

Typ

Skog/jaktfastighet - 70 ha.

Inriktning

Skog

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 69 ha, fördelat på impediment 61 ha, övrigt 8 ha.

Det finns 1 skiften.

Skog

Skogsmark på 46,4 ha. Enligt skogsbruksplan: Tall: 59 %, Gran: 21% och Björk: 20 %. Beräknat innehåll per idag: 5 781 m3sk. Se nedladdningsbar fil på under objektet!

Impediment

Areal: 22,7 ha

Övr

Areal: 0,6 ha

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 239 000 kr fördelat på: Impediment 239 000 kr. Typkod: 110, Lantbruksenhet, obebyggd.

Servitut

Gemensamhetsanläggningar: Skattetal: Mantal. 1/216.

Övrigt

Jakten är fri för köparen.

Fiskerätt i Vittsjön följer med.

På fastigheten är en gammal soptipp belägen. Säljarna har avtal med Hässleholms kommun om sanering och täckning. Detta kommer att utföras
så fort täckningsmassor finns tillgängliga lokalt. För mer info. kontakta mäklaren.

Vägbeskrivning

Fastigheten ligger strax söder om Vittsjö. Se kartlänk på vår hemsida www.egendomsmaklarna.se!

HitCounter