Sibbarp / Långås, Varberg

Sibbarp / Långås - vackert belägen jordbruksfastighet på 2,6 ha med äldre bygglov. Högt läge. Utmärkt för t.ex. blivande hästgård.
Sibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / LångåsSibbarp / Långås

Fakta

TypSibbarp - 2,6 ha med bygglov
Totalareal2.6 hektar
Pris800 000 kr Utgångspris

Fastighet

Varberg Folkared 4:19.
Sibbarp - 2,6 ha med bygglov
Adress: Sibbarp / Långås
Område: Sibbarp / Långås

Typ

Sibbarp - 2,6 ha med bygglov.

Arealer

Arealuppgifter enligt taxerad areal. Totalt 2,6 ha, fördelat på skog 1,6 ha, åker 1 ha.

Angående taxeringsvärdena:

Folkared 4:19 är samtaxerad med annan fastighet.
Redovisade taxeringsvärden på Folkared 4:19 är därför beräknade med aktuella taxeringsvärden och arealer som grund.

MARK MED BYGGLOV:

Fastigheten Folkared 4:19 omfattar ca 2,6 ha. se bifogad karta. Fastigheten ligger utmed allmänna vägen mellan Sibbarp och Långås (via Hästhagen).
Till Tvååker är det 10 km. Till Långås och E6 är det 7 km.
Fastigheten passar utmärkt för byggnation.

Nuvarande ägare har sökt, och fått beviljat, förhandsbesked om bygglov för ett enbostadshus. Beslutet gäller från 2013-04-11.

Föreslaget läge på bostadshuset ger ett högt läge med utsikt över dalgången.
Intill det förslagna läget finns ett ännu högre läge - man får vidsträckt utsikt vid en byggnation.

Fastigheten passar utmärkt som hästgård. Folkared 4:19 är taxerad som lantbruksfastighet.

På fastigheten finns ca 1,3 ha åkermark - se karta. Övrig mark (ca 1,3 ha) består av framför allt blandskog av löv.

Öster om Folkared 4:19 ligger fastigheterna Folkared 4:33 och 4:34. Fastigheterna är också till salu och gränsar mot Fokared 4:19.

Folkared 4:33 är på 0,91 ha och är taxerad som jordbruksfastighet. Folkared 4:33 är högt belägen och består av väl hävdad åkermark med en kantzon av löv runt åkern.
Möjligheterna att få bygglov på fastigheten är goda. Man får ett bostadshus i högt läge men med en vindbrytare av grov äldre lövskog.
En vackert belägen liten fastighet - med alla möjligheter att få ett mycket vackert och behagligt boende.

Begärt pris för Folkared 4:33: 400.000 kr.

Tillfarten med bil till både Folkared 4:33 och 4:34 sker genom en väg som nyanläggas söderifrån. Se kartan.


Folkared 4:34 är på 0,67 ha och är taxerad som jordbruksfastighet. Folkared 4:34 är ännu högre belägen och består också avväl hävdad åkermark med en kantzon av löv runt åkern.
Möjligheterna att få bygglov på fastigheten är goda. Man får ett bostadshus i högt läge men med en vindbrytare av grov äldre lövskog.
En vackert belägen liten fastighet - med alla möjligheter att få ett mycket vackert och behagligt boende.

Begärt pris för Folkared 4:34: 400.000 kr.

Fastigheterna Folkared 4:19, 4:33 och 4:34 kan förvärvas var för sig eller tillsammans.

Ekonomi

Pris 800000 kr Utgångspris.

Taxeringsvärde, lantbruk

Taxeringsvärde 158 000 kr fördelat på: Åkermark 74 000 kr, Skogsmark 84 000 kr.

Vägbeskrivning

Från Tvååker - kör mot Sibbarp. Efter 8 km - tag höger mot Hästhagen (gulröd skylt) och kör allmänna vägen i 2 km. Fastigheten ligger på vänster sida.

HitCounter