Sibbarp / Långås, Varberg

Sibbarp / Långås - vackert belägna jordbruksfastigheter på resp. 0,91 och 0,67 ha. Högt läge. Utmärkta för byggnation och mindre jb-verksamhet.
Sibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / Långås

Fakta

TypSibbarp 2 små jb-fastigheter
Totalareal1.5 hektar
Pris400 000 kr avser Folkared 4:33 resp. 4:34

2 små jordbruksfastigheter för byggnation, jordbruk m.m.

Sibbarp / Långås - vackert belägna jordbruksfastigheter på resp. 0,91 och 0,67 ha. Högt läge. Utmärkta för byggnation och mindre jb-verksamhet.

Fastighet

Varberg Folkared 4:33 och 4:34.
Sibbarp 2 små jb-fastigheter - inriktning Fritid, Hästgård, Övrigt
Adress: Sibbarp / Långås
Område: Sibbarp / Långås

Typ

Sibbarp 2 små jb-fastigheter.

Inriktning

Fritid, Hästgård, Övrigt

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 1,5 ha, fördelat på åker 1,5 ha.

2 små jordbruksfastigheter i Sibbarp:

Öster om Folkared 4:19 ligger fastigheterna Folkared 4:33 och 4:34. Fastigheterna är till salu och gränsar mot Fokared 4:19.

Folkared 4:33 är på 0,91 ha och är taxerad som jordbruksfastighet. Folkared 4:33 är högt belägen och består av väl hävdad åkermark med en kantzon av löv runt åkern.

Utmärkt för byggnation. Man får ett bostadshus i högt läge men med en vindbrytare av grov äldre lövskog. Möjligheterna att få bygglov på fastigheten är goda. Kontakta mäklaren för vidare information.

En vackert belägen liten fastighet - med alla möjligheter att få ett mycket vackert och behagligt boende.

Begärt pris för Folkared 4:33: 400.000 kr.

Tillfarten med bil till både Folkared 4:33 och 4:34 sker genom en väg som nyanläggas söderifrån. Se kartan.


Folkared 4:34 är på 0,67 ha och är taxerad som jordbruksfastighet. Folkared 4:34 är ännu högre belägen och består också avväl hävdad åkermark med en kantzon av löv runt åkern.
Möjligheterna att få bygglov på fastigheten är goda. Kontakta mäklaren för vidare information. Man får ett bostadshus i högt läge men med en vindbrytare av grov äldre lövskog.
En vackert belägen liten fastighet - med alla möjligheter att få ett mycket vackert och behagligt boende.

Begärt pris för Folkared 4:34: 400.000 kr.

Fastigheterna Folkared 4:19, 4:33 och 4:34 kan förvärvas var för sig eller tillsammans.

Ekonomi

Pris 400000 kr avser Folkared 4:33 resp. 4:34.

Servitut

Gemensamhetsanläggningar: Varberg Folkared ga:1

Vägbeskrivning

Från Tvååker - kör mot Sibbarp. Efter 8 km - tag höger mot Hästhagen (gulröd skylt) och kör allmänna vägen i 2 km. Fastigheterna ligger på vänster sida.

HitCounter